Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
1 2 3 4 5 ... 8 

Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na wynajem lokalu użytkowego w ZSP3

Załączniki:

inform._wynik_zapytanie_ofertowe Plik image 602.15 KB
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłBogdan Adamski2016-07-18
Publikujący Administrator - Admin 2016-07-20 10:25

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
            Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 12 lipca 2016 r. Krośnieński Klub Szachowy „Urania”, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, pn. „Szkolenie juniorów i młodzików Uranii Krosno wraz z uczestnictwem w Mistrzostwach  Polski Juniorów w szachach Błyskawicznych i Szybkich Koszalin 2016”.
 
 

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 720.27 KB
wniosek Plik pdf 2.32 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2016-07-14
Publikujący Katarzyna Bienia 2016-07-14 15:02
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2016-07-14 15:04

Spotkanie informacyjne "FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA OPIEKĘ ŻŁOBKOWĄ I EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ” SPOTKANIE INFORMACYJNE"

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie na opiekę żłobkową i  edukację przedszkolną” organizowane przez Sieć Punktów Informacyjnych Województwa Podkarpackiego.
 
Spotkanie adresowane jest do wszystkich podmiotów prowadzących lub planujących prowadzenie przedszkoli, żłobków, klubów malucha. Uczestnikom zostaną zaprezentowane ogólne zasady dotyczące wdrażania Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 oraz programy z których wskazani beneficjenci będą mogli otrzymać pomoc finansową na realizację swoich projektów.
 
Program spotkania obejmuje przedstawienie działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-20 w zakresie rozwoju opieki żłobkowej i  edukacji przedszkolnej w regionie.
 
Termin i miejsce spotkania:
 
20 lipca 2016 r., godz. 10:00, Krosno – Urząd Miasta Krosna, ul. Staszica 2, sala narad
 
Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numer 798 771 192 lub e-mailowe na adres lpi.krosno@podkarpackie.pl
Należy podać imię i nazwisko uczestnika/ów, instytucję reprezentującą oraz miejsce spotkania informacyjnego.
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień które powinniśmy zapewnić.
Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Spotkanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 
 
Organizatorem spotkania informacyjnego jest:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w woj. podkarpackim
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie
ul. Staszica 20, 38 - 400 Krosno
tel. 798 771 192

 

Załączniki:

Program spotkania Plik pdf 349.86 KB
Podmiot publikującyPodkarpacki Urząd Wojewódzki
Wytworzył Wojewoda Podkarpacki2016-07-06
Publikujący Administrator - Admin 2016-07-06 15:24

Ogłoszenie o wyborze partnera w konkursie na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych

RI.041.71.1.2016.N                                                                                                    Krosno, 06 lipca 2016 r.
 
Ogłoszenie o wyborze partnera w konkursie na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu „Placówka Wsparcia Dziennego w Ogródku Jordanowskim w Krośnie – uczę się, bawię i aktywnie spędzam czas”
 
  1. Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28 A, 38-400 Krosno, zwana dalej „Wnioskodawcą” w dniu
    15 czerwca 2016 r. rozstrzygnęła konkurs na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu „Placówka Wsparcia Dziennego w Ogródku Jordanowskim w Krośnie – uczę się, bawię i aktywnie spędzam czas”. W konkursie kierowano się kryteriami określonymi w Ogłoszeniu o konkursie na wybór partnera dla powyższego projektu umieszczonym na stronie Wnioskodawcy.
  2. Do upływu terminu składania ofert do siedziby Wnioskodawcy wpłynęła jedna oferta:
 
Numer oferty Nazwa i adres Partnera
1. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara biskupa
ul. Z. Krasińskiego 24,
37-700 Przemyśl
 
  1. W związku z przyjętymi kryteriami  oceny ofert, Wnioskodawca dokonał wyboru oferty nr 1, która spełniała wszystkie kryteria oraz była jedyną jaka wpłynęła do upływu terminu składania ofert.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMarcin Kustroń2016-07-06
Publikujący Marcin Kustroń - Marcin Kustroń 2016-07-06 09:25
Modyfikacja Marcin Kustroń - Marcin Kustroń 2016-07-06 09:27

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego

Ogłoszenie z dnia 4 lipca 2016 r.
dotyczące wydania decyzji stwierdzenia z mocy prawa, że nieruchomości położone z jednostce ewidencyjnej Krosno obręb Nr 5 - Śródmieście, oznaczone w ewidencji gruntów jako nr działki: 1935/39 o pow. 0.0054ha, 1935/41 o pow. 0.0023 ha, zajęte pod drogę publiczną - ul. Bursaki - stały się z dniem 1 stycznia 1999 r. własnością Gminy Krosno.

