Modernizacja Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance wraz z przyległym terenem na cele społeczne” - termomodernizacja stropodachów
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261410-1 Izolowanie dachu
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Data składania ofert:
2018-07-26 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-07-26 10:00:00
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-07-11 11:29:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-07-11 11:29:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 116.78 KbPlik txt
2. SIWZ z Załącznikami 298.50 KbPlik doc
3. Projekt architektoniczno budowlany 11.81 MBPlik zip
4. Projekt wykonawczy 12.60 MBPlik zip
5. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 531.50 KbPlik doc
6. Wzór umowy 531.73 KbPlik pdf
7. Przedmiar robót 409.22 KbPlik pdf

Rejestr zmian