Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2
Konserwacja, opróżnianie i czyszczenie separatorów oraz zbiorników ropopochodnych zainstalowanych na sieciach kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna w 2017r.

ZMIANY:
2017-03-22 12:48:51: Dodano wynik do przetargu
Przedmiotem ogłoszenia jest dwukrotne wykonanie w okresie od dnia zawarcia umowy do 16 listopada 2017 r. usługi polegającej na oczyszczaniu urządzeń oczyszczających ścieki opadowe oraz jednokrotnej kontroli stanu separatorów i osadników w trakcie obowiązywania umowy tj.
-  24 szt. separatorów związków ropopochodnych,
- 20 odrębnych osadników lub studni przelewowych umiejscowionych przed separatorami,
w które wyposażona jest miejska kanalizacja deszczowa w Krośnie.
 
GK.7021.6.1.2017.E                                                                                              Krosno, dnia 13.03.2017 r.
 
OGŁOSZENIE
dotyczące  zamówienia poniżej 30 tys. EURO
 
GMINA  KROSNO , 38 - 400  Krosno  ul. Lwowska  28A  tel. (0-13) 47- 43 - 629,
fax. ( 0-13 )   47 - 43 - 625; NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON  000526989.
 
 
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 „Konserwację, opróżnianie i czyszczenie separatorów oraz zbiorników ropopochodnych zainstalowanych na sieciach kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna w 2017r.
 
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV:
90000000-7 – usługa odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi
                           ekologiczne
90410000-4 -     usługi usuwania ścieków
 
 1. Przedmiot zamówienia:
Dwukrotne wykonanie w okresie od dnia zawarcia umowy do 16 listopada 2017 r. usługi polegającej na oczyszczaniu urządzeń oczyszczających ścieki opadowe oraz jednokrotnej kontroli stanu separatorów i osadników w trakcie obowiązywania umowy tj.
-  24 szt. separatorów związków ropopochodnych,
- 20 odrębnych osadników lub studni przelewowych umiejscowionych przed separatorami, w które wyposażona jest miejska kanalizacja deszczowa w Krośnie
 
Zamówienie obejmuje dwukrotne (dwa etapy) czyszczenie wszystkich urządzeń ujętych
w punkcie 1.2 szczegółowej specyfikacji technicznej.
 
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
 2. Dokumenty dotyczące zamówienia:
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- specyfikacja techniczna,
- formularz ofertowy,
- formularz cenowy
- oświadczenia
- wykaz sprzętu
- wykaz wykonywanych robót
można odebrać w siedzibie Zamawiającego pokój nr 28 przy ul. Staszica 2.
 
 1. Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie - po podpisaniu umowy w niżej wymienionych terminach
       - I etap od 20 kwietnia do 20 maja 2017r,
       - II etap od 12 października do 16 listopada 2017r,
                                                   
 1. Kryterium oceny ofert: cena 100%.
 2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
      1) formularz oferty
2) formularz cenowy
            3) oświadczenia
            4) wykaz sprzętu
            5) wykaz wykonywanych robót
            6) referencje
 1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę (wraz z w/w dokumentami) należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a w kancelarii ogólnej, pokój nr 01
Koperta powinna być oznaczona przez podanie tytułu zamówienia – Oferta na:
„Konserwację, opróżnianie i czyszczenie separatorów oraz zbiorników ropopochodnych zainstalowanych na sieciach kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna w 2017r.”
 1. Termin składania ofert upływa dnia 21 marca 2017 r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi
  w dniu 21 marca 2016 r. o godz. 14:00 w budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2
  w pokoju Nr 26.
 2. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Natalia Uram - Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2  pok. 28 tel. (0-13) 47 43 632.
Data składania ofert:
2017-03-21 11:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2017-03-13 13:45:00
PublikującyDorota Nitka 2017-03-13 13:45:00
Modyfikował(a) Dorota Nitka 2017-03-22 12:48:51
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 140.50 KbPlik doc
2. Załącznik nr 1 Szczegółowa Specyfikacja 129.50 KbPlik doc
3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 49.00 KbPlik doc
4. Załącznik nr 3 - formularz cenowy 86.00 KbPlik doc
5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie 26.50 KbPlik doc
6. Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych prac 37.50 KbPlik doc
7. Załącznik nr 6 wykaz sprzętu 29.50 KbPlik doc
8. Załacznik nr 7 Wykaz osób 35.50 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 26 maja 2018r. 02:32:05
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.