XML

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie turystyki.

P.434.1.2019.D                                                                          Krosno, 10.01.2019 r.

 
 

Prezydent  Miasta  Krosna

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXVI/1476/18 Rady Miasta Krosna z dnia 19 października 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Miasto Krosno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

OGŁASZA OTWARTY   KONKURS  OFERT
i
zaprasza do składania ofert
na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna
w 2019 roku pn. „Organizacja imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta”

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie Plik pdf 2.99 MB
Wzór oferty Plik doc 275.50 KB
Wzór sprawozdania Plik doc 194.00 KB
Zarządzenie Plik pdf 389.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłDaniel Bieszczad2019-01-10
Publikujący Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2019-01-10 09:26
Modyfikacja Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2019-01-10 09:29