Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem na okres od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. infrastruktury wytworzonej w ramach realizacji projektu pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie” (branża mechaniczna) w celu prowadzenia działalności polegającej na kształceniu ustawicznym

ZMIANY:
2020-01-31 09:41:51: Dodano wynik do przetargu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem na okres od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. infrastruktury wytworzonej w ramach realizacji projektu pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie” (branża mechaniczna) w celu prowadzenia działalności polegającej na kształceniu ustawicznym.

Przedmiot najmu obejmuje laboratoria zlokalizowane w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych  w Krośnie, ul. Tysiąclecia 5, wraz z pomieszczeniami przynależnymi. Infrastruktura przeznaczona jest do prowadzenia działalności w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Infrastruktura zostaje oddana w najem na czas określony od 01.02.2020 r. do 31.12.2021 r. Przetarg obejmuje najem infrastruktury w soboty i niedziele.

Wywoławcza stawka jednostkowa czynszu za godzinę zegarową najmu laboratorium wynosi 35,00 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych 00/100). Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty zostały określone w warunkach przetargu.

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 30.01.2020 r. do godz. 10.00, w Sekretariacie Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie, ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.01.2020 r. o godz. 11.00 w sali nr 025 w Zespole Szkół Mechanicznych w Krośnie, ul. Tysiąclecia 5.

Wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) powinno wpłynąć przelewem na rachunek bankowy Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie nr 44 1240 2311 1111 0010 6149 4238  w terminie do dnia 30.01.2020 r. do godz. 10.00. W tytule należności należy umieścić zapis: „Wadium za najem infrastruktury”.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna: www.bip.umkrosno.pl w zakładce „Gospodarka nieruchomościami”, pozycja „Przetargi” oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie: www.zsm.krosno.pl.

Wszelkie pytania dotyczące przetargu należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres ri@um.krosno.pl, wpisując w tytule wiadomości „Przetarg na najem infrastruktury”.

Organizatorowi Przetargu przysługuje prawo zmiany warunków przetargu, odwołania przetargu przed upływem terminu składania ofert lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Informację o zmianie warunków przetargu lub odwołaniu przetargu podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.
Data składania ofert:
2020-01-30 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-01-30 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŚnieżek Anna 2019-12-30 09:04:00
PublikującyAnna Śnieżek 2019-12-30 09:01:03
Modyfikował(a) Mateusz Gac 2020-01-31 09:41:51
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Warunki przetargu 1.70 MBPlik pdf
2. Zał. nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu najmu 329.00 KbPlik doc
3. Zał. nr 2 - Formularz oferty 102.00 KbPlik doc
4. Zał. nr 3 - Wzór umowy 574.50 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 08 maja 2021r. 05:26:33
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.