Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
1 2 3 4 5 6 7 

Konsultacje społeczne w sprawie statutów jednostek pomocniczych Miasta Krosna

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
W SPRAWIE STATUTÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA KROSNA

PREZYDENT MIASTA KROSNA

działając na podstawie art. 5a oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz uchwały Nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 2413)
 

zaprasza
mieszkańców miasta Krosna do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie statutów jednostek pomocniczych Miasta Krosna.

Celem konsultacji jest:
- zapoznanie mieszkańców z treścią wzorcowego projektu statutu jednostek pomocniczych Miasta Krosna, przygotowanego przez Komisję doraźną do zmian w statutach jednostek pomocniczych Rady Miasta Krosna,
- poznanie opinii mieszkańców na temat wzorcowego projektu statutu jednostek pomocniczych Miasta Krosna,
- umożliwienie mieszkańcom zgłaszania uwag do treści wzorcowego projektu statutu jednostek pomocniczych Miasta Krosna,
- włączenie mieszkańców w proces tworzenia nowych statutów jednostek pomocniczych Miasta Krosna.

Wzorcowy projekt statutu jednostek pomocniczych Miasta Krosna został udostępniony na stronie internetowej www.krosno.pl w zakładce „Konsultacje społeczne w sprawie statutów jednostek pomocniczych Miasta Krosna”, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.umkrosno.pl w zakładce „Ogłoszenia i konkursy” oraz w Biurze Rady Miasta - Urząd Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pokój nr 12.

Uwagi i opinie dotyczące wzorcowego projektu statutu można zgłaszać w terminie od 1 do 17 października 2014 r. poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego i przekazanie go do Urzędu Miasta Krosna:
- osobiście do Biura Rady Miasta – Urząd Miasta, ul. Staszica 2, pokój nr 12 lub do Sekretarza Miasta Krosna – Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, pokój nr 311,
- pocztą elektroniczną na adres: br@um.krosno.pl,
- korespondencyjnie na adres Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno.

Raport z przebiegu konsultacji zostanie opublikowany na stronie internetowej Miasta Krosna www.krosno.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.umkrosno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna, nie później niż w ciągu 60 dni od dnia zakończenia konsultacji.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialne jest Biuro Rady Miasta (Bogusław Wąsik – Kierownik, Jolanta Krupa – Inspektor) - Urząd Miasta Krosna ul. Staszica 2, pokój nr 12, tel. 13 47 43 610, e-mail: br@um.krosno.pl.

Krosno, 30 września 2014 r.

 

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2014-10-01
Publikujący Maciej Gernand - Maciej Gernand 2014-10-01 12:17
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2014-08-29
Publikujący Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2014-08-29 11:49
Modyfikacja Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2014-08-29 11:52

OGŁOSZENIE

O złożeniu wniosku na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie pozakonkursowym.


Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 27 czerwca 2014 r. na Kancelarię Ogólną  Urzędu Miasta  Krosna wpłynął wniosek Krośnieńskiego Stowarzyszenia Motorowego
  o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu pod nazwą:
„Udział w Fazie play – off Polskiej 2. Ligi Żużlowej” .

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 984.29 KB
wniosek Plik pdf 3.33 MB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłGrzegorz Półchłopek - Naczelnik2014-08-28
Publikujący Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2014-08-28 15:26
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2014-09-01 11:38

OGŁOSZENIE

O złożeniu wniosku na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie pozakonkursowym.Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 09 lipca 2014 r. na Kancelarię Ogólną  Urzędu Miasta  Krosna wpłynął wniosek Krośnieńskiego Klubu Szachowego Urania Krosno o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu pod nazwą:
„Rozwój sportu kwalifikowanego poprzez udział i przygotowanie Uranii Krosno w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych – Wrocław 2014.”

Załączniki:

Oferta Plik pdf 4.04 MB
Ogłoszenie Plik pdf 984.29 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZygmunt Rysz - Naczelnik2014-07-15
Publikujący Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2014-07-15 14:59
Modyfikacja Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2014-07-15 15:02

Prezydent Miasta Krosna
zaprasza do składania ofert w konkursie na realizację Pilotażowego Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców miasta Krosna na 2014 r.

Szczegóły o konkursie w załącznikach.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAgnieszka Mucha2014-07-10
Publikujący Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2014-07-10 14:48
Modyfikacja Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2014-07-10 15:23

O złożeniu wniosku na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie pozakonkursowym.

