XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496), zawiadamiam, że na wniosek:
Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a
z  dniem  19 czerwca  2018 r.  zostało  wszczęte  postępowanie  administracyjne  o  wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n:  „Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie”, na działkach nr ew. gr. w obrębie ewidencyjnym Suchodół:
1.  Działki istniejącego pasa drogowego: 599.
2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 633/1 (633); 632/1 (632); 631/1 (631); 629/5 (629/4); 628/1 (628); 620/5 (620/1); 619/1 (619); 615/1 (615); 614/1 (614); 611/1 (611); 610/5 (610/4); 605/1 (605); 604/1 (604); 601/8 (601/2); 600/6 (600/5); 598/4 (598/3); 595/4 (595/3); 594/6 (594/5); 593/2 (593/1); 589/2 (589/1); 586/4 (586/2); 585/4 (585/3); 584/2 (584/1); 582/1 (582); 581/1 (581); 576/9 (576/6); 575/11 (575/1); 573/10 (573/4); 573/8 (573/5); 572/5 (572/4); 570/12 (570/11); 569/11 (569/8); 567/1 (567); 566/1 (566); 562/1 (562); 561/5 (561/3); 560/4 (560/3); 557/3 (557/2); 553/1 (553); 552/3 (552/1); 548/11 (548/8); 547/14 (547/8); 547/12 (547/9); 544/1 (544); 543/16 (543/15); 543/18 (543/14); 540/2 (540/1); 539/14 (539/13); 534/13 (534/12); 534/15 (534/7); 533/7 (533/2); 533/5 (533/4); 531/12 (531/4); 530/5 (530/1); 529/6 (529/3); 526/4 (526/3); 525/3 (525/2); 521/3 (521/2); 520/1 (520); 515/7 (515/6); 880/1 (880); 878/1 (878); 877/4 (877/1); 875/3 (875/1); 868/1 (868); 867/1 (867); 865/1 (865); 857/1 (857); 856/1 (856); 855/1 (855); 851/3 (851/2); 850/1 (850); 844/3 (844/1); 843/1 (843); 839/1 (839); 838/3 (838/1); 830/1 (830); 829/1 (829); 824/1 (824); 823/1 (823); 817/5 (817/1); 816/3 (816/1); 815/1 (815); 812/3 (812/1); 811/1 (811); 794/1 (794); 786/1 (786); 785/1 (785); 780/1 (780); 779/1 (779); 775/3 (775/1); 773/1 (773); 772/1 (772); 766/1 (766); 765/1 (765); 760/4 (760/2); 760/6 (760/1); 759/1 (759); 755/1 (755); 754/1 (754); 746/1 (746).
3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 742/1; 741/2; 741/5; 744; 746/2 (746); 754/2 (754); 755/2 (755); 759/2 (759); 760/7 (760/1); 760/5 (760/2); 765/2 (765); 766/2 (766); 772/2 (772); 773/2 (773); 775/4 (775/1); 779/2 (779); 780/2 (780); 785/2 (785); 786/2 (786); 794/2 (794); 795; 798; 804; 805; 806; 811/2 (811); 812/4 (812/1); 815/2 (815); 816/4 (816/1); 817/6 (817/1); 823/2 (823); 824/2 (824); 829/2 (829); 830/2 (830); 838/4 (838/1); 839/2 (839); 843/2 (843); 844/4 (844/1); 849; 850/2 (850); 851/4 (851/2); 855/2 (855); 856/2 (856); 857/2 (857); 865/2 (865); 867/2 (867); 874; 875/4 (875/1); 877/5 (877/1); 520/2 (520); 521/4 (521/2); 525/4 (525/2); 526/5 (526/3); 529/7 (529/3); 530/6 (530/1); 531/13 (531/4); 533/6 (533/4); 539/15 (539/13); 540/3 (540/1); 543/1; 543/19 (543/14); 543/17 (543/15); 544/2 (544); 547/13 (547/9); 547/15 (547/8); 548/12 (548/8); 552/4 (552/1); 553/2 (553); 557/4 (557/2); 560/5 (560/3); 561/6 (561/3); 562/2 (562); 566/2 (566); 567/2 (567); 569/12 (569/8); 570/13 (570/11); 572/6 (572/4); 573/9 (573/5); 573/11 (573/4); 575/12 (575/1); 576/10 (576/6); 581/2 (581); 582/2 (582); 584/3 (584/1); 585/5 (585/3); 586/5 (586/2); 589/3 (589/1); 593/3 (593/1); 594/7 (594/5); 595/5 (595/3); 598/5 (598/3); 600/7 (600/5); 601/9 (601/2); 604/2 (604); 605/2 (605); 610/6 (610/4); 611/2 (611); 614/2 (614); 615/2 (615); 619/2 (619); 620/6 (620/1); 628/2 (628); 629/6 (629/4); 631/2 (631); 632/2 (632); 633/2 (633).
W nawiasie działki przed podziałem.
 
O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej zawiadomiono wnioskodawcę oraz właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.
Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Staszica 2 i przy ul. Lwowskiej 28 a), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 06.07.2018 r. do 19.07.2018 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 11.07.2018 r.
Pan(i) może w ciągu 14 tu dni od dnia zawiadomienia zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 204 w godzinach pracy Urzędu.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-07-06
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2018-07-06 10:08