XML

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

OS.6341.24.2016.B                                                                                                     Krosno 21.06.2016 r.
                                                                                                    
Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 2456 i 2444/8 położonych przy ul. Żeromskiego w Krośnie, woj. podkarpackie oraz wykonywanie robót i czynności na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłok.
Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2016-06-21
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-06-23 08:28