Przebudowa ul. F. Chopina w Krośnie
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Data składania ofert:
2018-04-27 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-04-27 10:00:00
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-04-12 15:05:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-04-12 15:05:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 96.36 KbPlik txt
2. SIWZ, Załączniki Nr 1 i 6. 259.00 KbPlik doc
3. Załacznik Nr 2 - Przedmiar robót 292.48 KbPlik pdf
4. Załącznik Nr 3 - Wykaz cen czynników produkcji 35.00 KbPlik doc
5. Załącznik Nr 4 - STWiORB 102.71 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 5 - Wzór umowy 177.00 KbPlik doc
7. Rysunek orientacyjny 6.40 MBPlik image

Rejestr zmian