K.426.1.36.2014.C                                                                                       Krosno, 23.06.2014 r.

 

OGŁOSZENIE

 

O złożeniu wniosku na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie pozakonkursowym.

 

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 17 czerwca 2014 r. na Kancelarię Ogólną  Urzędu Miasta  Krosna wpłynął wniosek Klubu Sportowego „Karpaty” Krosno  o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu pod nazwą:

TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU poprzez organizację obozu szkoleniowego dla zawodników.

W/w zadanie realizowane będzie w okresie od 30 czerwca 2014 r. do 05 lipca 2014 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/104/2011 Rady Miasta Krosna z dnia 16 lutego 2011 r. oraz Uchwałą zmieniającą Nr XLVII/972/13 Rady Miasta Krosna z dnia 27 września 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krosno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2011 Nr. 19 poz. 475, z 2013 poz. 3343), Prezydent Miasta Krosna zamierza zlecić Klubowi Sportowemu „Karpaty” Krosno realizację projektu z pominięciem konkursu ofert. Złożony wniosek spełnia warunki określone w uchwale Nr VI/104/2011 Rady Miasta Krosna z dnia 16 lutego 2011 r. oraz Uchwale Nr XLVII/972/13 Rady Miasta Krosna z dnia 27 września 2013 r. i uzyskał pozytywną opinię i akceptację  Prezydenta Miasta Krosna.

W myśl § 7 ust. 3 i ust. 4 Uchwały nr VI/104/2011 Rady Miasta Krosna z dnia 16 lutego 2011 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. do godz. 11.30 można zgłaszać uwagi dotyczące wniosku.

UWAGI  należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie na Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, lub za pośrednictwem poczty (nie decyduje data stempla pocztowego!) opisanej w następujący sposób:  Uwagi dotyczące wniosku  na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu pod nazwą TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU poprzez organizację obozu szkoleniowego dla zawodników”.

Po upływie wyżej wymienionego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Prezydent Miasta Krosna zawrze umowę o wsparcie realizacji projektu z Klubem Sportowym „Karpaty” Krosno.

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 974.40 KB
wniosek Plik pdf 4.11 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2014-06-23
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2014-06-23 14:53
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2014-06-23 14:54

O złożeniu wniosku na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie pozakonkursowym

K.426.1.37.2014.C                                                                                       Krosno, 23.06.2014 r.

 

OGŁOSZENIE

 

O złożeniu wniosku na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie pozakonkursowym.

 

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 17 czerwca 2014 r. na Kancelarię Ogólną  Urzędu Miasta  Krosna wpłynął wniosek Krośnieńskiego Klubu Biegacza  o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu pod nazwą:

TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU w 2014 r..

 

W/w zadanie realizowane będzie w okresie od 04 lipca 2014 r. do 31 lipca 2014 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/104/2011 Rady Miasta Krosna z dnia 16 lutego 2011 r. oraz Uchwałą zmieniającą Nr XLVII/972/13 Rady Miasta Krosna z dnia 27 września 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krosno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2011 Nr. 19 poz. 475, z 2013 poz. 3343), Prezydent Miasta Krosna zamierza zlecić Krośnieńskiemu Klubowi Biegacza  realizację projektu z pominięciem konkursu ofert. Złożony wniosek spełnia warunki określone w uchwale Nr VI/104/2011 Rady Miasta Krosna z dnia 16 lutego 2011 r. oraz Uchwale Nr XLVII/972/13 Rady Miasta Krosna z dnia 27 września 2013 r. i uzyskał pozytywną opinię i akceptację  Prezydenta Miasta Krosna.

W myśl § 7 ust. 3 i ust. 4 Uchwały nr VI/104/2011 Rady Miasta Krosna z dnia 16 lutego 2011 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. do godz. 11.30 można zgłaszać uwagi dotyczące wniosku.

UWAGI  należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie na Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, lub za pośrednictwem poczty (nie decyduje data stempla pocztowego!) opisanej w następujący sposób:  Uwagi dotyczące wniosku  na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu pod nazwą TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU w 2014 r.”.

Po upływie wyżej wymienionego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Prezydent Miasta Krosna zawrze umowę o wsparcie realizacji projektu z Krośnieńskim Klubem Biegacza  .

