XML

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t
 Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r              o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r.poz. 1774 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 343/16 o pow. 1035 m2, 343/17 o pow. 1002 m2, 343/24 o pow. 889 m2  przy ul. Zawrzyckiego,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 579/3 o pow. 7919 m2 w udziale 1/12 cz.. przy ul. ks.J.Popiełuszki.
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2017-01-03
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2017-01-04 09:56