XML

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OS.6341.18.2016.B                                                                                                      Krosno 30.05.2016 r.

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ELIJOT Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 3, 38-400 Krosno, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku handlowo-usługowego wraz z budową miejsc postojowych i dróg wewnętrznych, budową zjazdu publicznego z ul. Niepodległości oraz przebudową istniejącego parkingu na działkach o numerach: 1695, 1694, 1692, 1693, 1691/9, 1700/2, 1700/3, 1700/4 i 1700/6 przy ul. Legionów w Krośnie, gm. M. Krosno, pow. M. Krosno, woj. podkarpackie. Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30,  w piątek od 7:30 do 14:30 (tel. kontaktowy: 13 4743656).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-05-30
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-05-31 15:08