Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu pn.: „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO WP 2014 - 2020
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39162100-6 – pomoce dydaktyczne
Data składania ofert:
2018-04-19 10:00:00
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-04-11 08:44:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-04-11 08:44:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 74.78 KbPlik txt
2. SIWZ z Załącznikami 284.50 KbPlik doc
3. Wzór umowy 2.00 MBPlik doc

Rejestr zmian