XML

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4200.14.2013.AH.54 z dnia 28 października 2016 r. o zgromadzonym materiale dowodowym niezbędnym do wydania żądanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ul. Klonowej w Krośnie".
Dodatkowo w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie.
Materiał dowodowy znajduje się do wglądu w pokoju 46 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w godzinach pracy Urzędu.
Po upływie wymienionego wyżej terminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie2016-10-28
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-11-02 13:57
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2016-11-02 14:03