XML

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t
 Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r    o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r.poz. 1774 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami:  3335/11 o pow. 5085 m2,  3335/13 o pow. 5021 m2, 1044/3 o pow. 631 m2 w obrębie Krościenko Niżne,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonej numerem 3335/9 o pow. 92 m2 w obrębie Krościenko Nizne..
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2016-05-04
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2016-05-04 07:44