XML

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego

OS.6341.52.2016.B
Krosno, 22.12.2016 r.

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektów budowlanych oraz robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka istniejącej sieci gazowej w ramach budowy instalacji tankowania gazu LPG, na terenie istniejącej stacji paliw PKN Orlen nr 4354 w Krośnie, na działce nr ew. 1701/8, obręb Śródmieście oraz na działce nr ew. 1701/7, obręb Śródmieście, w Krośnie, gm. Krosno, pow. Krosno, woj. podkarpackie.
 
Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2016-12-22
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-12-22 14:03