Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie: Suchodół, dz. o nr ewid. 2130/1, 2131/1, 2148/5, 2136/1, 2146/1, 2137/3, 2150/1, 2153/1, 2152/1, 2149/1, 2154/1, 2155/6

ZMIANY:
2017-09-26 12:01:43: Usunięto plik Zaproszenie.pdf
2017-09-26 12:00:38: Dodano plik Zaproszenie.pdf
Więcej >>>
2017-09-26 12:00:15: Dodano plik Załącznika nr 2 – Przedmiaru robót.pdf
2017-09-26 11:59:47: Dodano plik Załącznik nr 3 - Wykaz osób.doc
2017-09-26 11:59:27: Dodano plik Zaproszenie.pdf
2017-09-26 11:58:57: Dodano plik Załącznik nr 1 - Oferta.doc
D.7011.56.2.2017.J                                                                            Krosno, dnia 26.09.2017 r.
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
Na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
 
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty: 
 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie: Suchodół, dz. o nr ewid. 2130/1, 2131/1, 2148/5, 2136/1, 2146/1, 2137/3, 2150/1, 2153/1, 2152/1, 2149/1, 2154/1, 2155/6
 
 
D.7011.56.2.2017.J                                                                            Krosno, dnia 26.09.2017 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
Na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
 
 
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty: 
 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie: Suchodół, dz. o nr ewid. 2130/1, 2131/1, 2148/5, 2136/1, 2146/1, 2137/3, 2150/1, 2153/1, 2152/1, 2149/1, 2154/1, 2155/6
 
  1. Zakres zadania obejmuje:
- Wykonanie podbudowy z gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem Cementem Rm=2,5 MPa. Grubość po zagęszczeniu 40-45 cm metoda recyklingu na miejscu – 1127 m2,
- Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm - rozłożenie mechaniczne z zagęszczeniem – 1127 m2.
 
 
2. Termin  zamówienia:          od dnia podpisania umowy
                                               do 25.10.2017 r.
 
 
3. Okres gwarancji:
       Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych robót wynosi 12 miesięcy.
      
 
4. Warunki płatności:
        Zapłata  wynagrodzenia  za  przedmiot  zamówienia  nastąpi  na podstawie faktury  końcowej płatnej w terminie 7 dni od daty doręczenia, wystawionej przez Wykonawcę po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotowego zadania.
5. Sposób przygotowania oferty:
a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „FORMULARZ OFERTY” – załącznik nr 1.
b) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załącznika nr 2 – przedmiaru robót.
c) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Oferent w załączniku nr 3 wykaże, że posiada osoby mające uprawnienia budowlane w specjalności inżynierskiej drogowej.
d) Na kopercie zawierającej ofertę wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3 należy umieścić napis tytułu zamówienia „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie: Suchodół, dz. o nr ewid. 2130/1, 2131/1, 2148/5, 2136/1, 2146/1, 2137/3, 2150/1, 2153/1, 2152/1, 2149/1, 2154/1, 2155/6”  – Wydział Drogownictwa.
Nie otwierać przed  02.10.2017 r. przed godz. 12:00.
 
6. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie  Miasta Krosno – ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno w pokoju nr 01.
 
7. Termin składania ofert upływa dnia  02.10.2017 r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Staszica 2 w Krośnie, pokój nr 19, w dniu 02.10.2017 r. o godz. 12:00.
           
8. Kryterium oceny ofert: cena - 100% 
 
9. Szczegółowe informacje w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miasta Krosna w godz. 700 - 1500 i pod numerem telefonu  0-13-47-436-19.
 
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, w szczególności w przypadku braku wystarczających środków finansowych  w budżecie miasta.
 
11. W przypadku wystąpienia omyłek pisarskich w ofercie Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich poprawy.
 
Data składania ofert:
2017-10-02 10:00:00
powrót
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2017-09-26 11:58:00
PublikującyJakub Jaskulski 2017-09-26 11:58:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2017-09-26 12:01:43
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zaproszenie 835.33 KbPlik pdf
2. Oferta 32.00 KbPlik doc
3. Wykaz osób 32.00 KbPlik doc
4. Przedmiar robót 293.44 KbPlik pdf

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 25 września 2018r. 12:13:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.