Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna (mpzp) „Przemysłowa VI”, mpzp „Przemysłowa VII” oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto 1”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Krosna:
  • uchwały Nr LVIII/1312/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Przemysłowa VI”, obejmującego obszar ok. 0,8 ha, położony w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, przy rondzie Dywizjonu 303, pomiędzy ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury oraz ul. Składową;
  • uchwały Nr LVIII/1313/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Przemysłowa VII”, obejmującego obszar ok. 2,2 ha, położony w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, przy rondzie Dywizjonu 303, ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury oraz ul. Adama Jana Ostaszewskiego;
  • uchwały Nr LIX/1345/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „STARE MIASTO 1”, uchwalonego uchwałą Nr LXXII/1262/10 Rady Miasta Krosna z dnia 10 listopada 2010 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 118, poz. 2272 z dnia 22 listopada 2010 r. zm. uchwałą Nr XXXVII/735/16 Rady Miasta Krosna z dnia 25 listopada 2016 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego poz. 4286 z dnia 22 grudnia 2016 r. w zakresie ustaleń planu dotyczących działki nr ewid. 2459/1 (obręb Śródmieście), obejmującej obszar ok. 0,06 ha, w granicach działki nr ewid. 2459/1 (obręb Śródmieście) przy ul. Niepodległości.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych i zmiany miejscowego planu oraz sporządzanych do tych dokumentów prognoz oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, w terminie do dnia 7.09.2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być składane także ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, pok. 202 oraz drogą elektroniczną na adres: pb@um.krosno.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków będzie Prezydent Miasta Krosna.
Prezydent Miasta Krosna
Piotr Przytocki
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2018-08-10
Publikujący Marek Bednarz 2018-08-10 09:30
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 24 lipca 2019r. 07:31:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.