Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2
Dostawa i montaż panoramicznej lunety widokowej w ramach projektu pn. „Historia Miast w nowoczesnej odsłonie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

ZMIANY:
2017-05-09 10:04:46: Dodano wynik do przetargu
                               
RI.042.69.10.2017.G                                                                                              Krosno, dnia 19.04.2017 r.
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. euro

GMINA  KROSNO, 38 - 400  Krosno,  ul. Lwowska  28a  tel. (13) 43 675 43,
faks  (13)  43 628 65; NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON  000526989


OGŁASZA
że udzieli zamówienia na dostawę i montaż panoramicznej lunety widokowej w ramach projektu pn. „Historia Miast w nowoczesnej odsłonie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020  

1. Adres strony internetowej na której zamieszczony jest przetarg: www.krosno.pl /BIP

 
2. Opis przedmiotu zamówienia:
 
Opis techniczny – zakładane minimalne parametry techniczne:
- aluminiowy odlew,
- wykończenie ze stali nierdzewnej,
- odporność na słońce,
- idealne ostrzenie obrazów na krajobrazie,
- rodzaj lunety: panoramiczna,
- rodzaj konstrukcji: monokular,
- technologia soczewki: BaK 4,
- powiększenie: 25x,
- soczewka główna (obiektyw): 100 mm,
- zabezpieczenie przed włamaniem i uszkodzeniem,
- okular szerokokątny,
- specjalne soczewki z powłokami minimalizującymi wady optyki,
- możliwość używania w nocy do astronomii (Księżyc, planety, głębokie niebo),
- umieszczenie informacji o projekcie na lunecie wraz z odpowiednim logo na trwałym materiale odpornym na warunki atmosferyczne.
 
Sposób montażu – montaż nastąpi poprzez mobilny przyłącz do barierki znajdującej się na platformie widokowej w sposób umożliwiający bezpieczne korzystane nie powodujące utrudnień w użytkowaniu i ruchu turystycznym na obiekcie – wieży farnej.
 
3.  Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Do dnia 15.06.2017 r. Miejsce montażu: Wieża Farna w Krośnie.

4. Warunki udziału w postępowaniu:
Oferent musi złożyć ofertę zgodnie z obowiązującym wzorem, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
5. Wymagane dokumenty:
Oferta odpowiadająca wymogom formalnym, wg dołączonego formularza oferty (załącznik nr 1).
 
Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 
6. Warunki płatności:
a) Wypłata wynagrodzenia nastąpi po przedłożeniu rachunku/faktury, przelewem na konto podane przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.
b) Wypłata nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu odbioru, który zostanie podpisany przez przedstawicieli stron.
 
7. Kryterium oceny ofert:
Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
- najniższa cena brutto - 100%
 
8. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ulicy  Lwowskiej 28a w pokoju nr 01, parter (kancelaria ogólna).

Koperta powinna być oznaczona poprzez podanie tytułu zamówienia – „Luneta widokowa – Historia Miast
w nowoczesnej odsłonie”  Nie otwierać przed dniem
27.04.2017 r. przed godz. 11:30
 
9. Termin składania ofert upływa dnia 26.04.2017 r. o  godz. 15:30.
 
10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lwowskiej 28a w Krośnie, pokój nr 304 w  dniu 27.04.2017 r. o godz. 11:30.
 
W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia.
Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie.
 
11. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest:
1) Pani Izabela Urbanek 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a, w godzinach 7.30 do 15.30, tel. kontaktowy 134743 304 – sprawy formalne i merytoryczne.
 
Sposób porozumiewania:
a) pisemnie na adres: Urząd Miasta Krosna, Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno
b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: e-mail izabelaurbanek@um.krosno.pl 
 
 
Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.
Data składania ofert:
2017-04-26 15:30:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłUrbanek Izabela 2017-04-19 14:07:00
PublikującyIzabela Urbanek 2017-04-19 14:07:00
Modyfikował(a) Izabela Urbanek 2017-05-09 10:04:46
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór oferty 255.82 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 26 maja 2018r. 02:31:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.