XML

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego

OS.6341.1.2017.B
Krosno 10.01.2017 r.
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Powiatu Krośnieńskiego, ul. Bieszczadzka, 38‑400 Krosno, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. odtworzenie trasy potoku Rzepniczanka w km 6+260 do 6+392 – działka nr ewid. 494/2 obręb Pietrusza Wola, budowę bystrotoków na potoku Rzepniczanka w km 6+310 i w km 6+373, przebudowę przepustu stałego w km 4+970,5 drogi powiatowej, przebudowę przepustu stałego drogi powiatowej, odtworzenie rowu otwartego – wylot W1 do przepustu średnicy 800 do potoku Rzepniczanka, odtworzenie rowu otwartego – wylot W2 do przepustu średnicy 1000 do potoku Rzepniczanka, przebudowę odcinka rowu przydrożnego w km 4+870 do 5+089 drogi, na terenie działek nr ew. 223/2, 228/3, 229/2, 230/2, 231/2, 236/2, 322/5, 325, 420/1, 420/3 i 494/2, obręb Pietrusza Wola, Gmina Wojaszówka.
Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu, ul. Staszica 2, pokój nr 15, tj. w poniedziałek od 730 do 1630, od wtorku do czwartku od 730 do 1530,  w piątek od 730 do 1430 (tel. kontaktowy: 13 4743656).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2017-01-16
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2017-01-16 08:48