Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela (boczna) w Krośnie

ZMIANY:
2017-10-24 15:19:03: Przeniesiono do Archiwum
2017-10-24 15:19:03: Przeniesiono do archiwum
Więcej >>>
2017-10-10 14:35:31: Dodano plik Wzór umowy.pdf
2017-10-10 14:05:37: Dodano plik Szczegółowe specyfikacje techniczne.pdf
2017-10-10 14:05:37: Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc
2017-10-10 14:05:37: Dodano plik Przedmiar.zip
2017-10-10 14:05:37: Dodano plik Projekt budowlany.zip
2017-10-10 14:05:36: Dodano plik Opinia geotechniczna.pdf
2017-10-10 14:05:36: Dodano plik Dokumentacja badań podłoża gruntowego.pdf
2017-10-10 14:05:36: Dodano plik Zdjęcia.zip
„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela (boczna) w Krośnie”.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 - Roboty budowlane
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232130-2 – Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
 
Zakres opracowania:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji deszczowej objętej dołączonym Projektem Budowlanym w zakresie od istniejącej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Lelewela do studni D16 (wraz z wpustem k16). Zakres zamówienia został zaznaczony na rysunkach nr 1 oraz 3 wchodzących w skład Projektu Budowlanego.
 
Szczegółowy zakres prac obejmuje między innymi:
 • prace przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu, wykonanie projektu organizacji ruchu oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego,
 • przełożenie wpustu drogowego zlokalizowanego w jezdni,
 • wykonanie przekroczenia pod drogą (ul. Lelewela),
 • wykonanie studni D16, D17 oraz nowego wpustu ściekowego k16,
 • ułożenie rur kanalizacji deszczowej od studni D16 (wraz z wpustem k16) do istniejącej studni w pasie drogowym ulicy Lelewela,
 • zasypanie wykopów oraz odtworzenie uszkodzonych nawierzchni, uporządkowanie terenu,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej.

I.7013.450.1.2017.K                                                                         Krosno, dnia 09.10.2017 r.
                                                                                                                                 
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela (boczna) w Krośnie”.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 - Roboty budowlane
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232130-2 – Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
 
1. Zakres opracowania:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji deszczowej objętej dołączonym Projektem Budowlanym w zakresie od istniejącej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Lelewela do studni D16 (wraz z wpustem k16). Zakres zamówienia został zaznaczony na rysunkach nr 1 oraz 3 wchodzących w skład Projektu Budowlanego.
 
Szczegółowy zakres prac obejmuje między innymi:
 • prace przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu, wykonanie projektu organizacji ruchu oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego,
 • przełożenie wpustu drogowego zlokalizowanego w jezdni,
 • wykonanie przekroczenia pod drogą (ul. Lelewela),
 • wykonanie studni D16, D17 oraz nowego wpustu ściekowego k16,
 • ułożenie rur kanalizacji deszczowej od studni D16 (wraz z wpustem k16) do istniejącej studni w pasie drogowym ulicy Lelewela,
 • zasypanie wykopów oraz odtworzenie uszkodzonych nawierzchni, uporządkowanie terenu,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej.
  
 
2.Termin wykonania zamówienia:     rozpoczęcie:   od dnia podpisania umowy,
                                                           zakończenie:  do dnia 30.11.2017 r.
 
 
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
4. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
 
5. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna ul. Lwowska 28a  w kancelarii ogólnej.
 
Koperta powinna być oznaczona:
 
URZĄD MIASTA KROSNA
Wydział Inwestycji
ul. Lwowska 28a
38-400 KROSNO
Oferta na: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela (boczna) w Krośnie”
 

NIE OTWIERAĆ PRZED 13.10.2017 r. przed godz. 11.00.

 
Ofertę należy złożyć w kancelarii ogólnej przy ul. Lwowska 28a w Krośnie, nie później niż do dnia 13.10.2017 r. do godziny 10.00.
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28a, pokój  nr 207, w dniu 13.10.2017 r. o godz. 11.00.
 
6. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:
Paweł Kustroń - Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a (II piętro, pokój nr 209, tel. 13 47 43 209, e-mail: kustron.pawel@um.krosno.pl):
- w poniedziałki w godz. 730 do 1630,
- od wtorku do czwartku w godz. 730 do 1530,
- w piątki w godz. 730 do 1430;
Sposób porozumiewania się: pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem - nr (13) 47 43 206.

 
Data składania ofert:
2017-10-13 10:00:00
powrót
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKustroń Paweł 2017-10-10 14:03:00
PublikującyPaweł Kustroń 2017-10-10 14:03:00
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2017-10-24 15:19:03
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zdjęcia 5.28 MBPlik zip
2. Dokumentacja badań podłoża gruntowego 2.25 MBPlik pdf
3. Opinia geotechniczna 3.13 MBPlik pdf
4. Projekt budowlany 7.84 MBPlik zip
5. Przedmiar 104.52 KbPlik zip
6. SIWZ + Załączniki 119.00 KbPlik doc
7. Szczegółowe specyfikacje techniczne 888.83 KbPlik pdf
8. Wzór umowy 290.66 KbPlik pdf

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 25 września 2018r. 12:09:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.