Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2
Zagospodarowanie skwerku przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzka i Lwowska

ZMIANY:
2017-10-24 15:19:51: Przeniesiono do Archiwum
2017-10-24 15:19:51: Przeniesiono do archiwum
Więcej >>>
2017-10-11 14:10:30: Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc
2017-10-11 14:10:30: Dodano plik Dokumentacja.zip
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000 -7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe.
45262300-4 Betonowanie
45233300 - 9 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
 
Zakres prac obejmuje zagospodarowanie skwerku przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzka i Lwowska.
 
Szczegółowy zakres prac jest opisany w załączonym do SIWZ projekcie budowlanym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  przedmiarze robót, a obejmuje między innymi:
 • Wykonanie inwentaryzacji układu elementów szklanych zamontowanych na konstrukcji pod kątem ponownego montażu w nowej lokalizacji,
 • Ostrożną rozbiórkę elementów szklanych rzeźby Anna i Stanisława, odczyszczenie szklanych elementów i przechowywanie w magazynie Wykonawcy w celu ponownego montażu,
 • Demontaż konstrukcji stalowej rzeźb – konstrukcja przewidziana do ponownego zamontowania w miejscu wskazanym w projekcie budowlanym po uprzednim odczyszczenie powierzchni konstrukcji z nalotu i osadu,
 • Wykonanie robót ziemnych dla wykonania fundamentów żelbetowych,
 • Wykonanie fundamentów żelbetowych zgodnych z projektem budowlanym,
 • Montaż konstrukcji stalowej uprzednio zdemontowanej i odczyszczonej,
 • Montaż elementów szklanych z wymianą uszczelek i uszkodzonych śrub,
 • Wykonanie robót brukarskich, plac przy rzeźbach oraz chodnik łączący plac z ulicą (kostka betonowa szara dostosowana do kostki na istniejącym chodniku),
 • Wykonanie skarp i trawników przy terenie utwardzonym,
 • Wykonanie przyłącza elektrycznego do iluminacji rzeźb wraz z instalacją,
 • Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
 • Wykonanie prac porządkowych w miejscach prowadzonych robót.
 • Koszt opłaty za zajęcie pasa drogowego.

I.7013.616.1.2017.G                                                                                                Krosno, dnia 11.10.2017r.
 
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Zagospodarowanie skwerku przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzka i Lwowska”.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000 -7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe.
45262300-4 Betonowanie
45233300 - 9 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
 
1. Zakres prac obejmuje zagospodarowanie skwerku przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzka i Lwowska.
 
1.1. Szczegółowy zakres prac jest opisany w załączonym do SIWZ projekcie budowlanym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  przedmiarze robót, a obejmuje między innymi:
 • Wykonanie inwentaryzacji układu elementów szklanych zamontowanych na konstrukcji pod kątem ponownego montażu w nowej lokalizacji,
 • Ostrożną rozbiórkę elementów szklanych rzeźby Anna i Stanisława, odczyszczenie szklanych elementów i przechowywanie w magazynie Wykonawcy w celu ponownego montażu,
 • Demontaż konstrukcji stalowej rzeźb – konstrukcja przewidziana do ponownego zamontowania w miejscu wskazanym w projekcie budowlanym po uprzednim odczyszczenie powierzchni konstrukcji z nalotu i osadu,
 • Wykonanie robót ziemnych dla wykonania fundamentów żelbetowych,
 • Wykonanie fundamentów żelbetowych zgodnych z projektem budowlanym,
 • Montaż konstrukcji stalowej uprzednio zdemontowanej i odczyszczonej,
 • Montaż elementów szklanych z wymianą uszczelek i uszkodzonych śrub,
 • Wykonanie robót brukarskich, plac przy rzeźbach oraz chodnik łączący plac z ulicą (kostka betonowa szara dostosowana do kostki na istniejącym chodniku),
 • Wykonanie skarp i trawników przy terenie utwardzonym,
 • Wykonanie przyłącza elektrycznego do iluminacji rzeźb wraz z instalacją,
 • Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
 • Wykonanie prac porządkowych w miejscach prowadzonych robót.
 • Koszt opłaty za zajęcie pasa drogowego.
 Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej dla w/w zakresu prac przed złożeniem oferty.

Oferent jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 
 
2.Termin wykonania zamówienia:  rozpoczęcie  -od dnia podpisania umowy
                                                       zakończenie – do 15.12.2017r.
 
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
4. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
 
5. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna ul. Lwowska 28a  w kancelarii ogólnej.
 
Koperta powinna być oznaczona:
Oferta na: „Zagospodarowanie skwerku przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzka  i Lwowska”.
NIE OTWIERAĆ PRZED 17.10.2017 r. przed godz. 14.00.
 
Termin składania ofert upływa dnia 17.10.2017 r. o godz. 13.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28a, pokój nr 207, w dniu 17.10.2017 r. o godz. 14.00.
 
6. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Sławomir Gomółka - Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a (II piętro , pokój Nr 211), w godz.: poniedziałek od 7.30 do 16.30, wtorek-czwartek od 7.30-15.30, piątek od 7.30-14.30 tel. (13) 47 43 211.
 
 
Data składania ofert:
2017-10-17 13:00:00
powrót
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKamińska Kazimiera 2017-10-11 14:07:00
PublikującyPaweł Kustroń 2017-10-11 14:07:00
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2017-10-24 15:19:51
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Dokumentacja 37.41 MBPlik zip
2. SIWZ + Załączniki 83.00 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 25 września 2018r. 12:10:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.