Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu pn. „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

ZMIANY:
2018-12-05 09:19:48: Dodano wynik do przetargu
2018-11-16 09:13:10: Dodano plik OFERTA.docx
Krosno, 16.11.2018 r.
RI.042.71.29.2018.H
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. euro

GMINA MIASTO KROSNO,
38 - 400 Krosno, ul. Lwowska 28 a
tel. (13) 43 675 43, faks (13) 43 628 65;
NIP 684-00-13-798; REGON 370440809

OGŁASZA
 
że udzieli zamówienia na dostawę materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu pn. „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczony jest przetarg: www.krosno.pl/BIP

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu pn. „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z poniższą tabelą:
 
Lp. Rodzaj Minimalne parametry techniczne Jednostka Ilość
1 papier ksero - format papieru A4
- gramatura (g/m²) 80
- białość (CIE) 153+/-3
- nieprzezroczystość (%) 93 +/-2
- grubość (µm) 106+/-3
- gładkość (wg. testu Bendtsen) 200+/-50
ryza 20
2 segregator biurowy
   -  grzbiet 70 mm
   - z metalową szyną wzmacniającą dolne krawędzie
- mechanizm dźwigniowy z dociskiem
- kolor niebieski
szt. 20
3 skoroszyty - zawieszkowy
- tekturowy
- format A4
szt. 200
4 długopisy niebieskie pióro żelowe szt. 50
5 skoroszyty  - zawieszkowe
- niebieskie
- format A4
- przednia okładka przeźroczysta, tylna kolorowa
- wykonany z sztywnego PCV
- wyposażony w papierowy, wysuwany pasek do opisu
- zaokrąglone rogi obu okładek
szt. 50
6 koszulki na dokumenty - format A4
- zawieszkowe
- przeźroczyste, foliowe
- krystaliczne - 50 mic
szt. 100
7 notesy - uniwersalne karteczki 75 mm x 75 mm
- ilość karteczek: 100
- gramatura: 70 gsm
- samoprzylepne
- kolor żółty
szt. 10
8 korektor taśmowy - szerokość tasmy - 4,2 mm
- długość taśmy 8 m
szt. 2
9 klej w sztyfcie - bezbarwny i bezwonny
- zmywalny
- przeznaczony do papieru
- waga 15 g
szt. 10
10 folia stretch - szerokość – min. 40 cm,
- kolor – przeźroczysty,
- grubość – min. 23 mikrony,
- waga – min. 3 kg brutto
szt. 5
11 Tonery do drukarki HP Color Laser Jet Pro MFP M477fdn - czarny HP 410A (CF410A) – 3 szt.
- czerwony HP 410A (CF413A) – 2 szt.
- żółty HP 410A (CF412A) – 2 szt.
- niebieski  HP 410A (CF411A) – 3 szt.
szt. 10
12 papier naklejkowy - uniwersalne etykiety samoprzylepne
- gramatura: 143gsm (papier matowy)
- kolor: biały
- format A4
opak. po 100 szt. 1
 
 
2. Termin wykonania zamówienia:
Do dnia 06.12.2018 r. Miejsce dostawy: Wypożyczalnia Sprzętu Pielęgnacyjnego, Rehabilitacyjnego i Wspomagającego – Krosno ul. F. Czajkowskiego 49, 38-400 Krosno. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym dzień i godzinę dostawy.

3. Warunki udziału w postępowaniu:
Oferent musi złożyć ofertę zgodnie z obowiązującym wzorem, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
4. Wymagane dokumenty:
Oferta odpowiadająca wymogom formalnym, wg dołączonego formularza oferty (załącznik nr 1).
 
Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 
5. Warunki płatności:
  1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po przedłożeniu rachunku/faktury, przelewem na konto podane przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.
  2. Wypłata nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu odbioru, który zostanie podpisany przez przedstawicieli stron.
 
6. Kryterium oceny ofert:
Kryterium: cena brutto – 100%.
W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie.
 
7. Miejsce składania ofert:
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ulicy  Lwowskiej 28a w pokoju nr 01, parter (kancelaria ogólna).

Koperta powinna być oznaczona poprzez podanie tytułu zamówienia:
„Dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu pn. „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020”.                 
 
Nie otwierać przed dniem 03.12.2018 r. przed godz. 10:00.
 
8. Termin składania ofert upływa dnia 03.12.2018 r. o  godz. 9:30.
 
9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lwowskiej 28 a w Krośnie, pokój nr 303 w dniu 03.12.2018 r. o godz. 10:00.
 
10. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest:
1) Pan Tomasz Penar - Inspektor, Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów
 
11. Sposób porozumiewania:
  1. pisemnie na adres: Urząd Miasta Krosna, Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno,
  2. za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: penar.tomasz@um.krosno.pl. 
 
12. Adres strony internetowej, na której umieszczony jest przetarg: http://www.bip.umkrosno.pl/
Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym, na podstawie § 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości 30 000 euro, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. zmienionego zarządzeniem Nr 1059/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.

13. Postanowienia końcowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1. unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
  2. zmiany treści ogłoszenia,
  3. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców,
  4. poprawienia w ofercie Wykonawców ewentualnych oczywistych omyłek rachunkowych.
 
14. Załączniki do ogłoszenia:
  1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty.
Data składania ofert:
2018-12-03 09:30:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłTrojanowska Miranda 2018-11-16 09:09:00
PublikującyTomasz Penar 2018-11-16 09:09:00
Modyfikował(a) Tomasz Penar 2018-12-05 09:19:48
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 - Oferta 79.54 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 23 lipca 2019r. 05:56:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.