Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2
Przetarg na zakup aparatu fotograficznego

ZMIANY:
2017-06-07 11:55:22: Dodano wynik do przetargu
2017-06-01 15:11:03: Dodano plik pytania i odpowiedzi aparat.pdf

      Krosno, dnia 26.05.2017 r.
RI.042.69.6.2017.G
 

OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. euro


GMINA  KROSNO, 38 - 400  Krosno,  ul. Lwowska  28a  tel. (13) 43 675 43,
faks  (13)  43 628 65; NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON  000526989

OGŁASZA

że udzieli zamówienia na – zakup aparatu fotograficznego w ramach projektu pn. „Historia Miast w nowoczesnej odsłonie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.  


 
1. Przedmiot zamówienia
 
Aparat fotograficzny o minimalnych parametrach technicznych:
- obiektyw w zestawie;
- ogniskowa obiektywu 37,2-954 mm;
- rozdzielczość – 20 Mpix;
- rozdzielczość przetwornika 18,7 Mpx;
- rozdzielczość zapisanych zdjęć 5184x3888 pikseli;
- rozdzielczość nagrywanych filmów HD 1280x720;
- zbliżenie optyczne - 35x;
- zbilżenie cyfrowe – 70x
- możliwość zapisu na karcie: SD, SDHC, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo,
- manualne ustawienie ekspozycji,
- stabilizator obrazu – optyczny;
- menu w języku polskim;
- gniazdo USB 2.0, wyjście AV,
- przekątna ekranu LCD – 3 cala;
- wbudowana lampa błyskowa;
- wbudowana pamięć;
- karta pamięci min. 16GB
- możliwość nagrywania filmów z dźwiękiem;
- zasilanie na akumulatorki;
- wyposażenie: akumulatorki, ładowarka, oprogramowanie, pasek, kabel wielofunkcyjny, pokrywa obiektywu, torba na aparat;
- dokumentacja: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna;
- gwarancja 24 miesiące.
 
2. Termin realizacji zamówienia: 30 czerwiec 2017 r.
 
3. Wymagane dokumenty:
1) Oferta odpowiadająca wymogom formalnym, wg dołączonego formularza oferty - zał. 1.
2) Opis techniczny oferowanego sprzętu wraz ze zdjęciem poglądowym.
 
Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
 
4. Wadium
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium przez Wykonawców.
 
5. Kryterium oceny ofert: cena 100%
W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia.
Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy
w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki oraz czy została prawidłowo podpisana.
Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących jej treści.
 
6. Warunki płatności:
a) Wypłata wynagrodzenia nastąpi terminie 14 dni po przedłożeniu rachunku/faktury, przelewem na konto podane przez Wykonawcę,
b) Wypłata nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu odbioru, który zostanie podpisany przez przedstawicieli stron.
 
7. Miejsce i termin składania ofert:
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ulicy  Lwowskiej 28a w pokoju nr 01, parter (kancelaria ogólna).
Koperta powinna być oznaczona poprzez podanie tytułu zamówienia – napis „Zakup aparatu fotograficznego”. Nie otwierać przed dniem 5 czerwca 2017 r. przed godz. 13:00.
 
8. Termin składania ofert upływa dnia 5 czerwca 2017 r. o  godz. 12.00.
 
9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lwowskiej 28a w Krośnie, pokój nr 304 w  dniu 5 czerwca 2017 r. o godz. 13:00.
 
W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia.
Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną
w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie.
10. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

a) Pani Izabela Urbanek – Inspektor, Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, urbanek.izabela@um.krosno.pl.,  
b) Pani Małgorzata Błaż – Inspektor, Wydział Kultury i Sportu, 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a, w godzinach 7.30 do 15.30, tel. kontaktowy 13 47 43 334.
Sposób porozumiewania:
a) pisemnie na adres: Urząd Miasta Krosna, Wydział , ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno,
b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: e-mail:
urbanek.izabela@um.krosno.pl.
11. Adres strony internetowej na której umieszczony jest przetarg: http://www.bip.umkrosno.pl/
Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym, na podstawie § 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości 30 000 euro, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. zmienionego zarządzeniem Nr 1059/14 z dnia 15.04.2014 r.
Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.
 
12. Postanowienia końcowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
b) zmiany treści ogłoszenia,
c) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców.
 
Data składania ofert:
2017-06-05 12:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłBłaż Małgorzata 2017-05-29 12:17:00
PublikującyMałgorzata Błaż 2017-05-29 12:17:00
Modyfikował(a) Małgorzata Błaż 2017-06-07 11:55:22
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. druk oferty 256.43 KbPlik doc
2. pytania i odpowiedzi 233.90 KbPlik pdf

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 20 czerwca 2018r. 15:45:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.