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 931.25 KB
wniosek Plik pdf 4.92 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2014-06-23
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2014-06-23 14:45
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2014-06-23 14:50

O złożeniu wniosku na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie pozakonkursowym

K.426.1.35.2014.C                                                                                                                                               Krosno, 13.06.2014 r.

 

OGŁOSZENIE

O złożeniu wniosku na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie pozakonkursowym.

 

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 11 czerwca 2014 r. na Kancelarię Ogólną  Urzędu Miasta  Krosna wpłynął wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokolik”  o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu pod nazwą:

„Udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w szermierce” .

W/w zadanie realizowane będzie w okresie od 23 czerwca 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/104/2011 Rady Miasta Krosna z dnia 16 lutego 2011 r. oraz Uchwałą zmieniającą Nr XLVII/972/13 Rady Miasta Krosna z dnia 27 września 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krosno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2011 Nr. 19 poz. 475, z 2013 poz. 3343), Prezydent Miasta Krosna zamierza zlecić Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Sokolik” realizację projektu z pominięciem konkursu ofert. Złożony wniosek spełnia warunki określone w uchwale Nr VI/104/2011 Rady Miasta Krosna z dnia 16 lutego 2011 r. oraz Uchwale Nr XLVII/972/13 Rady Miasta Krosna z dnia 27 września 2013 r. i uzyskał pozytywną opinię i akceptację  Prezydenta Miasta Krosna.

W myśl § 7 ust. 3 i ust. 4 Uchwały nr VI/104/2011 Rady Miasta Krosna z dnia 16 lutego 2011 r. do dnia 20 czerwca 2014 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące wniosku.

UWAGI  należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie na Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, lub za pośrednictwem poczty (nie decyduje data stempla pocztowego!) opisanej w następujący sposób:  Uwagi dotyczące wniosku  na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu pod nazwą „Udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w szermierce”.

Po upływie wyżej wymienionego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Prezydent Miasta Krosna zawrze umowę o wsparcie realizacji projektu z Uczniowskim Klubem Sportowym „Sokolik”.

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 942.07 KB
wniosek Plik pdf 3.77 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2014-06-16
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2014-06-16 13:49
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2014-06-16 10:57

Ogłoszenie wyników konkursu ofert

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w ramach Programu profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców miasta Krosna na 2014 r. do realizacji wybrane zostały oferty:

Szczegóły w załącznikach:

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAgnieszka Mucha2014-06-05
Publikujący Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2014-06-05 11:52
Modyfikacja Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2014-06-05 12:02

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 26 maja 2014 r. Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów KTC Krosno złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej pn. "Zawody rowerowe"

Załączniki:

Oferta pn. "Zawody rowerowe" Plik pdf 550.30 KB
Ogłoszenie Plik pdf 177.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2014-05-29
Publikujący Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2014-05-29 12:52
Modyfikacja Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2014-05-29 13:11

Urząd Miasta Krosna ogłasza jednoetapowy konkurs na wykonanie rzeźby przestrzennej Roberta Wojciecha Portiusa wraz z koncepcją zagospodarowania placu przy ul. Piłsudskiego w Krośnie.

Załączniki:

Formularz Zgłoszeniowy Plik doc 27.00 KB
Regulamin Konkursu Plik pdf 50.54 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJoanna Niepokój2014-02-10
Publikujący Joanna Niepokój - Joanna.Niepokój 2014-02-10 11:33
Modyfikacja Joanna Niepokój - Joanna.Niepokój 2014-02-10 11:36

Ogłoszenie wyników konkursu

 ZARZĄDZENIE  Nr 973/14
Prezydenta Miasta Krosna
z dnia 15 stycznia 2014 r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2014 z zakresu kultury, sportu i turystyki. 

Załączniki:

Korekta kosztorysu Plik doc 54.50 KB
Wzór sprawozadania Plik doc 89.50 KB
Zarządzenie Plik pdf 4.75 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZygmunt Rysz - Naczelnik2014-01-15
Publikujący Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2014-01-15 13:15
Modyfikacja Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2014-01-15 13:19

Ogłoszenie wyników konkursu

 ZARZĄDZENIE  Nr 972/14
Prezydenta Miasta Krosna
z dnia 15 stycznia 2014 r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 r.
 

