XML

Ogłoszenie w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do szacowania wartości zwierząt

Ogłoszenie w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do szacowania wartości zwierząt
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1161, z późn. zm.), Prezydent Miasta Krosna zaprasza do składania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do szacowania wartości zwierząt w terminie do 18 listopada 2016 r.
Zgodnie z rozporządzeniem rzeczoznawcę powołuje Prezydent Miasta spośród osób, które:
1. posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub
2. ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
3. posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
4. ukończyły co najmniej zasadnicza szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
5. ukończyły zasadniczą szkołę  zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
6. mają miejsce zamieszkania na terenie miasta Krosna
- i które złożą wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.
W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.
 Z wnioskiem mogą wystąpić również:
1. izba rolnicza, lub
2. związek zawodowy rolników, lub
3. organizacja społeczno-zawodowa rolników, lub
4. izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach, lub
5. grupa producentów rolnych i ich związki w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.
Do wniosku należy dołączyć:
1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę,
2. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany,
3. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, jeżeli jest wymagane.
Dodatkowo informuję, że rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania, które wypłaca powiatowy lekarz weterynarii.

 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie Plik pdf 893.72 KB
Oświadczenie Plik doc 16.10 KB
Oświadczenie Plik doc 16.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2016-11-07
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-11-07 15:24
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2016-11-07 15:36