XML

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OS.6341.15.2016.B                                                                                                    Krosno 23.05.2016 r.

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy przepustu pod drogą powiatową Nr 1870R Lipinki – Pogorzyna – gr. woj. – Radość w km 6+233 i wykonanie urządzeń wodnych w postaci ubezpieczenia koryta cieku z płyt betonowych ażurowych, przebudowy i umocnienia odcinków rowów przydrożnych, wykonania dwóch wylotów służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni odcinka drogi nad przepustem oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzanie do wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi nad przepustem do potoku.
Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek od 730 do 1630, od wtorku do czwartku od 730 do 1530,  w piątek od 730 do 1430 (tel. kontaktowy: 13 4743656).
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-05-23
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-05-31 15:14