Załączniki:

Kosztorys Plik doc 53.00 KB
Rozliczenie Plik doc 70.00 KB
Zarządzenie Plik pdf 2.58 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZygmunt Rysz - Naczelnik2014-01-15
Publikujący Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2014-01-15 13:08
Modyfikacja Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2014-01-15 13:11

Ogłoszenie wyników konkursu

ZARZĄDZENIE Nr 974/14
Prezydenta Miasta Krosna
z dnia 15 stycznia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
pn. Organizacja współzawodnictwa dzieci i młodzieży ze szkół krośnieńskich  w ramach kalendarza Szkolnego Związku Sportowego na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2014.

Załączniki:

Wzór sprawozadania Plik doc 89.50 KB
Zarządzenie Plik pdf 798.89 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZygmunt Rysz - Naczelnik2014-01-15
Publikujący Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2014-01-15 12:59
Modyfikacja Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2014-01-15 13:01

Od 2 stycznia do 5 lutego 2014 r. trwają konsultacje społeczne projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.).

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJoanna Niepokój2014-01-09
Publikujący Joanna Niepokój - Joanna.Niepokój 2014-01-09 13:05

Ogłoszenie o złożeniu wniosku na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie pozakonkursowym.

OGŁOSZENIE

O złożeniu wniosku na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie pozakonkursowym.


Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 09 grudnia 2013 r. na Kancelarię Ogólną  Urzędu Miasta  Krosna wpłynął wniosek Krośnieńskiego Stowarzyszenia Siatkówki „Karpaty” Krosno  o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu pod nazwą:
„Noworoczny Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Krosna dla drużyn ORLEN Ligi
 w dniach 02-04.01.2014”

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 876.51 KB
Wniosek Plik pdf 3.96 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłGrzegorz Półchłopek - Naczelnik2013-12-18
Publikujący Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2013-12-18 09:16
Modyfikacja Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2013-12-18 09:21

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu współzawodnictwa dzieci i młodzieży ze szkół krośnieńskich

K.426.1.115.2013.C                                                                    Krosno, 03.12.2013 r.

Prezydent  Miasta  Krosna

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XLIX/1056/13 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Krosno z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

 

OGŁASZA

 OTWARTY   KONKURS  OFERT  

i

zaprasza do składania ofert

na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna

w 2014 roku.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 4.81 MB
oświadczenie o pracy wolontariusza Plik doc 21.00 KB
zarządzenie Plik pdf 662.24 KB
druk oferty Plik doc 123.50 KB
opis faktury Plik pdf 696.58 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2013-12-04
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-12-04 10:23
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-12-04 12:28

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

K. 426.1.114 .2013.C                                                                                                                                                 Krosno, 03.12.2013 r.

 

PREZYDENT MIASTA KROSNA

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857; zm. Nr 151, poz. 1014; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016; Nr 185, poz. 1092; Nr 208, poz.1240 i 1241; z 2012 r. poz. 490; z 2013 r. poz. 829) oraz § 5 uchwały Nr VI/104/11 Rady Miasta  Krosna z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krosno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2011 Nr. 19, poz. 475).

OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT

i zaprasza do składania ofert

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Z ZAKRESU TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH

ROZWOJOWI SPORTU W 2014 R.

Załączniki:

druk wniosku Plik doc 85.00 KB
Ogłoszenie Plik pdf 4.56 MB
uchwała Plik pdf 87.83 KB
opis faktury Plik pdf 696.58 KB
projekt umowy Plik doc 85.00 KB
zarzadzenie Plik pdf 725.86 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2013-12-04
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-12-04 10:30
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-12-04 12:30

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki

K.426.1.116.2013.C                                                                                                   Krosno, 03.12.2013 r.

Prezydent  Miasta  Krosna

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XLIX/1056/13 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Krosno z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

OGŁASZA

 OTWARTY   KONKURS  OFERT  

i

zaprasza do składania ofert

na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna

w 2014 roku.

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 5.09 MB
oświadczenie o pracy wolontariusza Plik doc 21.00 KB
wzór oferty Plik doc 123.00 KB
opis faktury Plik pdf 696.58 KB
zarządzenie Plik pdf 709.00 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2013-12-04
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-12-04 10:15
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-12-04 10:20

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Ogłoszenie

O złożeniu wniosku na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie pozakonkursowym.

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 20 listopada 2013 r. na Kancelarię Ogólną  Urzędu Miasta  Krosna wpłynął wniosek Krośnieńskiego Klubu Sportowego „BUDO” o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu pod nazwą:

„Udział  w Mistrzostwach Polski Młodzików w Boksie” .

