XML

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego

OS.6341.42.2016.B
Krosno 20.10.2016 r.
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, ul. Tysiąclecia 7, 38-400 Krosno, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, MPGK Krosno Sp. z o.o. ścieków przemysłowych pochodzących z myjni samochodowej WORD Krosno, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
Akta sprawy udostępnione są do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, 38-400 Krosno, pok. 15, w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek: od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku: od 7:30 do 15:30, w piątek: od 7:30 do 14:30 (13 4743656).

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2016-10-20
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-10-24 10:27