XML

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego

OS.6341.47.2016.B     
Krosno 28.11.2016 r.
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Łukasza Wyżykowskiego, Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów, pełnomocnika Powiatu Brzozowskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na działkach nr ew. 156, obręb Brzozów i nr ew. 4845 obręb Stara Wieś oraz części działki nr ew. 4850, obręb Stara Wieś, gm. Brzozów, powiat brzozowski, województwo podkarpackie, w związku z planowaną inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2032R Jasienica Rosielna – Brzozów polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 7+787 – 8+268 w miejscowości Stara Wieś i Brzozów, ul. Bema”.
 
Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, 38-400 Krosno, pok. 15, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30,  w piątek od 7:30 do 14:30 (tel. kontaktowy: 13 4743656).


 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2016-11-29
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-11-29 14:09