Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2
Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Historia Miast w nowoczesnej odsłonie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

ZMIANY:
2017-05-08 09:30:19: Dodano wynik do przetargu

                                      

RI.042.69.8.2017.G                                                                                                Krosno, dnia 19.04.2017 r.
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. euro

GMINA  MIASTO KROSNO, 38 - 400  Krosno,  ul. Lwowska  28a  tel. (13) 43 675 43,
faks  (13)  43 628 65; NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON  000526989

OGŁASZA
że udzieli zamówienia na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Historia Miast w nowoczesnej odsłonie” współfinansowanego przez Unię Europejskąz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020  

1. Adres strony internetowej na której zamieszczony jest przetarg: www.krosno.pl /BIP

 
2. Opis przedmiotu zamówienia:
 
MATERIAŁY BIUROWE
 
Lp. Nazwa Ilość Opis/minimalne wymagania względem poszczególnych elementów zamówienia
1 papier do drukarki 30 ryz - kolor – biały
- format – A4
- 80g/m2
 
2 segregatory 20 szt. - kolor - niebieski
- format - A4
- szerokość  75 mm
 
3 skoroszyty 200 szt. - zawieszkowe
- kolor - niebieski
 
4 koszulki foliowe 200 szt. - zawieszkowe
- przeźroczyste
 
5 teczki papierowe 50 szt. - zamykane na gumkę
 
6 teczki tekturowe 10 szt. - zamykane na rzep
- pojemność min. 250 kartek
 
7 długopisy 24 szt. - 12 szt. kolor niebieski
- 12 szt. kolor czarny
- żelowe
- automatyczne
- z uchwytem antypoślizgowym
 
8 flamastry do płyt 10 szt. - dwustronne,
- kolor - czarny
 
 
3.  Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Do dnia 31.05.2017 r. Miejsce dostawy: Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a pok. 304.

4. Warunki udziału w postępowaniu:
Oferent musi złożyć ofertę zgodnie z obowiązującym wzorem, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
5. Wymagane dokumenty:
Oferta odpowiadająca wymogom formalnym, wg dołączonego formularza oferty (załącznik nr 1).
 
Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
 
6. Warunki płatności:
a) Wypłata wynagrodzenia nastąpi po przedłożeniu rachunku/faktury, przelewem na konto podane przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.
b) Wypłata nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu odbioru, który zostanie podpisany przez przedstawicieli stron.
 
7. Kryterium oceny ofert:
Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
- najniższa cena brutto - 100%
 
8. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ulicy  Lwowskiej 28a w pokoju nr 01, parter (kancelaria ogólna).

Koperta powinna być oznaczona poprzez podanie tytułu zamówienia – „Dostawa materiałów biurowych – Historia Miast w nowoczesnej odsłonie”  Nie otwierać przed dniem 27.04.2017 r. przed godz. 10:30
 
9. Termin składania ofert upływa dnia 26.04.2017 r. o  godz. 15:30.
 
10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lwowskiej 28a w Krośnie, pokój nr 304 w  dniu 27.04.2017 r. o godz. 10:30.
 
W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia.
Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie.
 
11. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest:
1) Pani Izabela Urbanek 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a, w godzinach 7.30 do 15.30, tel. kontaktowy 134743 304 – sprawy formalne i merytoryczne.
 
Sposób porozumiewania:
a) pisemnie na adres: Urząd Miasta Krosna, Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno
b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: e-mail izabelaurbanek@um.krosno.pl 
 
 
Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.
 
Data składania ofert:
2017-04-26 15:30:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłUrbanek Izabela 2017-04-19 13:48:00
PublikującyIzabela Urbanek 2017-04-19 13:48:00
Modyfikował(a) Izabela Urbanek 2017-05-08 09:30:19
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór oferty 256.08 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 26 maja 2018r. 02:31:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.