Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
Modernizacja budynku UM przy ul. Staszica 2 w Krośnie

ZMIANY:
2018-10-05 08:15:35: Przeniesiono do Archiwum
2018-10-05 08:15:35: Przeniesiono do archiwum
Więcej >>>
2018-09-13 12:38:47: Dodano plik UM Krosno_ Staszica_ komunikacja_ biurko4.pdf
2018-09-13 12:38:47: Dodano plik UM Krosno_ Staszica_ komunikacja_ biurko3.pdf
2018-09-13 12:38:47: Dodano plik UM Krosno_ Staszica_ komunikacja_ biurko2.pdf
2018-09-13 12:38:47: Dodano plik UM Krosno_ Staszica_ komunikacja_ biurko1.pdf
2018-09-13 12:38:47: Dodano plik UM Krosno - remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji przedmiar.pdf
2018-09-13 12:38:47: Dodano plik UM Krosno - remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji.xml
2018-09-13 12:38:47: Dodano plik UM Krosno - remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji.puz
2018-09-13 12:38:47: Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc
2018-09-13 12:38:47: Dodano plik Projekt inst. elektrycznej - Wydział Kominkacji Staszica 2.pdf
2018-09-13 12:38:47: Dodano plik ogłoszenie .doc
2018-09-13 12:38:47: Dodano plik UM Krosno_ Staszica_ komunikacja_ układ biurek.pdf
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Modernizacja budynku UM przy ul. Staszica 2 w Krośnie”
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
 
1. Zakres prac do wykonania przy realizacji zadania pn.: „Modernizacja budynku UM przy ul. Staszica 2 w Krośnie”   
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót mających na celu remont i modernizację sześciu pomieszczeń Wydziału Komunikacji zlokalizowanych na parterze budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 w Krośnie.
Zakres prac:
 • Remont oraz częściowa wymiana stolarki drzwiowej
 • Wymiana opraw oświetleniowych
 • Roboty malarskie oraz wymiana posadzek w pomieszczeniach
 • Dostawa i montaż lad recepcyjnych do obsługi interesantów
 • Wymiana wertikali okiennych
 • Prace towarzyszące
 Szczegółowo zakres prac opisany jest w załączonym projekcie wymiany opraw oświetleniowych oraz przedmiarze robót.
I.7013.421.1.2018.I                                                                                                                        Krosno, dnia 13.09.2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Modernizacja budynku UM przy ul. Staszica 2 w Krośnie”
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
 
1. Zakres prac do wykonania przy realizacji zadania pn.: „Modernizacja budynku UM przy ul. Staszica 2 w Krośnie”   
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót mających na celu remont i modernizację sześciu pomieszczeń Wydziału Komunikacji zlokalizowanych na parterze budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 w Krośnie.
Zakres prac:
 • Remont oraz częściowa wymiana stolarki drzwiowej
 • Wymiana opraw oświetleniowych
 • Roboty malarskie oraz wymiana posadzek w pomieszczeniach
 • Dostawa i montaż lad recepcyjnych do obsługi interesantów
 • Wymiana wertikali okiennych
 • Prace towarzyszące
 
Szczegółowo zakres prac opisany jest w załączonym projekcie wymiany opraw oświetleniowych oraz przedmiarze robót.
 
Oferent jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia w oparciu o w/w dokumenty, w tym odpowiednie zabezpieczenie terenu prowadzonych prac oraz bezpieczne korzystanie z placówki przez interesantów i pracowników.
 
Uwaga: prace będą prowadzone w czynnym obiekcie Urzędu Miasta Krosna. Wydział Komunikacji zajmujący pomieszczenia przewidziane do przeprowadzenia prac objętych zamówieniem musi funkcjonować bez przerw i przeszkód. Wykonawcy muszą wziąć pod uwagę w/w uwarunkowania przy wycenie prac. Pomieszczenia do wykonania będą przekazywane sukcesywnie. Jednocześnie będzie możliwe wykonywanie prac w maksymalnie dwóch pomieszczeniach, po uzgodnieniu tego z Naczelnikiem Wydziału Komunikacji.
 
2.Termin wykonania zamówienia:  rozpoczęcie  - 01.10.2018 r.
                                                       zakończenie – 30.11.2018 r.
 
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
4. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
 
5. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna ul. Lwowska 28a  w kancelarii ogólnej.
 
 
Koperta powinna być oznaczona:
 
Oferta na: „Modernizacja budynku UM przy ul. Staszica 2 w Krośnie”.
 
NIE OTWIERAĆ PRZED 21.09.2018 r. przed godz. 14.00.
 
Termin składania ofert upływa dnia 21.09.2018 r. o godz. 13.30 .Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28a, pokój nr 207, w dniu 21.09.2018 r. o godz. 14.00.
 
6. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Marian Jerzyk -
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a (II piętro , pokój Nr 210), w godz. od 7.00 do 15.00, tel. (13) 47 43 210, e-mail: jerzyk.marian@um.krosno.pl
 
Data składania ofert:
2018-09-21 13:30:00
powrót
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKustroń Paweł 2018-09-13 12:37:00
PublikującyPaweł Kustroń 2018-09-13 12:37:00
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2018-10-05 08:15:35
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. UM Krosno_ Staszica_ komunikacja_ układ biurek 69.64 KbPlik pdf
2. ogłoszenie 39.00 KbPlik doc
3. Projekt inst. elektrycznej - Wydział Kominkacji Staszica 2 2.56 MBPlik pdf
4. SIWZ + Załączniki 86.00 KbPlik doc
5. UM Krosno - remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji 17.80 KbPlik txt
6. UM Krosno - remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji 34.14 KbPlik txt
7. UM Krosno - remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji przedmiar 342.47 KbPlik pdf
8. UM Krosno_ Staszica_ komunikacja_ biurko1 51.44 KbPlik pdf
9. UM Krosno_ Staszica_ komunikacja_ biurko2 49.91 KbPlik pdf
10. UM Krosno_ Staszica_ komunikacja_ biurko3 46.80 KbPlik pdf
11. UM Krosno_ Staszica_ komunikacja_ biurko4 51.81 KbPlik pdf

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 21 kwietnia 2019r. 21:15:12
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.