Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2
Opracowanie aplikacji i dostawę stanowisk do rzeczywistości wirtualnej wraz z niezbędnym sprzętem do jej obsługi, w ramach projektu pn. „Historia Miast w nowoczesnej odsłonie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

ZMIANY:
2017-09-26 11:13:05: Dodano wynik do przetargu
2017-09-18 13:55:53: Dodano plik zmiana terminu składania ofert.pdf


     RI.042.69.13.2017.G                                                                                         Krosno 13.09.2017 r.                                                                       
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. euro


GMINA  KROSNO, 38 - 400  Krosno,  ul. Lwowska  28a  tel. (13) 43 675 43,
faks  (13)  43 628 65; NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON  000526989


OGŁASZA

że udzieli zamówienia na – opracowanie aplikacji i dostawę stanowisk do rzeczywistości wirtualnej wraz z niezbędnym sprzętem do jej obsługi, w ramach projektu pn. „Historia Miast w nowoczesnej odsłonie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

1. Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji:
 
  1. APLIKACJA INTERAKTYWNA Z WYKORZYSTANIEM GRAFIKI RENDEROWANEJ W CZASIE RZECZYWISTYM
 
Aplikacja przeznaczona do użytku z komputerami stacjonarnymi (zawierającymi niezbędne oprogramowanie), dedykowana na okulary do wirtualnej rzeczywistości. Aplikacja powinna wykorzystywać grafikę renderowaną w czasie rzeczywistym przy użyciu silnika graficznego. Treść ma być prezentowana w pełni trójwymiarowym oteksturowanym wirtualnym środowisku wzbogaconym o dźwięki otoczenia i/lub narrację. Przedstawiony wirtualny świat powinien otaczać użytkownika z każdej strony, dzięki czemu uzyska on wrażenie przeniesienia do innego miejsca. Dodatkowo treść powinna być wyświetlana stereoskopowo - widziane wewnątrz projekcji obiekty powinny posiadać realną skalę. Użytkownik wykorzystując okulary w technologii VR powinien mieć możliwość skupiać swoją uwagę na wybranym przez siebie obiekcie świata wirtualnego, przy jednoczesnej możliwości zmiany perspektywy/kadr projekcji. Dzięki temu, każda z projekcji powinna być indywidualnym doświadczeniem. Czas trwania pojedynczej projekcji to od 8 do 10 min. Sterowanie odbywać się powinno poprzez zaprogramowany automatyczny spacer lub w formie swobodnego wyboru kierunku zwiedzania wirtualnej przestrzeni przy użyciu kontrolerów peryferyjnych.
Uzyskiwanie informacji w zakresie: treści wideo, adnotacji, materiałów opisujących poszczególne elementy znajdujące się w instalacji. Dystrybucja treści (w tym przypadku informacji o danym okresie historycznym) odbywać się powinna poprzez stanowiska komputerowe z podłączonymi okularami. Użytkownik powinien komunikować się z operatorem (którym w tym przypadku jest system obsługujący instalację) wybierając odpowiadającą mu perspektywę lub przebieg całości doświadczenia. Powinno to następować przy pomocy okularów oraz opcjonalnie dołączonych kontrolerów. Interakcja powinna być jednokierunkowa - operator nie odpowiada na zapytania użytkownika. Personalizacja usługi następować powinna
w taki sposób, że każde doświadczenie jest inne ze względu na możliwość wyboru przebiegu doświadczenia/wyświetlania treści, jak również perspektywy jego oglądania. Aplikacja powinna być projektowana zgodnie z metodami projektowania ukierunkowanego na użytkownika. Ponieważ całość instalacji będzie brała pod uwagę charakterystykę docelowych klientów (grupa społeczna, umiejętności posługiwania się sprzętem etc.). Informacje zawarte w aplikacji powinny być prezentowane w sposób dostosowany do tej charakterystyki (nie będą wymagały wiedzy w zakresie oprogramowania komputerowego, będą pozwalały dostosować długość aplikacji do swoich wymogów, koncentrować się na elementach interesujących użytkownika etc.) - aplikacja winna mieć maksymalnie kilka/kilkanaście wariantów jej odbioru.
Kanał dostępu - stanowiska komputerowe wraz z okularami VR opcjonalnie wyposażone w kontrolery umożliwiające interakcję z aplikacją.
 
Przez aplikację nie będzie można wykonywać żadnych transakcji.
 
Materiały archiwalne w formie zdjęć i skanów dostarczy Zamawiający, natomiast wykonanie zdjęć współczesnych leży po stronie Wykonawcy.
 
  1. GOGLE DO RZECZYWISTOŚCI WIRTUALNEJ 
 
Ilość: 3 szt.
 
