XML

Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe

Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe znak: OS.6220.1.2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kolektora odprowadzającego ścieki z miejscowości Wietrzno do miejscowości Głowienka dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe" oraz o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie, o wydanie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 188.06 KB
Podmiot publikującyGmina Miejsce Piastowe
Wytworzył Wójt Gminy Miejsce Piastowe2018-04-20
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2018-04-26 15:05
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2018-04-26 15:11