Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
1 ... 5 6 7 8 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Ogłoszenie

O złożeniu wniosku na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie pozakonkursowym.

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 20 listopada 2013 r. na Kancelarię Ogólną  Urzędu Miasta  Krosna wpłynął wniosek Krośnieńskiego Klubu Sportowego „BUDO” o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu pod nazwą:

„Udział  w Mistrzostwach Polski Młodzików w Boksie” .

W/w zadanie realizowane będzie w okresie od 29 listopada 2013 r. do 06 grudnia 2013 r.

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 869.75 KB
wniosek Plik pdf 3.73 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2013-11-21
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-11-21 14:39
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-11-21 14:41

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

OGŁOSZENIE

O złożeniu wniosku na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie pozakonkursowym.

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 13 listopada 2013 r. na Kancelarię Ogólną  Urzędu Miasta  Krosna wpłynął wniosek Krośnieńskiego Stowarzyszenia Siatkówki „Karpaty” Krosno  o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu pod nazwą:

„Udział w rozgrywkach centralnych V Rundy Pucharu Polski piłki siatkowej kobiet” .

W/w zadanie realizowane będzie w okresie od 20 listopada 2013 r. do 20 grudnia 2013 r.

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 901.49 KB
wniosek Plik pdf 4.16 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2013-11-20
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-11-20 14:52
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-11-20 14:54

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

OGŁOSZENIE

O złożeniu wniosku na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie pozakonkursowym.

 

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 13 listopada 2013 r. na Kancelarię Ogólną  Urzędu Miasta  Krosna wpłynął wniosek Krośnieńskiego Klubu Koszykówki  MOSiR
  o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu pod nazwą:

„Udział w rozgrywkach Intermarche Basket Cup  w sezonie 2013/14” .

W/w zadanie realizowane będzie w okresie od 20 listopada 2013 r. do 20 grudnia 2013 r.

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 892.08 KB
wniosek Plik pdf 3.90 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2013-11-13
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-11-13 14:46
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-11-13 14:48

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Zarządzenie Nr 907/13

Prezydenta Miasta Krosna
z dnia 5.11. 2013 r.

w sparwie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 

Załączniki:

druk rozliczenia Plik doc 62.50 KB
wyniki Plik pdf 1.40 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2013-11-06
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-11-06 14:28
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-11-06 14:30

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

K.426.1.105.2013.C                                                                                                                                                    Krosno, 30.10.2013 r.
 


OGŁOSZENIE

O złożeniu wniosku na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie pozakonkursowym.

 

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 24 października 2013 r. na Kancelarię Ogólną  Urzędu Miasta  Krosna wpłynął wniosek Krośnieńskiego Stowarzyszenia Siatkówki „Karpaty” Krosno  o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu pod nazwą: „Udział w rozgrywkach centralnych Pucharu Polski piłki siatkowej kobiet” .
W/w zadanie realizowane będzie w okresie od 02 listopada 2013 r. do 20 grudnia 2013 r.


Zgodnie z Uchwałą Nr VI/104/2011 Rady Miasta Krosna z dnia 16 lutego 2011 r. oraz Uchwałą Nr XLVII/972/13 Rady Miasta Krosna z dnia 27 września 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krosno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2011 Nr. 19 poz. 475, z 2013 poz. 3343), Prezydent Miasta Krosna zamierza zlecić Krośnieńskiemu Stowarzyszeniowi Siatkówki „Karpaty” Krosno realizację projektu z pominięciem konkursu ofert. Złożony wniosek spełnia warunki określone w uchwale Nr VI/104/2011 Rady Miasta Krosna z dnia 16 lutego 2011 r. oraz Uchwale Nr XLVII/972/13 Rady Miasta Krosna z dnia 27 września 2013 r. i uzyskał pozytywną opinię i akceptację  Prezydenta Miasta Krosna.
W myśl § 7 ust. 3 i ust. 4 Uchwały nr VI/104/2011 Rady Miasta Krosna z dnia 16 lutego 2011 r. do dnia 6 listopada 2013 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące wniosku.
UWAGI  należy zgłaszać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:  Uwagi dotyczące wniosku  na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu pod nazwą: „Udział w rozgrywkach centralnych Pucharu Polski piłki siatkowej kobiet”  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, lub za pośrednictwem poczty
(nie decyduje data stempla pocztowego!).
Po upływie wyżej wymienionego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Prezydent Miasta Krosna zawrze umowę o wsparcie realizacji projektu z Krośnieńskim Stowarzyszeniem Siatkówki „Karpaty” Krosno.

