XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

obwieszczenie

Znak: PB.6740.2.179.2017.D
Nr rej. 2/2017                                                                                              Krosno, 2018-11-15
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2017 r., poz. 1257), w związku z art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474),
 
 
Prezydent Miasta Krosna
 
zawiadamia
 
o wydaniu postanowienia z dnia 09.11.2018 r. znak: PB.6740.2.179.2017.D
 
 
w sprawie uzupełnienia dokumentacji projektowej dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, p.n: Budowa zachodniej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Bema a Zręcińską – etap I odcinek pomiędzy ul. Wyspiańskiego i Zręcińską’’
           
            W związku z powyższym zawiadamia się strony, że z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A, pok. 217, tel. 13 4743 217, w godzinach pracy urzędu.
          Ponadto informacja o wydaniu postanowienia została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 15.11.2018 r. do 29.11.2018 r., na tablicach ogłoszeń urzędu.
 
 
Otrzymują z prośbą o wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i umieszczenie w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej, niezwłocznie na okres 14 dni:
  1. Starosta Krośnieński,
  2. Burmistrz Gminy Jedlicze,
  3. Wójt Gminy Chorkówka.
 
Uprzejmie proszę o potwierdzenie terminu wywieszenia i zdjęcia obwieszczenia z tablicy ogłoszeń.
 
 
Znak: PB.6740.2.179.2017.D
Nr rej. 2/2017                                                                                              Krosno, 2018-11-15
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2017 r., poz. 1257), w związku z art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474),
 
 
Prezydent Miasta Krosna
 
zawiadamia
 
o wydaniu postanowienia z dnia 09.11.2018 r. znak: PB.6740.2.179.2017.D
 
 
w sprawie uzupełnienia dokumentacji projektowej dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, p.n: Budowa zachodniej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Bema a Zręcińską – etap I odcinek pomiędzy ul. Wyspiańskiego i Zręcińską’’
           
            W związku z powyższym zawiadamia się strony, że z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A, pok. 217, tel. 13 4743 217, w godzinach pracy urzędu.
          Ponadto informacja o wydaniu postanowienia została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 15.11.2018 r. do 29.11.2018 r., na tablicach ogłoszeń urzędu.
 
 
Otrzymują z prośbą o wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i umieszczenie w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej, niezwłocznie na okres 14 dni:
  1. Starosta Krośnieński,
  2. Burmistrz Gminy Jedlicze,
  3. Wójt Gminy Chorkówka.
 
Uprzejmie proszę o potwierdzenie terminu wywieszenia i zdjęcia obwieszczenia z tablicy ogłoszeń.
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-11-15
Publikujący Danuta Knap 2018-11-15 12:36