Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego na potrzeby funkcjonowania Wypożyczalni sprzętu dla mieszkańców Krosna przy ul. F. Czajkowskiego 49 w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

ZMIANY:
2018-11-08 09:43:39: Edytowano wynik przetargu
2018-11-08 09:41:32: Dodano wynik do przetargu
Więcej >>>
2018-10-25 14:38:06: Dodano plik Załącznik nr 2 - Wzór umowy.pdf
2018-10-25 14:37:36: Dodano plik Załącznik nr 1 - OFERTA.docx
Krosno, 25.10.2018 r.
RI.042.71.24.2018.H
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. euro

GMINA MIASTO KROSNO,
38 - 400 Krosno, ul. Lwowska 28 a
tel. (13) 43 675 43, faks (13) 43 628 65;
NIP 684-00-13-798; REGON 370440809

OGŁASZA

że udzieli zamówienia na zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego na potrzeby funkcjonowania Wypożyczalni sprzętu dla mieszkańców Krosna przy ul. F. Czajkowskiego 49 w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczony jest przetarg: www.krosno.pl/BIP

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego na potrzeby funkcjonowania Wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Krosna przy ul. F. Czajkowskiego 49 w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”.
 
Minimalne parametry techniczne sprzętu:

I: Sprzęt rehabilitacyjny:
 1. Łóżko rehabilitacyjne sterowane elektrycznie – z regulacją wysokości, podnoszonym zagłówkiem, z wysięgnikiem, z regulowanymi barierkami bocznymi. Łóżko sterowane pilotem w 3 płaszczyznach, w zestawie
  z piankowym materacem szpitalnym w pokrowcu nieprzemakalnym – 10 szt.
 2. Rotor elektryczny – z możliwością regulacji prędkości, program automatyczny, elektroniczny licznik, do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych - 10 szt.
 3. Rotor mechaniczny – rama stalowa malowana proszkowa, antypoślizgowe stopy, możliwość regulacji siły oporu, do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych - 10 szt.
 4. Orbitrek – z licznikiem elektronicznym, magnetyczny system oporu, sensory pomiaru pulsu, cyfrowy komputer treningowy, rolki transportowe, szerokie antypoślizgowe pedały, maksymalna waga użytkownika 120 kg – 2 szt.
 5. Bieżnia – elektryczna, wyposażona w wbudowany komputer z podświetlanym wyświetlaczem, łatwy montaż, rolki transportowe – 2 szt.
II: Sprzęt wspomagający:
 1. Kule łokciowe dla dorosłych – aluminiowa, uchylna, z podwójną regulacją  – 40 szt.
2. Termin wykonania zamówienia:
 1. rozpoczęcie prac: od dnia podpisania umowy,
 2. zakończenie prac: do dnia 23.11.2018 r.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
 1. Wszystkie sprzęty powinny posiadać atesty i certyfikaty CE.
4. Wymagane dokumenty:
Oferta odpowiadająca wymogom formalnym, wg dołączonego formularza oferty - zał. 1.
 
5. Warunki płatności:
1) Wykonane zadanie zostanie odebrane na podstawie protokołu odbioru.
2) Płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy.
 
6. Gwarancja:
 1. Wymagany minimalny okres gwarancji - 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru sprzętu.
 2. Wykonawca w ramach gwarancji zapewni całkowitą bezpłatną naprawę sprzętu, a w przypadku braku takiej możliwości dostarczy na swój koszt nowy sprzęt o parametrach nie gorszych.
7. Kryterium oceny ofert:
Kryterium: cena brutto – 100%.

W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie.

8. Miejsce składania ofert:
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ulicy  Lwowskiej 28a w pokoju nr 01, parter (kancelaria ogólna).

Koperta powinna być oznaczona poprzez podanie tytułu zamówienia:
„Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego na potrzeby funkcjonowania Wypożyczalni sprzętu dla mieszkańców Krosna przy ul. F. Czajkowskiego 49 w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”.                 
 
Nie otwierać przed dniem 05.11.2018 r. przed godz. 10:00.
 
9. Termin składania ofert upływa dnia 05.11.2018 r. o  godz. 9:30.
 
10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lwowskiej 28 a w Krośnie, pokój nr 303 w dniu 05.11.2018 r. o godz. 10:00.
 
11. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest:
1) Pan Tomasz Penar - Inspektor, Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów
 
12. Sposób porozumiewania:
 1. pisemnie na adres: Urząd Miasta Krosna, Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno,
 2. za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: penar.tomasz@um.krosno.pl.
13. Adres strony internetowej, na której umieszczony jest przetarg: http://www.bip.umkrosno.pl/
Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym, na podstawie § 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości 30 000 euro, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. zmienionego zarządzeniem Nr 1059/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.

14. Postanowienia końcowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 1. unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
 2. zmiany treści ogłoszenia,
 3. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców,
 4. poprawienia w ofercie Wykonawców ewentualnych oczywistych omyłek rachunkowych.
15. Załączniki do ogłoszenia:
 1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty.
 2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Data składania ofert:
2018-11-05 09:30:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłTrojanowska Miranda 2018-10-25 14:30:00
PublikującyTomasz Penar 2018-10-25 14:30:00
Modyfikował(a) Tomasz Penar 2018-11-08 09:43:39
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 - Oferta 37.33 KbPlik doc
2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy 204.71 KbPlik pdf

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 25 maja 2019r. 22:02:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.