Załączniki:

ogloszenie-2016-07-08 Plik pdf 217.14 KB
Podmiot publikującyPodkarpacki Urząd Wojewódzki
Wytworzył Wojewoda Podkarpacki2016-07-04
Publikujący Daniel Skotnicki 2016-07-08 10:17
Modyfikacja Daniel Skotnicki 2016-07-08 10:17

ogłoszenie otwartego konkursu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu krośnieńskiego

PREZYDENT MIASTA KROSNA
 
Na podstawie § 5 uchwały Nr VI/104/11 Rady Miasta  Krosna z dnia 16 lutego 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2011 Nr. 19, poz. 475) oraz uchwały zmieniającej Nr XLVII/972/13 Rady Miasta Krosna z dnia 27 września 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krosno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2011 Nr. 19 poz. 475, z 2013 poz. 3343).
 
OGŁASZA
OTWARTY KONKURS WNIOSKÓW
NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
Z ZAKRESU TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH
ROZWOJOWI SPORTU W KOSZYKÓWCE MĘŻCZYZN W NAJWYŻSZEJ KLASIE ROZGRYWKOWEJ

Załączniki:

wniosek Plik doc 89.50 KB
ogłoszenie Plik pdf 4.81 MB
opis faktury Plik pdf 696.58 KB
wzór umowy Plik doc 84.00 KB
Zarządzenie Plik pdf 832.22 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2016-07-01
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2016-07-01 12:33
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2016-07-01 12:36

Ogłoszenie

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZSP3.261.2.2016                                                                                        Krosno, 27.06.2016r.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. euro       
 
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej wynajmu lokalu użytkowego o powierzchni 84,72 m2 znajdującego się w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie z przeznaczeniem na prowadzenie baru, sprzedaż artykułów spożywczych i prowadzenie usług.

Załączniki:

Ogłoszenie - Zapytanie ofertowe Plik pdf 4.04 MB
zalaczniki Plik pdf 503.21 KB
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłBogdan Adamski2016-06-30
Publikujący Administrator - Admin 2016-06-30 13:29

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego

OGŁOSZENIE
W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze do dnia 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest w takim przypadku z odpowiednim wyrównaniem.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 719.20 KB
Podmiot publikującyPodkarpacki Urząd Wojewódzki
Wytworzył Wojewoda Podkarpacki2016-06-30
Publikujący Administrator - Admin 2016-06-30 13:22

OGŁOSZENIE - Biuro Rzeczy Znalezionych

OGŁOSZENIE
 
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2015 poz. 397) art. 15 pkt. 3- Prezydent Miasta Krosna informuje, że dnia 05-05-2016 r. do Biura Rzeczy Znalezionych oddano znaleziony
zegarek elektroniczny TIMEX.
Osobę uprawnioną do odbioru wzywa się do kontaktu z Biurem Rzeczy Znalezionych przy Urzędzie Miasta Krosna ul. Staszica 2 pok. nr 5, tel 0-13 47 43 607 w terminie do  05-05-2018 r.
Biuro jest czynne od poniedziałku do poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.
 
Pouczenie
Na podstawie Kodeksu cywilnego art. 187. § 1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania– w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
§ 2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.
§ 3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.”
 

 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłTomasz Wajdowicz2016-05-12
Publikujący Tomasz Wajdowicz - Wajdowicz Tomasz 2016-05-12 09:26

Ogłoszenie wyników konkursu z zakresu kultury

Zarządzenie Nr 494/16 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2016.

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 757.96 KB
opis faktury Plik pdf 700.47 KB
wzór sprawozdania Plik doc 73.50 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2016-05-10
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2016-05-10 12:58
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2016-05-10 13:06

OGŁOSZENIE o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 18 kwietnia 2016 r. Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel - Ostrowskiej, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez sportowych na terenie Miasta Krosna, pn. „Międzynarodowe Górskie Zawody Balonowe w Krośnie”.
 

Załączniki:

oferta Plik pdf 7.54 MB
ogłoszenie Plik pdf 700.18 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2016-04-20
Publikujący Katarzyna Bienia 2016-04-20 14:10
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2016-04-20 14:19

Ogłoszenie - Biuro Rzeczy Znalezionych

OGŁOSZENIE
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. ustawy o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2015 poz. 397) art. 15 pkt. 3- Prezydent Miasta Krosna informuje, że dnia 21-03-2016 r. do Biura Rzeczy Znalezionych wpłynęło zawiadomienie  o znalezieniu rzeczy
samochód marki Mazda 323 F
Osobę uprawnioną do odbioru wzywa się do kontaktu z Biurem Rzeczy Znalezionych przy Urzędzie Miasta Krosna ul. Staszica 2 pok. nr 5, tel 0-13 47 43 607 w terminie do  21-03-2018 r.
Biuro jest czynne od poniedziałku do poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.

