XML

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

KS.6220.11.2016.C                                                                                                       Krosno, 29.04.2016 r.
 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Krosna

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), zawiadamiam, że:
W dniu 27 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.  ,,Budynek wystawienniczo - handlowy "Merkury Market" z magazynem oraz budynek biurowy z częścią usługowo - handlową w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej, na działkach nr 1946/4, 1951/4, 1951/6, 1957/3, 1958/1, 1958/2, 1964/8, 1964/9, 1952/2, 1966/2, 1966/3, 1966/11, 1966/12, 1966/13, 1970/11, 1971/1, 19972/5, 1974/3, 1975/1, 1981/2, 1982/3, 1928/15 i 1941/4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie można zapoznać się w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Staszica 2, w pokoju nr 15, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek od 730 do 1630, wtorek-czwartek od 730 do 1530,  w piątek od 730 do 1430 (tel. kontaktowy: 134743656).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-04-29
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-05-30 08:41