W/w zadanie realizowane będzie w okresie od 29 listopada 2013 r. do 06 grudnia 2013 r.

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 869.75 KB
wniosek Plik pdf 3.73 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2013-11-21
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-11-21 14:39
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-11-21 14:41

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

OGŁOSZENIE

O złożeniu wniosku na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie pozakonkursowym.

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 13 listopada 2013 r. na Kancelarię Ogólną  Urzędu Miasta  Krosna wpłynął wniosek Krośnieńskiego Stowarzyszenia Siatkówki „Karpaty” Krosno  o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu pod nazwą:

„Udział w rozgrywkach centralnych V Rundy Pucharu Polski piłki siatkowej kobiet” .

W/w zadanie realizowane będzie w okresie od 20 listopada 2013 r. do 20 grudnia 2013 r.

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 901.49 KB
wniosek Plik pdf 4.16 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2013-11-20
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-11-20 14:52
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-11-20 14:54

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

OGŁOSZENIE

O złożeniu wniosku na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie pozakonkursowym.

 

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 13 listopada 2013 r. na Kancelarię Ogólną  Urzędu Miasta  Krosna wpłynął wniosek Krośnieńskiego Klubu Koszykówki  MOSiR
  o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu pod nazwą:

„Udział w rozgrywkach Intermarche Basket Cup  w sezonie 2013/14” .

W/w zadanie realizowane będzie w okresie od 20 listopada 2013 r. do 20 grudnia 2013 r.

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 892.08 KB
wniosek Plik pdf 3.90 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2013-11-13
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-11-13 14:46
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-11-13 14:48

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Zarządzenie Nr 907/13

Prezydenta Miasta Krosna
z dnia 5.11. 2013 r.

w sparwie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 

Załączniki:

druk rozliczenia Plik doc 62.50 KB
wyniki Plik pdf 1.40 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2013-11-06
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-11-06 14:28
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-11-06 14:30

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

K.426.1.105.2013.C                                                                                                                                                    Krosno, 30.10.2013 r.
 


OGŁOSZENIE

O złożeniu wniosku na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie pozakonkursowym.

 

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 24 października 2013 r. na Kancelarię Ogólną  Urzędu Miasta  Krosna wpłynął wniosek Krośnieńskiego Stowarzyszenia Siatkówki „Karpaty” Krosno  o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu pod nazwą: „Udział w rozgrywkach centralnych Pucharu Polski piłki siatkowej kobiet” .
W/w zadanie realizowane będzie w okresie od 02 listopada 2013 r. do 20 grudnia 2013 r.


Zgodnie z Uchwałą Nr VI/104/2011 Rady Miasta Krosna z dnia 16 lutego 2011 r. oraz Uchwałą Nr XLVII/972/13 Rady Miasta Krosna z dnia 27 września 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krosno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2011 Nr. 19 poz. 475, z 2013 poz. 3343), Prezydent Miasta Krosna zamierza zlecić Krośnieńskiemu Stowarzyszeniowi Siatkówki „Karpaty” Krosno realizację projektu z pominięciem konkursu ofert. Złożony wniosek spełnia warunki określone w uchwale Nr VI/104/2011 Rady Miasta Krosna z dnia 16 lutego 2011 r. oraz Uchwale Nr XLVII/972/13 Rady Miasta Krosna z dnia 27 września 2013 r. i uzyskał pozytywną opinię i akceptację  Prezydenta Miasta Krosna.
W myśl § 7 ust. 3 i ust. 4 Uchwały nr VI/104/2011 Rady Miasta Krosna z dnia 16 lutego 2011 r. do dnia 6 listopada 2013 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące wniosku.
UWAGI  należy zgłaszać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:  Uwagi dotyczące wniosku  na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu pod nazwą: „Udział w rozgrywkach centralnych Pucharu Polski piłki siatkowej kobiet”  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, lub za pośrednictwem poczty
(nie decyduje data stempla pocztowego!).
Po upływie wyżej wymienionego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Prezydent Miasta Krosna zawrze umowę o wsparcie realizacji projektu z Krośnieńskim Stowarzyszeniem Siatkówki „Karpaty” Krosno.