Przeznaczone do indywidualnych projekcji multimedialnych treści przy wykorzystaniu wyświetlacza i soczewek umieszczonych w goglach zakładanych na głowę użytkownika (Head Mounted Display). Gogle powinny pozwalać na prezentację realistycznych obrazów i dźwięków imitujących prawdziwą lub fikcyjną przestrzeń dostarczanych do wyświetlacza z jednostki komputerowej.
 
Model i specyfikacja techniczna o minimalnych parametrach urządzenia:
Wyświetlacz: 2160×1200 pikseli OLED (1080×1200 na każde oko),
Odświeżanie: 90 Hz,
Kąt widzenia: 110 stopni,
Ilość czujników: 6,
Audio: zintegrowane, wbudowane słuchawki 3D, wbudowany mikrofon, odłączane słuchawki,
Śledzenie ruchów: za pomocą podłączanej przez USB kamery, w trzech osiach - obrót i pozycja,
 
Urządzenia peryferyjne kompatybilne i poprawnie funkcjonujące
z okularami:

- bezprzewodowy kontroler
- bezprzewodowy kontroler na konsolę o następujących minimalnych parametrach: interfejs: 2.4 ghz, zasięg: 10 m, zasilanie: 2 ogniwa AA 1,5 V, liczba przycisków: minimum 14, 2 analogowe drążki, 2 analogowe spusty
Sensory: akcelerometr, żyroskop, magnetometr, kamera trackująca ruch okularów,
Połączenie z komputerem: HDMI, USB2.0 USB3.0 (dodatkowy port USB3.0),
Potencjalne platformy dystrybucji oprogramowania: m.in. Oculus Home, Steam.
 
W ofercie należy opisać model okularów oraz nazwę producenta.
 
  1. KOMPUTER DO OBSŁUGI APLIKACJI
 
Ilość: 3 szt.
 
Zalecane wymagania dla sprzętu komputerowego typu PC gwarantujące kompatybilność z okularami oraz płynność działania aplikacji:
 
Procesor: minimalne parametry urządzenia: liczba rdzeni: 4, ilość wątków: 4, częstotliwość taktowania procesora [GHz]: 3.5, częstotliwość maksymalna Turbo [GHz]: 3.9, pamięć podręczna L1: 4 x 32 KB (Dane) 4 x 32 KB (Instrukcje), pamięć podręczna L2: 4 x 256 KB, pamięć podręczna L3: 6 MB, architektura [bit]: 64, proces technologiczny [nm]: 14
Płyta główna: mATX gniazdo procesora typ 1551, gniazda pamięci DDR4, 3x USB 3.0, 1x USB 2.0
Karta Graficzna: minimalne parametry urządzenia: ilość pamięci RAM: 6 GB, szyna danych [bit]: 384, typ złącza: PCI Express x16, łączenie kart: 4-Way SLI, złącze DisplayPort: 3x DisplayPort, złącze DVI: 1x DVI-D, złącze HDMI: 1x HDMI, taktowanie rdzenia [MHz]: 1051, taktowanie rdzenia w trybie boost [MHz]: 1140, taktowanie pamięci [MHz]: 7010, rozdzielczość: 4096 x 2160, chłodzenie: 3x wentylator radior
Pamięć RAM: 8GB DDR4 i więcej
Dysk Twardy: SSD 256 GB i większy
Obudowa: mATX zapewniająca wentylację
System Operacyjny:
Parametry: architektura: 64-bitowa, wersja produktu: OEM, język: polski, ilość użytkowników: 1, ilość stanowisk: 1, nośnik: DVD, licencja: nowa, dożywotnia, Wymagania systemowe: procesor 1 GHz lub szybszy, 2 GB pamięci RAM, 20 GB wolnego miejsca na dysku twardym, rozdzielczość ekranu 1366 x 768, procesor graficzny zgodny z DirectX 9 ze sterownikiem WDDM, dostęp do Internetu
Zasilacz: minimum 500W,
Peryferia: klawiatura i mysz,
Inne: Dodatkowe wentylatory zapewniające przepływ powietrza w obudowie oraz dodatkowe chłodzenie procesora,
Monitor do podglądu: złącze DVI lub HDM, przekątna 17cali i więcej , rozdzielczość 1280x1024 i większa,
Powyższy sprzęt tj. pojedyncze okulary VR oraz zestaw komputerowy tworzy pojedyncze stanowisko do projekcji treści aplikacji.
 
2. Termin realizacji zamówienia: 30 styczeń 2018 r.
1) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pierwszą wersje testową przedmiotu umowy w terminie do dnia 30 listopada 2017 r.
 