Pouczenie
Na podstawie Kodeksu cywilnego art. 187. § 1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania– w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
§ 2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.
§ 3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.”

 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 300.83 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłTomasz Wajdowicz2016-04-14
Publikujący Administrator - Admin 2016-04-15 12:36

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców miasta Krosna

Prezydent  Miasta  Krosna

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2015 poz. 1339 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVII/309/15 w sprawie  Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Krosno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.
OGŁASZA
 
 OTWARTY   KONKURS  OFERT  
i zaprasza do składania ofert
na realizację zadań publicznych z zakresu kultury na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2016 roku.

Załączniki:

oferta Plik doc 98.00 KB
ogłoszenie Plik pdf 4.13 MB
opis faktury Plik pdf 696.58 KB
wzór umowy Plik doc 87.50 KB
Zarządzenie Plik pdf 732.28 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2016-04-12
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2016-04-14 10:34
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2016-04-14 10:44
Projekt utworzenia zadrzewienia o funkcji izolacyjnej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie.

Załączniki:

Mapa Plik pdf 1.74 MB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłTomasz Kozioł2016-03-24
Publikujący Anna Danecka 2016-03-24 11:10
Modyfikacja Anna Danecka 2016-03-24 11:11

Prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolno żyjących

Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239) na realizację zadania publicznego:
„Prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolno żyjących”.

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 778.11 KB
Zarządzenie Plik pdf 901.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłTomasz Kozioł2016-03-04
Publikujący Anna Danecka 2016-03-04 15:27
Modyfikacja Anna Danecka 2016-04-19 11:54

Wyniki rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 ZARZĄDZENIE  Nr 379/16
Prezydenta Miasta Krosna
z dnia 19 stycznia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 r.

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 2.35 MB
Korekta kosztorysu Plik doc 54.00 KB
wzór sprawozdania Plik doc 70.00 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2016-01-19
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2016-01-20 09:52
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2016-01-20 09:59

Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pn. Organizacja współzawodnictwa dzieci i młodzieży ze szkół krośnieńskich w ramach kalendarza SZS

ZARZĄDZENIE  Nr 378/16
Prezydenta Miasta Krosna
z dnia 19 stycznia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz miszkańców miasta Krosna w 2016 r.

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 773.82 KB
wzór sprawozdania Plik doc 89.50 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2016-01-19
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2016-01-20 10:01
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2016-01-20 10:04

Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sportu i turystyki

 ZARZĄDZENIE  Nr 377/16
Prezydenta Miasta Krosna
z dnia 19 stycznia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2016 r.

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 4.83 MB
Korekta kosztorysu Plik doc 50.00 KB
wzór sprawozdania Plik doc 89.50 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2016-01-19
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2016-01-20 09:41
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2016-01-20 09:53

OGŁASZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

ZARZĄDZENIE  Nr  332/15 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna na 2016 rok.na realizację zadania publicznego pn.
 Organizacja współzawodnictwa dzieci i młodzieży ze szkół  krośnieńskich w ramach kalendarza Szkolnego Związku Sportowego.
 

 

Załączniki:

OFERTA Plik doc 123.50 KB
OGŁOSZENIE KONKURSU Plik pdf 4.59 MB
OPIS FAKTURY Plik pdf 696.58 KB
WZÓR UMOWY Plik doc 89.00 KB
ZARZĄDZENIE Plik pdf 696.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2015-12-03
Publikujący Katarzyna Bienia 2015-12-03 15:12
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2015-12-04 08:46

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 ZARZĄDZENIE  Nr 333/15 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2016 roku. z zakresu kultury, sportu i turystyki

Załączniki:

OFERTA Plik doc 123.00 KB
OGŁOSZENIE KONKURSU Plik pdf 4.98 MB
OPIS FAKTURY Plik pdf 696.58 KB
WZÓR UMOWY Plik doc 87.50 KB
ZARZĄDZENIE Plik pdf 721.21 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2015-12-03
Publikujący Katarzyna Bienia 2015-12-03 15:21
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2015-12-04 08:45

OGŁASZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

ZARZĄDZENIE  Nr 334/15 Prezydenta Miasta Krosna z dnia  03 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 r.

