„Budowa otwartej strefy aktywności z budową placu zabaw i ciągu pieszo-rowerowego” „Dobudowa punktów świetlnych na Osiedlu Markiewicza w Krośnie”

ZMIANY:
2019-07-29 11:47:51: Dodano plik Pytania i odpowiedzi - 29.07.2019r..docx
2019-07-26 13:41:25: Dodano plik Pytanie i odpowiedź Zamawiającego - 26.07.2019r..docx
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

Data składania ofert:
2019-08-01 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-08-01 10:00:00
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2019-07-17 11:32:00
PublikującyAdriana Łącka 2019-07-17 11:33:00
Modyfikował(a) Adriana Łącka 2019-07-29 11:47:51
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 97.07 KbPlik txt
2. SIWZ z załącznikami 342.00 KbPlik doc
3. Wzór umowy 547.25 KbPlik pdf
4. Dokumentacja projektowa 132.53 MBPlik zip
5. Pytanie i odpowiedź Zamawiającego - 26.07.2019r. 17.91 KbPlik doc
6. Pytania i odpowiedzi - 29.07.2019r. 15.47 KbPlik doc

Rejestr zmian