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia:
1) Doświadczenie w zakresie wykonania co najmniej dwóch zleceń odpowiadających swoim rodzajem usłudze.
2) Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku przedłożenia załącznika nr wraz z  dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie zamówień np. referencje bądź w przypadku braku możliwości dołączenia referencji, oświadczenie wykonawcy oraz załączone próbki wykonanych zleceń.
3) Z postepowania będą wyłączone podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
 
4. Wymagane dokumenty:
1) Oferta odpowiadająca wymogom formalnym, wg dołączonego formularza oferty - zał. 1.
2) Wykaz doświadczenia w załącznikami – zał. 2.
Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 
5. Warunki płatności:
1) Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni po przedłożeniu rachunku/faktury, przelewem na konto podane przez Wykonawcę.
2) Wypłata nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu odbioru i wykonania usługi, który zostanie podpisany przez przedstawicieli stron.
 
6. Wadium:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium przez Wykonawców.
 
7. Oferty częściowe i zamówienia uzupełniające:
 
1) Nie przewiduje się składania ofert częściowych.
2) Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.
 
8. Gwarancja i serwis:
 
1) Zamawiający wymaga niezwłocznej reakcji na wszelkie zgłoszone usterki.
2) Wymagany okres gwarancji to min. 24 miesiące.
 
9. Kryteria oceny ofert:
 
I. Cena – 70 % (70 pkt.)
 
W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia.
Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy
w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki oraz czy została prawidłowo podpisana.
 
II.      Długość okresu gwarancji – 30% (30 pkt.)
a)       24 miesięcy  – 0 pkt.
b)       36 miesięcy – 10 pkt.
c)       48 miesięcy – 20 pkt.
d)       60 miesięcy – 30 pkt.
 
- Cena ( C ) - 70 % ( max. 70 pkt.)
- Okres gwarancji ( G ) - 30 % ( max. 30 pkt.)
 
Ilość punktów jaką po uwzględnieniu znaczenia kryteriów oceny ofert może uzyskać oferta to: 100 punktów, czyli 1 punktowi odpowiada 1 procent i tak:
- za cenę oferty ( C ) - maksymalnie 70 pkt.
- za okres gwarancji (G ) - maksymalnie 30 pkt.
 
Łączna ocena oferty = ilość pkt za cenę oferty C + ilość pkt za okres gwarancji.
 
Kryterium: Cena:
Sposób wyliczenia punktów ( max. 70 pkt) za ceną oferty wg następującego wzoru:
 
           cena oferty z najniższą ceną ( zł)
C   =   --------------------------------------------  x  70 ( pkt)
                 cena kolejnej oferty
 
Łączna ocena oferty = C (pkt) + G (pkt)
 
10. Miejsce i termin składania ofert:
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ulicy  Lwowskiej 28a w pokoju nr 01, parter (kancelaria ogólna).
 
Koperta powinna być oznaczona poprzez podanie tytułu zamówienia – napis ”Opracowanie aplikacji i dostawa stanowisk do rzeczywistości wirtualnej wraz z niezbędnym sprzętem do jej obsługi”. Nie otwierać przed dniem 22 września 2017 r. przed godz. 12:30.
 
11. Termin składania ofert upływa dnia 22 września 2017 r. o  godz. 12.00.
 
12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lwowskiej 28a w Krośnie, pokój nr 304 w  dniu 22 września 2017 r. o godz. 12:30.
 
W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia.
Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną
w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie.
 
13. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
- Pani Izabela Urbanek – Inspektor, Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, urbanek.izabela@um.krosno.pl. 
- Pani Małgorzata Błaż – Inspektor, Wydział Kultury i Sportu, 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a, w godzinach 7.30 do 15.30, tel. kontaktowy 13 47 43 334.
 
Sposób porozumiewania:
a) pisemnie na adres: Urząd Miasta Krosna, Wydział , ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno,
b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: e-mail: urbanek.izabela@um.krosno.pl.
 
14 Adres strony internetowej na której umieszczony jest przetarg: http://www.bip.umkrosno.pl/
Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym, na podstawie § 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości 30 000 euro, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. zmienionego zarządzeniem Nr 1059/14 z dnia 15.04.2014 r.
Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.
 
15. Postanowienia końcowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
b) zmiany treści ogłoszenia,
c) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców.
 
 
Data składania ofert:
2017-09-22 12:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłBłaż Małgorzata 2017-09-15 10:00:00
PublikującyMałgorzata Błaż 2017-09-15 10:13:00
Modyfikował(a) Małgorzata Błaż 2017-09-26 11:13:05
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. wzór oferty 92.00 KbPlik doc
2. wykaz doświadczeń 257.05 KbPlik doc
3. zmiana terminu składania ofert 524.23 KbPlik pdf

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 15 października 2018r. 16:08:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.