Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M.Konopnickiej 5 - modernizacja budynku – wykonanie wentylacji wraz z instalacją zasilającą

ZMIANY:
2018-08-01 08:26:49: Przeniesiono do Archiwum
2018-08-01 08:26:49: Przeniesiono do archiwum
Więcej >>>
2018-06-08 07:51:56: Dodano plik wzór umowy.pdf
2018-06-08 07:51:56: Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc
2018-06-08 07:51:56: Dodano plik ogłoszenie .doc
2018-06-08 07:51:56: Dodano plik Dokumentacja projektowa.zip
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M.Konopnickiej 5 - modernizacja budynku – wykonanie wentylacji wraz z instalacją zasilającą.

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wentylacji stołówki i kuchni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. M. Konopnickiej 5 w Krośnie.
Zakres prac obejmuje:
 • wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewnej dla potrzeb stołówki i kuchni,
 • wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej w oparciu o okapy kuchenne,
 • wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej z pomieszczenia przygotowalni,
 • zmianę istniejącego gazowego przepływowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej na model z zamknięta komorą spalania wraz z wykonaniem przewodu powietrzno-spalinowego w istniejącym kanale kominowym,
 • wykonanie instalacji elektrycznej dla systemu wentylacji,
 • wykonanie zabudowy pionów wentylacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu.
Szczegółowo zakres prac opisany jest w załączonym projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót
I.7013.653.1.2018.K                                                                         Krosno, dnia 07.06.2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M.Konopnickiej 5 - modernizacja budynku – wykonanie wentylacji wraz z instalacją zasilającą.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
 
1. Zakres prac do wykonania przy realizacji zadania   
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wentylacji stołówki i kuchni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. M. Konopnickiej 5 w Krośnie.
Zakres prac obejmuje:
 • wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewnej dla potrzeb stołówki i kuchni,
 • wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej w oparciu o okapy kuchenne,
 • wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej z pomieszczenia przygotowalni,
 • zmianę istniejącego gazowego przepływowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej na model z zamknięta komorą spalania wraz z wykonaniem przewodu powietrzno-spalinowego w istniejącym kanale kominowym,
 • wykonanie instalacji elektrycznej dla systemu wentylacji,
 • wykonanie zabudowy pionów wentylacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu.
 
Szczegółowo zakres prac opisany jest w załączonym projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót.
 
Oferent jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia w oparciu o ww. dokumenty, w tym odpowiednie zabezpieczenie terenu prowadzonych prac, wywóz i utylizację gruzu i urobku, prace porządkowe oraz bezpieczne korzystanie z placówki przez pracowników. W okresie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
 
2.Termin wykonania zamówienia:     rozpoczęcie – 09.07.2018 r.
                                                           zakończenie – 17.08.2018 r.
 
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
4. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
 
5. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna ul. Lwowska 28a  w kancelarii ogólnej.
 
 
Koperta powinna być oznaczona:
 
URZĄD MIASTA KROSNA
Wydział Inwestycji
ul. Lwowska 28a
38-400 KROSNO
 
Oferta na: „Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M.Konopnickiej 5 - modernizacja budynku – wykonanie wentylacji wraz z instalacją zasilającą

NIE OTWIERAĆ PRZED 18.06.2018 r. przed godz. 11.00.

 
Ofertę należy złożyć w kancelarii ogólnej przy ul. Lwowska 28a w Krośnie, nie później niż do dnia 18.06.2018 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28a, pokój nr 207, w dniu 18.06.2018 r. o godz. 11.00.
 
6. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Paweł Kustroń - Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a (II piętro, pokój nr 209, tel. 13 47 43 209, e-mail: kustron.pawel@um.krosno.pl):
- w poniedziałki w godz. 730 do 1630,
- od wtorku do czwartku w godz. 730 do 1530,
- w piątki w godz. 730 do 1430.
 
 
Data składania ofert:
2018-06-18 10:00:00
powrót
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKamińska Kazimiera 2018-06-08 07:48:00
PublikującyPaweł Kustroń 2018-06-08 07:49:11
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2018-08-01 08:26:49
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Dokumentacja projektowa 1.93 MBPlik zip
2. ogłoszenie 38.50 KbPlik doc
3. SIWZ + Załączniki 104.50 KbPlik doc
4. wzór umowy 291.33 KbPlik pdf

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 23 marca 2019r. 04:43:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.