XML

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.400.11.118.2017.KR.3 z dnia 27 października 2017 r. o wydaniu postanowieni, w którym wyrażono stanowisko, że realizacja przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi "G' i "Z" odcinek od ul. Zręcińskiej do ul. Korczyńskiejw Krośnie", dla którego Regionalny Drektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 10 stycznia 2012 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięzięcia, znak: WOOŚ.4200.2.2012.KR, przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki relizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Z treścią ww. postanowienia, mozna się zapoznać w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w rzeszowie, w pokoju nr 46 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Krosna i Urzędu Gminy Chorkówka, w godzinach pracy Urzędów.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszcze RDOŚ w Rzeszowie Plik pdf 299.35 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie2017-10-27
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2017-10-31 13:15
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2017-10-31 13:20