XML

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krosna w związku z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego

Krosno, dnia 26.10.2016 r.
OS.6223.2.2016.D
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Działając na podstawie  art. 185 i  art. 218  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,  poz. 672 z późn. zm.), w związku z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Krosno Glass Sp. z o.o., 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 13, na prowadzenie  instalacji do produkcji szkła W- 8.
i n f o r m u j ę, że :
1) wniosek został umieszczony pod nr 516/2016 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie (EKOPORTAL),
2) w dniach od 3 listopada 2016 r. do 24 listopada 2016 r., każdy może zapoznać się z aktami zebranymi w przedmiotowej sprawie.
Dokumenty są do wglądu Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna  ul. Staszica 2 (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu,  tj. od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30 – 15:30, w piątek w godzinach 7:30 – 14:30.   
W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowego wniosku osobiście lub pisemnie pod adres:
Urząd Miasta Krosna
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Lwowska 28a
38-400 KROSNO
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2016-10-26
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-10-26 13:37