Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

ZMIANY:
2018-11-29 10:46:16: Dodano wynik do przetargu
2018-11-15 09:19:47: Dodano plik Wzór oferty.docx
                                                       
RI.042.78.11.2018.G                                                                                                     Krosno, dnia 14.11.2018 r.
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. euro
GMINA  KROSNO, 38 - 400  Krosno,  ul. Lwowska  28a  tel. (13) 43 675 43,
faks  (13)  43 628 65; NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON  000526989

OGŁASZA

że udzieli zamówienia na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu
pn. „Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020  


1. Adres strony internetowej na której zamieszczony jest przetarg: www.krosno.pl /BIP

2. Opis przedmiotu zamówienia:
 
MATERIAŁY BIUROWE
Lp. Rodzaj Minimalne parametry techniczne Jednostka Ilość
1 papier ksero

- format papieru A4
- gramatura (g/m²) 80
- białość (CIE) 153+/-3
- nieprzezroczystość (%) 93 +/-2
- grubość (µm) 106+/-3
- gładkość (wg. testu Bendtsen) 200+/-50
ryza 50
2 płyty CD
   -  pojemność : 700 MB
   - prędkość nagrywania : 52 x
- pakowane po 25/50 szt.
szt. 350
3 opakowania na płyty - koszulki foliowe
- zawieszkowe
- pojedyncze
szt. 350
4 długopisy niebieskie pióro żelowe szt. 70
5 skoroszyty  - zawieszkowe
- niebieskie
- format A4
- przednia okładka przeźroczysta, tylna kolorowa
- wykonany ze sztywnego PCV
- wyposażony w papierowy, wysuwany pasek do opisu
- zaokrąglone rogi obu okładek
szt. 70
6 koszulki na dokumenty - format A4
- zawieszkowe
- przeźroczyste, foliowe
- krystaliczne - 50 mic
szt. 700
7 notesy - uniwersalne karteczki - 75 mm x 75mm
- Ilość karteczek w jednym notesie : 100
- gramatura: 70 gsm
- klej umieszczony wzdłuż dłuższego boku
szt. 70
8 papier naklejkowy - uniwersalne etykiety samoprzylepne
- gramatura: 143gsm (papier matowy)
- kolor: biały
- format A4
opak. po 100 szt. 3
 
 
3.  Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Do dnia 05.12.2018 r. Miejsce dostawy: Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a pok. 304.

4. Warunki udziału w postępowaniu:
Oferent musi złożyć ofertę zgodnie z obowiązującym wzorem, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
5. Wymagane dokumenty:
Oferta odpowiadająca wymogom formalnym, wg dołączonego formularza oferty (załącznik nr 1).
 
Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 
6. Warunki płatności:
a) Wypłata wynagrodzenia nastąpi po przedłożeniu rachunku/faktury, przelewem na konto podane przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.
b) Wypłata nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu odbioru, który zostanie podpisany przez przedstawicieli stron.
 
7. Kryterium oceny ofert:
Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
- najniższa cena brutto - 100%
 
8. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ulicy  Lwowskiej 28a w pokoju nr 01, parter (kancelaria ogólna).

Koperta powinna być oznaczona poprzez podanie tytułu zamówienia – „Dostawa materiałów biurowych – Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova”  Nie otwierać przed dniem 23.11.2018 r. przed godz. 10:00
 
9. Termin składania ofert upływa dnia 23.11.2018 r. o  godz. 9:30.
 
10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lwowskiej 28a w Krośnie, pokój nr 304 w  dniu 23.11.2018 r. o godz. 10:00.
 
W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia.
Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie.
 
11. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest:
1) Pani Izabela Urbanek 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a, w godzinach 7.30 do 15.30,
tel. kontaktowy 134743 304 – sprawy formalne i merytoryczne.
 
Sposób porozumiewania:
a) pisemnie na adres: Urząd Miasta Krosna, Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów,
ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno
b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: e-mail izabelaurbanek@um.krosno.pl 
 
 
Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem
do zawarcia umowy.
Data składania ofert:
2018-11-23 09:30:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłUrbanek Izabela 2018-11-15 09:19:00
PublikującyIzabela Urbanek 2018-11-15 09:19:20
Modyfikował(a) Izabela Urbanek 2018-11-29 10:46:16
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór oferty 256.46 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 18 grudnia 2018r. 23:19:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.