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 882.94 KB
wniosek Plik pdf 3.44 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2013-10-31
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-10-31 11:57
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-11-04 14:49

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

PREZYDENT MIASTA KROSNA

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857; zm. Nr 151, poz. 1014; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016; Nr 185, poz. 1092; Nr 208, poz.1240 i 1241;
z 2012 r. poz. 490; z 2013 r. poz. 829) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938) oraz Uchwała Nr VI/104/11 Rady Miasta  Krosna z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krosno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (DZ. URZ. WOJ. z 2011 Nr. 19 poz. 475).

 

OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT

i zaprasza do składania ofert

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU TWORZENIA WARUNKÓW

SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU

 

Pod  nazwą : „Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu poprzez udział  w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce siatkowej”

Załączniki:

wniosek Plik doc 85.00 KB
przykładowy opis faktury Plik pdf 696.58 KB
ogłoszenie Plik pdf 4.14 MB
projekt umowy Plik doc 82.50 KB
zarządzenie Plik pdf 801.42 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2013-10-17
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-10-17 11:02
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-10-17 13:27

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

ZARZĄDZENIE Nr 888/13 

Prezydenta Miasta Krosna

z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Załączniki:

druk rozliczenia Plik doc 70.00 KB
wyniki Plik pdf 1.43 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2013-10-08
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-10-08 15:05
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-10-08 15:10

Ogłoszenie o złożeniu wniosku na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie pozakonkursowym

OGŁOSZENIE

O złożeniu wniosku na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie pozakonkursowymPrezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 03 października 2013 r. na Kancelarię Ogólną  Urzędu Miasta  Krosna wpłynął wniosek Krośnieńskiego Klubu Sportowego „BUDO”  o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu pod nazwą:

„Udział w Mistrzostwach Europy Karate Shinkyokushin Oradea”.

W/w zadanie realizowane będzie w okresie od 06 listopada 2013 r. do 02 grudnia 2013 r.

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 814.08 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2013-10-08
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-10-08 14:54
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-10-31 11:55

Ogłoszenie o złożeniu wniosku na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie pozakonkursowym.

OGŁOSZENIE

O złożeniu wniosku na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie pozakonkursowym .

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 25 września 2013 r. na Kancelarię Ogólną  Urzędu Miasta  Krosna wpłynął wniosek Krośnieńskiego Klubu Kyokushin Karate  o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu pod nazwą:

 

Udział w VII Mistrzostwach Europy Juniorów Karate Kyokushin w Katowicach

 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 830.43 KB
Wniosek Plik pdf 4.00 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłGrzegorz Półchłopek - Naczelnik2013-09-26
Publikujący Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2013-09-26 15:20
Modyfikacja Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2013-09-26 15:23

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

PREZYDENT MIASTA KROSNA
 
Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857; zm. Nr 151, poz. 1014; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016; Nr 185, poz. 1092; Nr 208, poz.1240 i 1241;
z 2012 r. poz. 490; z 2013 r. poz. 829) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938) oraz Uchwała Nr VI/104/11 Rady Miasta  Krosna z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krosno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (DZ. URZ. WOJ. z 2011 Nr. 19 poz. 475).


OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT
i zaprasza do składania ofert
NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
Z ZAKRESU TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH
ROZWOJOWI SPORTU


Pod  nazwą : „Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu poprzez wsparcie sekcji tenisa stołowego w rozgrywkach II ligi kobiet”
 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 4.17 MB
Uchwała Plik pdf 87.83 KB
Druk wniosku Plik doc 85.00 KB
Opis faktury Plik pdf 696.58 KB
Projekt umowy Plik doc 82.50 KB
Zarządzenie Plik pdf 807.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłGrzegorz Półchłopek - Naczelnik2013-09-23
Publikujący Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2013-09-23 09:13
Modyfikacja Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2013-09-24 11:48

Ogłoszenie o złożeniu wniosku o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu

OGŁOSZENIE

O złożeniu wniosku o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu w trybie pozakonkursowym .

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 13 sierpnia 2013 r. na Kancelarię Ogólną  Urzędu Miasta  Krosna wpłynął wniosek Klubu Sportowego „Karpaty” Krosno  o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu pod nazwą:

MECZ  PIŁKARSKI :KS „KARPATY” KROSNO – GKS PIAST GLIWICE.

