Koszenie traw na trzech cmentarzach komunalnych w Krośnie
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
77314100-5 Usługi w zakresie trawników
Data składania ofert:
2019-04-19 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-04-19 10:00:00
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2019-04-11 15:06:00
PublikującyAdriana Łącka 2019-04-11 15:06:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 101.79 KbPlik txt
2. SIWZ, Załączniki nr 1-4 243.50 KbPlik doc
3. Załącznik nr 5 - Wzór umowy 92.00 KbPlik doc
4. Załącznik nr 6 - SST 52.50 KbPlik doc
5. Załącznik nr 7 - Przedmiar robót 37.50 KbPlik doc

Rejestr zmian