Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2
Bieżące wykonywanie w 2017 roku mechanicznego czyszczenia kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna

ZMIANY:
2017-02-21 14:16:35: Dodano wynik do przetargu
Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna:
1) Czyszczenie kanałów deszczowych włącznie ze studniami rewizyjnymi, wywóz osadu na miejsce zwałki,
2) Czyszczenie wpustów ulicznych włącznie z przykanalikami,
3) Systematyczne czyszczenie wpustów ulicznych szczególnie w okresie jesieni (liście, igliwie, błoto),
4) Czyszczenie korytek linowych,
5) Kontrola szczelności i stanu technicznego kanałów i studni rewizyjnych.
GK.7021.3.13.2017.E                                                                        Krosno, dnia 09.02.2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE
dotyczące  zamówienia poniżej  30 tys. EURO
 
GMINA  KROSNO , 38 - 400  Krosno  ul. Lwowska  28A  tel. (0-13) 47 - 43 - 629 ,
fax. ( 0-13 ) 47 - 43 - 624; NIP  684 - 00 - 13 - 798 ;  REGON  000526989
 
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
„Bieżące wykonywanie w 2017 roku mechanicznego czyszczenia kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna”.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV:
CPV - 90470000-2 Usługi czyszczenia kanałów ściekowych
CPV - 90513600-2 Usługi usuwania osadów
CPV - 90512000-9 Usługi transportu osadów
Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna.
 
1.Zakres czynności obejmujących eksploatację i konserwację kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna.

1) Czyszczenie kanałów deszczowych włącznie ze studniami rewizyjnymi, wywóz osadu na miejsce zwałki,
2) Czyszczenie wpustów ulicznych włącznie z przykanalikami,
3) Systematyczne czyszczenie wpustów ulicznych szczególnie w okresie jesieni (liście, igliwie, błoto),
4) Czyszczenie korytek linowych,
5) Kontrola szczelności i stanu technicznego kanałów i studni rewizyjnych (zakres robót ustalany będzie każdorazowo przez Zamawiającego z Wykonawcą według zaistniałych potrzeb).
 
Zakres prac, będzie każdorazowo ustalony w miarę potrzeb na podstawie zleceń cząstkowych przekazywanych wykonawcy przez inspektora nadzoru.
 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
 
3. Dokumenty dotyczące zamówienia:
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- specyfikacja techniczna,
- formularz wyliczenia wartości robót,
- wykaz cen czynników produkcji,
- formularz oferty,
- warunki prowadzenia robót w pasie drogowym,
można odebrać w siedzibie Zamawiającego pokój nr 28 przy ul. Staszica 2.

4. Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie - od dnia podpisania umowy
                                                         zakończenie - do 14 grudnia 2017 r.
 
Wykonawca przystąpi do wykonania zleconych robót w terminie 24 h od chwili zgłoszenia. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej zgłoszonej telefonicznie wykonawca przystąpi do wykonania zleconych robót najpóźniej w terminie 1 h od chwili zgłoszenia.
 
5. Kryterium oceny ofert: najniższa cenna brutto 100 %
 
6. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy,
2) Wyliczenie wartości robót,
3) Wykaz cen czynników produkcji do oferty,
4) Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym.
5) Oświadczenia,
6) Informacje ogólne o wykonawcy,
 
7. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę (wraz z w/w dokumentami) należy złożyć
w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a w kancelarii ogólnej, pokój nr 01.
 
Koperta powinna być oznaczona przez podanie tytułu zamówienia –
 
Oferta na: „Bieżące wykonywanie w 2017 roku mechanicznego czyszczenia kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna”.
 
8. Termin składania ofert upływa dnia 17 lutego 2017 r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lutego 2017 r. o godz. 13:00 w budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 w pokoju Nr 26 (I piętro).
 
9. Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 
  1. Krzysztof Smerecki- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 pok. 26, tel. (0-13) 47 43 688,
  2. Natalia Uram, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2  pok. 28, tel. (0-13) 47 43 632.
 
 
 
 
Data składania ofert:
2017-02-17 11:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2017-02-09 15:21:00
PublikującyDorota Nitka 2017-02-09 15:26:00
Modyfikował(a) Dorota Nitka 2017-02-21 14:16:35
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 61.00 KbPlik doc
2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 43.50 KbPlik doc
3. Załacznik nr 1 - Formularz oferty 28.00 KbPlik doc
4. Załącznik nr 2 - Wyliczenie wartości robót 23.50 KbPlik doc
5. Załacznik nr 3 - Wykaz cen czynników produkcji do oferty 23.00 KbPlik doc
6. Załacznik nr 4 - Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym 27.00 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 26 maja 2018r. 02:31:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.