Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego przy ul. Grodzkiej 12 w Krośnie, nr działki 2377, obręb Śródmieście
GMINA MIASTO KROSNO
ogłasza
że zamierza udzielić zamówienia pn.:
„Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego przy ul. Grodzkiej 12 w Krośnie, nr działki 2377, obręb Śródmieście”
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45111300 -1 Roboty rozbiórkowe.
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych
Szczegółowy zakres prac opisany jest w załaczonych dokumentach.
 
Data składania ofert:
2018-02-19 13:00:00
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2018-02-08 13:45:00
PublikującyDorota Nitka 2018-02-08 13:45:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załaczniki 1 i 2 83.00 KbPlik doc
2. Załącznik nr 3 - pozwolenie na budowę 1.28 MBPlik pdf
3. Przedmiar robót 138.26 KbPlik pdf
4. Dokumentacja projektowa 11.11 MBPlik zip

Rejestr zmian