Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Historia Miast w nowoczesnej odsłonie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

ZMIANY:
2018-04-05 08:34:48: Dodano wynik do przetargu
2018-04-03 11:18:13: Dodano plik Wzór oferty.docx
                           


RI.042.69.8.2017.G                                                                                                Krosno, dnia 26.03.2018 r.
 

OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. euro

GMINA  KROSNO, 38 - 400  Krosno,  ul. Lwowska  28a  tel. (13) 43 675 43,
faks  (13)  43 628 65; NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON  000526989

OGŁASZA
że udzieli zamówienia na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Historia Miast
w nowoczesnej odsłonie” współfinansowanego przez Unię Europejskąz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020  

1. Adres strony internetowej na której zamieszczony jest przetarg: www.krosno.pl /BIP

 
2. Opis przedmiotu zamówienia:
 
MATERIAŁY BIUROWE
Lp. Rodzaj i opis Jednostka Ilość   
 
1 Długopis
- żelowy,
- niebieski,
- z gumowym uchwytem,
- automatyczny.
szt. 200  
2 Segregator
- niebieski,
- format A4,
- szerokość min. 75 mm,
- mechanizm dźwigniowy,
- oczko grzbietowe.
szt. 200  
3 Koszulki na dokumenty
- przeźroczyste,
- wzmocniona listwa dziurkowana
- format A4,
- otwarta górna strona,
- grubość materiału: min.0,06 mm.,
- uniwersalny rozstaw dziurek.
opakowanie po 100 szt. 10  
4 Korektor biurowy
- w piórze.
szt. 5  
5 Długopis
- automatyczny
- niebieski,
- z gumowym uchwytem.
szt. 100  
6 Ołówek
- hb z gumką.
szt. 100  
7 Skoroszyt
- zawieszkowy,
- plastikowy - przeźroczysta przednia okładka, tylna kolor niebieski,
- format  A4.
opakowanie po 100 szt. 400  
8 Teczka papierowa na dokumenty
- format A4,
- zamykana na gumkę.
szt. 100  
9 Etykiety samoprzylepne
- format A4,
- kolor biały.
opakowanie 2  
10 Papier ksero
- format A4,
- min. 80g,
- CIE146.
Opakowanie po 5 szt.(ryz) 30  
 
3.  Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Do dnia 16.04.2018 r. Miejsce dostawy: Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a pok. 304.

4. Warunki udziału w postępowaniu:
Oferent musi złożyć ofertę zgodnie z obowiązującym wzorem, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
5. Wymagane dokumenty:
Oferta odpowiadająca wymogom formalnym, wg dołączonego formularza oferty (załącznik nr 1).
 
Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodnośćz oryginałem przez Wykonawcę.
 
6. Warunki płatności:
a) Wypłata wynagrodzenia nastąpi po przedłożeniu rachunku/faktury, przelewem na konto podane przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.
b) Wypłata nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu odbioru, który zostanie podpisany przez przedstawicieli stron.
 
7. Kryterium oceny ofert:
Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
- najniższa cena brutto - 100%
 
8. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ulicy  Lwowskiej 28a w pokoju nr 01, parter (kancelaria ogólna).


Koperta powinna być oznaczona poprzez podanie tytułu zamówienia – „Dostawa materiałów biurowych – Historia Miast w nowoczesnej odsłonie”  Nie otwierać przed dniem 03.04.2018 r. przed godz. 14:00
 
9. Termin składania ofert upływa dnia 03.04.2018 r. o  godz. 13:30.
 
10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lwowskiej 28a w Krośnie, pokój nr 304 w  dniu 03.04.2018 r. o godz. 14:00.
 
W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia.
Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie.
 
11. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest:
1) Pani Izabela Urbanek 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a, w godzinach 7.30 do 15.30, tel. kontaktowy 134743 304 – sprawy formalne i merytoryczne.
 
Sposób porozumiewania:
a) pisemnie na adres: Urząd Miasta Krosna, Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno
b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: e-mail izabelaurbanek@um.krosno.pl 
 
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
b) zmiany treści ogłoszenia,
c) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców.


Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.
 
Data składania ofert:
2018-04-03 13:30:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłUrbanek Izabela 2018-03-27 11:59:00
PublikującyIzabela Urbanek 2018-03-27 11:59:00
Modyfikował(a) Izabela Urbanek 2018-04-05 08:34:48
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór oferty 256.08 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 17 czerwca 2019r. 05:53:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.