W/w zadanie realizowane będzie w okresie od 09 września 2013 r. do 27 września 2013 r.

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 793.09 KB
wniosek Plik pdf 3.79 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2013-08-20
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-08-20 11:19
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-08-20 11:23

Ogłoszenie o złożeniu wniosku o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu

OGŁOSZENIE

O złożeniu wniosku o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu w trybie pozakonkursowym .

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 20 sierpnia 2013 r. na Kancelarię Ogólną  Urzędu Miasta  Krosna wpłynął wniosek Krośnie Stowarzyszenie Motorowe  o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu pod nazwą:

Udział w rundzie finałowej II ligi żużlowej

W/w zadanie realizowane będzie w okresie od 21 sierpnia 2013 r. do 27 września 2013 r.

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 774.66 KB
wniosek Plik pdf 3.14 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2013-08-20
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-08-20 11:25
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-08-20 11:26

Informacja o odstąpieniu od umowy o przyzaniu dotacji

INFORMACJA

o odstąpieniu od umowy o przyznaniu dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu w trybie pozakonkursowym .


Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 10 maja 2013 r. na Kancelarię Ogólną  Urzędu Miasta  Krosna wpłynęła informacja Krośnieńskiego Stowarzyszenia Siatkówki „Karpaty” Krosno  o odstąpieniu od umowy nr. K.426.1.78-81.2013.C zawartej w dniu 06 maja 2013 r. o wsparcie realizacji projektu pod nazwą: „Udział w rozgrywkach  półfinałowych o wejście do I ligi kobiet w dniach 17-19.05.2013 r. ” .

Załączniki:

informacja Plik pdf 504.26 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2013-05-13
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-05-13 09:07
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-05-13 09:07

Ogłoszenie o złożeniu wniosku o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu w trybie pozakonkursowym

OGŁOSZENIE

O złożeniu wniosku o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu w trybie pozakonkursowym .


Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 06 maja 2013 r. na Kancelarię Ogólną  Urzędu Miasta  Krosna wpłynął wniosek Krośnieńskiego Stowarzyszenia Siatkówki „Karpaty” Krosno  o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu pod nazwą: „Organizacja turnieju  półfinałowego o wejście do I ligi kobiet w dniach 17-19.05.2013 r. ” . W/w zadanie realizowane będzie w okresie od 13 maja 2013 r. do 31 maja 2013 r.

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 775.95 KB
wniosek Plik pdf 3.86 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2013-05-10
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-05-10 10:59
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-05-10 11:01

OGŁOSZENIE o złożeniu wniosku o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu w trybie pozakonkursowym

OGŁOSZENIE

o złożeniu wniosku o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu w trybie pozakonkursowym


Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 22 kwietnia 2013 r. na Kancelarię Ogólną  Urzędu Miasta  Krosna wpłynął wniosek Krośnieńskiego Klubu Sportowego „BUDO”  o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu pod nazwą: „Udział w Mistrzostwach Europy Karate Shinkyokushin”. W/w zadanie realizowane będzie w okresie od 25 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 748.06 KB
wniosek Plik pdf 3.81 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2013-04-29
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-04-29 11:36
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-04-29 11:37

Ogłoszenie o złożeniu wniosku o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu w trybie pozakonkursowym

OGŁOSZENIE

o złożeniu wniosku o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu w trybie pozakonkursowym


Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 23 kwietnia 2013 r. na Kancelarię Ogólną  Urzędu Miasta  Krosna wpłynął wniosek Krośnieńskiego Stowarzyszenia Siatkówki „Karpaty” Krosno  o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu pod nazwą: „Udział w rozgrywkach finałowych o wejście do I ligi kobiet w dniach 31.05-02.06.2013 r.”. W/w zadanie realizowane będzie w okresie od 27 maja 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 786.51 KB
wniosek Plik pdf 4.27 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2013-04-26
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-04-26 08:29
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-04-26 08:31

OGŁOSZENIE O złożeniu wniosku o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu w trybie pozakonkursowym

OGŁOSZENIE

o złożeniu wniosku o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu w trybie pozakonkursowym.


Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 22 kwietnia 2013 r. na Kancelarię Ogólną  Urzędu Miasta  Krosna wpłynął wniosek Krośnieńskiego Stowarzyszenia Siatkówki „Karpaty” Krosno  o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu pod nazwą: „Udział w rozgrywkach półfinałowych o wejście do I ligi kobiet w dniach 17-19.05.2013 r.”. W/w zadanie realizowane będzie w okresie od 13 maja 2013 r. do 31 maja 2013 r.

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 788.28 KB
wniosek Plik pdf 4.26 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2013-04-26
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-04-26 08:21
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-04-26 08:24

Ogłoszenie o złożeniu wniosku o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu w trybie pozakonkursowym

OGŁOSZENIE

O złożeniu wniosku o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu w trybie pozakonkursowym .


Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 22 kwietnia 2013 r. na Kancelarię Ogólną  Urzędu Miasta  Krosna wpłynął wniosek Krośnieńskiego Klubu Koszykówki MOSiR  o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu pod nazwą: „Udział w Finale Pierwszej Ligi Państwowej PZKOSZ w Koszykówce Mężczyzn ”

 

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 782.62 KB
przykładowy opis faktury Plik pdf 606.60 KB
wniosek Plik pdf 3.86 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2013-04-22
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-04-22 15:27
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-04-22 15:31

Ogłoszenie o złożeniu wniosku o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu w trybie pozakonkursowym

GŁOSZENIE
O złożeniu wniosku o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu w trybie pozakonkursowym .


Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 22 kwietnia 2013 r. na Kancelarię Ogólną  Urzędu Miasta  Krosna wpłynął wniosek Krośnieńskiego Klubu Koszykówki MOSiR  o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu pod nazwą:„Udział w Półfinale Pierwszej Ligi Państwowej PZKOSZ w Koszykówce Mężczyzn ” .

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 786.63 KB
przykładowy opis faktury Plik pdf 606.60 KB
wniosek Plik pdf 3.84 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2013-04-22
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-04-22 15:20
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-04-22 15:25

Ogłoszenie o złożeniu wniosku o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu

OGŁOSZENIE

O złożeniu wniosku o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu w trybie pozakonkursowym .


Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 19 marca 2013 r. na Kancelarię Ogólną  Urzędu Miasta  Krosna wpłynął wniosek Krośnieńskiego Klubu Szachowego „Urania” Krosno  o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu pod nazwą:
„Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu poprzez udział i przygotowanie Uranii Krosno w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych” .

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 845.69 KB
wniosek Plik pdf 3.94 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2013-03-22
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-03-21 14:28
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-03-21 14:32

Ogłoszenie o złożeniu wniosku o przyzaniu dotacji

OGŁOSZENIE
O złożeniu wniosku o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu w trybie pozakonkursowym


Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 25 lutego 2013 r. na Kancelarię Ogólną  Urzędu Miasta  Krosna wpłynął wniosek Krośnieńskiego Stowarzyszenia Tenisa  Stołowego o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu pod nazwą: „Tworzenie warun ków sprzyjających rozwojowi sportu poprzez wsparcie sekcji tenisa stołowego uczestniczącego w ogólnopolskich turniejach Polski  zrzeszonych w KSTS” .
W/w zadanie realizowane będzie w okresie od 16 marca 2013 r. do 12 maja 2013 r.

Załączniki:

wniosek Plik pdf 3.91 MB
ogłoszenie Plik pdf 876.86 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2013-03-04
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-03-04 11:14
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-03-04 11:19

Ogłoszenie wyników konkursu

Wyniki konkursu

o udzielenie dotacji na finsowanie zadania własnego Gminy Krosno

w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2013 r.

Załączniki:

druk korekty kosztorysu Plik doc 53.00 KB
druk rozliczenia Plik doc 70.00 KB
Treść ogłoszenia Plik pdf 573.91 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2013-01-30
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-01-30 13:48
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-01-30 14:17

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2013 z zakresu kultury, sportu i turystyki

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłGrzegorz Półchłopek - Naczelnik2013-01-23
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-01-23 11:18
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-01-23 14:41

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego dla mieszkańców miasta Krosna na rok 2013  pn. Organizacja współzawodnictwa dzieci i młodzieży ze szkół krośnieńskich w ramach kalendarza Szkolnego Związku Sportowego

Załączniki:

Treść ogłoszenia Plik pdf 791.12 KB
korekta kosztorysu Plik doc 54.50 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2013-01-22
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-01-22 13:39
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-01-23 11:26

Konkurs na udzielenie dotacji na finsowanie zadania własnego Gminy Krosno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2013 r.

