XML

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie znak: RZ.ZUZ.421.241.2018.NS z dnia 28 maja 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji gazowej pomiarowej o przepustowości Qn=5000 Nm3/h, MOP=5,5 MPa, na działce o nr ewid. 721 obr. Białobrzegi, połozonej w Krośnie przy ul. Krakowskiej" oraz zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Plik pdf 192.40 KB
Podmiot publikującyZarząd Zlewni w Krośnie
Wytworzył Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie2018-05-28
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2018-06-04 12:34