Załączniki:

WNIOSEK Plik doc 89.50 KB
OGŁOSZENIE KONKURSU Plik pdf 4.51 MB
WZÓR UMOWY Plik doc 84.00 KB
ZARZĄDZENIE Plik pdf 780.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2015-12-03
Publikujący Katarzyna Bienia 2015-12-03 15:27
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2015-12-04 08:35

OGŁOSZENIE o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie


            Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 10 listopada 2015 r. Krośnieński Klub Kyokushin Karate, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, pn. „Udział w Pucharze Europy Kyokushin Karate Juniorów w Katowicach”.
 

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 699.78 KB
wniosek Plik pdf 6.67 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2015-11-13
Publikujący Katarzyna Bienia 2015-11-13 13:35
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2015-11-16 13:44

OGŁOSZENIE o złożeniu wniosku na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie pozakonkursowym.


Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 12 listopada 2015 r. na Kancelarię Ogólną  Urzędu Miasta  Krosna wpłynął wniosek Klubu Sportowego BUDO o przyznanie dotacji
na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu pod nazwą:
Udział w Mistrzostwach Europy Karate
 

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 888.72 KB
wniosek Plik pdf 4.39 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2015-11-13
Publikujący Katarzyna Bienia 2015-11-13 13:48
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2015-11-16 13:50

Ogłoszenie o złożeniu wniosku na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie pozakonkursowym

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 05 listopada 2015 r. na Kancelarię Ogólną  Urzędu Miasta  Krosna wpłynął wniosek Klubu Sportowego BUDO o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu pod nazwą:Zajęcia sportowe judo i karate
 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 900.30 KB
wniosek Plik pdf 4.48 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2015-11-09
Publikujący Katarzyna Bienia 2015-11-09 12:38
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2015-11-09 12:42

OGŁOSZENIE o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

OGŁOSZENIE

o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

            Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 17 sierpnia 2015 r. Krośnieński Klub Szachowy „Urania”, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, pn. „Udział w Mistrzostwach Europy Juniorek w szachach klasycznych Porec (Chorwacja)  2015”.

Załączniki:

oferta Plik pdf 7.04 MB
ogłoszenie Plik pdf 669.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2015-08-20
Publikujący Katarzyna Bienia 2015-08-20 10:46
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2015-08-20 10:51

Ogłoszenie

SM. 5314.10.15.M

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych ( Dz.U. 2015 poz. 397) art. 15 pkt 3 – Prezydent Miasta Krosna informuje, że dnia 31 lipca 2015r. do Biura Rzeczy Znalezionych dostarczona została znaleziona

kwota pieniężna.

Osobę, która zgubiła pieniądze wzywa się do kontaktu z Biurem Rzeczy Znalezionych przy Urzędzie Miasta Krosna, ul. Staszica 2 pok. nr 5, tel. 0-13 43 204 14.

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

 

                                                                                                          Zastępca Prezydenta

                                                                                                              Miasta Krosna

                                                                                                            Bronisław Baran

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłTomasz Wajdowicz2015-08-03
Publikujący Administrator - Admin 2015-08-03 14:51

OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU OFERTY W TRYBIE ART. 19A USTAWY

                                                          

OGŁOSZENIE

o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

       Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 13 lipca 2015 r. Krośnieński Klub Szachowy „Urania”, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, pn. „Udział juniorów i młodzików w Mistrzostwach Polski w szachach błyskawicznych i szybkich Katowice 2015”.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 736.75 KB
Wniosek Plik pdf 5.73 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2015-07-15
Publikujący Katarzyna Bienia 2015-07-15 13:06
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2015-07-15 13:14

OGŁOSZENIE o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

K.525.12015.C                                                                                                             Krosno, 15.04.2015 r.

 


                    OGŁOSZENIE

o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 14 kwietnia 2015 r. Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel - Ostrowskiej, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez sportowych na terenie Gminy Krosno, pn. „Międzynarodowe Górskie Zawody Balonowe w Krośnie”.

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 666.93 KB
wniosek Plik pdf 9.15 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2015-04-16
Publikujący Katarzyna Bienia 2015-04-16 09:22
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2015-04-16 09:25

ZARZĄDZENIE  Nr 41/15
Prezydenta Miasta Krosna
z dnia 16 stycznia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2015 r.

Na podstawie § 5 ust.3 pkt 4 Uchwały Nr VI/104/11 Rady Miasta  Krosna z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krosno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2011 Nr. 19 poz. 475)

Załączniki:

Zarządzenie nr 41/15 Plik pdf 2.48 MB
korekta kosztorysu Plik doc 53.00 KB
rozliczenie Plik doc 70.00 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2015-01-19
Publikujący Katarzyna Bienia 2015-01-19 10:48
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2015-01-19 11:26
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
SKMBT_C28010100108400.pdf Plik pdf 2.35 MB
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 19 lipca 2018r. 21:07:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.