PREZYDENT MIASTA KROSNA
 
Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857; zm. Nr 151 poz. 1014) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  Nr 157, poz.1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578 Nr 257, poz.1726) oraz Uchwała Nr VI/104/11 Rady Miasta  Krosna z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krosno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (DZ. URZ. WOJ. z 2011 Nr. 19 poz. 475).


OGŁASZA

NABÓR WNIOSKÓW

i zaprasza do składania wniosków


O UDZIELENIE DOTACJI NA FINANSOWANIE ZADANIA WŁASNEGO GMINY KROSNO W ZAKRESIE TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU W  2013.

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2012-12-28
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2012-12-28 12:20
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2012-12-28 10:36

INFORMACJA

w sprawie unieważnienia naboru wniosków o udzielenie dotacji na finansowanie zadania własnego Gminy Krosno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2013 r.

 

Prezydent Miasta Krosna na podstawie  Zarządzenie Nr 657/12

z dnia 21 grudnia 2012 r. unieważnił ogłoszony Zarządzeniem Nr 642/12

z dnia 03 grudnia 2012 r. nabór wniosków o udzielenie dotacji na finansowanie zadania własnego Gminy Krosno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2013 r.

Wszystkie oferty, które wpłynęły przed dniem unieważnienia naboru wniosków tj. 21 grudnia 2012 r. zostaną odesłane do Wnioskodawcy.

Jednocześnie informuję, że nabór wniosków o udzielenie dotacji na finansowanie zadania własnego Gminy Krosno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2013 r. zostanie ogłoszony w dniu 28 grudnia 2012 r.

Załączniki:

Infromacja o unieważnieniu Plik pdf 613.71 KB
Zarządzenie Plik pdf 756.18 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłGrzegorz Półchłopek - Naczelnik2012-12-21
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2012-12-21 10:51
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2012-12-21 10:56

Konkurs na realizację zadań publicznych - organizacja współzawodnictwa dzieci i młodzieży ze szkół krośnieńskich w ramach kalendarza PSZS

Prezydent  Miasta  Krosna


Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/560/12 Rady Miasta Krosna z dnia 26 października 2012 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Krosno z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013


OGŁASZA

OTWARTY  KONKURS  OFERT

i zaprasza do składania ofert

na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna
w 2013 roku.

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2012-12-05
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2012-12-05 11:30
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2012-12-05 11:48

Konkurs na udzielenie dotacji na finsowanie zadania własnego Gminy Krosno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2013 r.

PREZYDENT MIASTA KROSNA
 
Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857; zm. Nr 151 poz. 1014) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  Nr 157, poz.1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578 Nr 257, poz.1726) oraz Uchwała Nr VI/104/11 Rady Miasta  Krosna z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krosno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (DZ. URZ. WOJ. z 2011 Nr. 19 poz. 475).


OGŁASZA

NABÓR WNIOSKÓW

i zaprasza do składania wniosków


O UDZIELENIE DOTACJI NA FINANSOWANIE ZADANIA WŁASNEGO GMINY KROSNO W ZAKRESIE TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU W  2013.

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2012-12-05
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2012-12-05 12:08
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2012-12-05 15:14

Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sportu i turystyki

Prezydent  Miasta  Krosna


Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/560/12 Rady Miasta Krosna z dnia 26 października 2012 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Krosno z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
 

OGŁASZA

OTWARTY   KONKURS  OFERT

i zaprasza do składania ofert
 

na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2013 roku.

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2012-12-05
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2012-12-05 10:54
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2012-12-05 11:20

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Krosna informuje, że na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2012 r. dotyczących organizacji szkoleń dla uczniów II klas szkół gimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz organizacji szkoleń dla uczniów II klas szkół ponadgimnazjalnych w zakresie najczęstszych przyczyn wypadków komunikacyjnych oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej wpłynęła jedna oferta na realizację obu zadań, która została odrzucona ze względów formalnych.

Załączniki:

Ogłoszenie wyników Plik pdf 198.76 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłBogusław Michna2012-08-24
Publikujący Józef Lubas 2012-08-24 08:42
Modyfikacja Józef Lubas 2012-08-24 08:43
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
SKMBT_C28010100108400.pdf Plik pdf 2.35 MB
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 26 maja 2018r. 12:04:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.