Zagospodarowanie terenów w obrębie Centrum Rekreacyjno – Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie - budowa parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45110000-1 Roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingów
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45232130-2 Roboty w zakresie rurociągów do odprowadzenia wody burzowej
 
Data składania ofert:
2018-04-25 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-04-25 10:00:00
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-04-10 15:14:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-04-10 15:14:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 118.11 KbPlik txt
2. SIWZ, Załączniki nr 1-4 67.63 KbPlik doc
3. Wzór umowy 502.80 KbPlik pdf
4. Dokumentacja projektowa 46.92 MBPlik rar
5. Przedmiary robót 843.76 KbPlik rar
6. STWiOR 1.19 MBPlik rar

Rejestr zmian