Dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie, ul. Tysiąclecia 5 w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO WP 2014 - 2020
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
44512000-2 – różne narzędzia ręczne
31720000-9  - urządzenia elektromechaniczne
30237000-9 – części, akcesoria i wyroby do komputerów
48931000-3 – pakiety oprogramowania szkoleniowego
Data składania ofert:
2018-04-20 10:00:00
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-04-12 15:56:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-04-12 15:56:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 74.54 KbPlik txt
2. SIWZ z Załącznikami 750.00 KbPlik doc
3. Wzór umowy 2.00 MBPlik doc

Rejestr zmian