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 882.94 KB
wniosek Plik pdf 3.44 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2013-10-31
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-10-31 11:57
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-11-04 14:49

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

PREZYDENT MIASTA KROSNA

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857; zm. Nr 151, poz. 1014; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016; Nr 185, poz. 1092; Nr 208, poz.1240 i 1241;
z 2012 r. poz. 490; z 2013 r. poz. 829) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938) oraz Uchwała Nr VI/104/11 Rady Miasta  Krosna z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krosno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (DZ. URZ. WOJ. z 2011 Nr. 19 poz. 475).

 

OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT

i zaprasza do składania ofert

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU TWORZENIA WARUNKÓW

SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU

 

Pod  nazwą : „Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu poprzez udział  w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce siatkowej”

Załączniki:

wniosek Plik doc 85.00 KB
przykładowy opis faktury Plik pdf 696.58 KB
ogłoszenie Plik pdf 4.14 MB
projekt umowy Plik doc 82.50 KB
zarządzenie Plik pdf 801.42 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2013-10-17
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-10-17 11:02
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-10-17 13:27

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

ZARZĄDZENIE Nr 888/13 

Prezydenta Miasta Krosna

z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Załączniki:

druk rozliczenia Plik doc 70.00 KB
wyniki Plik pdf 1.43 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2013-10-08
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-10-08 15:05
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-10-08 15:10

Ogłoszenie o złożeniu wniosku na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie pozakonkursowym

OGŁOSZENIE

O złożeniu wniosku na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie pozakonkursowymPrezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 03 października 2013 r. na Kancelarię Ogólną  Urzędu Miasta  Krosna wpłynął wniosek Krośnieńskiego Klubu Sportowego „BUDO”  o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu pod nazwą:

„Udział w Mistrzostwach Europy Karate Shinkyokushin Oradea”.

W/w zadanie realizowane będzie w okresie od 06 listopada 2013 r. do 02 grudnia 2013 r.

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 814.08 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2013-10-08
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-10-08 14:54
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-10-31 11:55

Ogłoszenie o złożeniu wniosku na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie pozakonkursowym.

OGŁOSZENIE

O złożeniu wniosku na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie pozakonkursowym .

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 25 września 2013 r. na Kancelarię Ogólną  Urzędu Miasta  Krosna wpłynął wniosek Krośnieńskiego Klubu Kyokushin Karate  o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu pod nazwą:

 

Udział w VII Mistrzostwach Europy Juniorów Karate Kyokushin w Katowicach

 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 830.43 KB
Wniosek Plik pdf 4.00 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłGrzegorz Półchłopek - Naczelnik2013-09-26
Publikujący Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2013-09-26 15:20
Modyfikacja Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2013-09-26 15:23

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

PREZYDENT MIASTA KROSNA
 
Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857; zm. Nr 151, poz. 1014; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016; Nr 185, poz. 1092; Nr 208, poz.1240 i 1241;
z 2012 r. poz. 490; z 2013 r. poz. 829) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938) oraz Uchwała Nr VI/104/11 Rady Miasta  Krosna z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krosno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (DZ. URZ. WOJ. z 2011 Nr. 19 poz. 475).


OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT
i zaprasza do składania ofert
NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
Z ZAKRESU TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH
ROZWOJOWI SPORTU


Pod  nazwą : „Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu poprzez wsparcie sekcji tenisa stołowego w rozgrywkach II ligi kobiet”
 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 4.17 MB
Uchwała Plik pdf 87.83 KB
Druk wniosku Plik doc 85.00 KB
Opis faktury Plik pdf 696.58 KB
Projekt umowy Plik doc 82.50 KB
Zarządzenie Plik pdf 807.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłGrzegorz Półchłopek - Naczelnik2013-09-23
Publikujący Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2013-09-23 09:13
Modyfikacja Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2013-09-24 11:48

Ogłoszenie o złożeniu wniosku o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu

OGŁOSZENIE

O złożeniu wniosku o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu w trybie pozakonkursowym .

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 13 sierpnia 2013 r. na Kancelarię Ogólną  Urzędu Miasta  Krosna wpłynął wniosek Klubu Sportowego „Karpaty” Krosno  o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu pod nazwą:

MECZ  PIŁKARSKI :KS „KARPATY” KROSNO – GKS PIAST GLIWICE.

W/w zadanie realizowane będzie w okresie od 09 września 2013 r. do 27 września 2013 r.

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 793.09 KB
wniosek Plik pdf 3.79 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2013-08-20
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-08-20 11:19
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2013-08-20 11:23
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
SKMBT_C28010100108400.pdf Plik pdf 2.35 MB
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 19 września 2017r. 15:39:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.