Utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Krosna w 2018 roku
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
45000000-7 Roboty budowlane
Dodatkowe przedmioty:
45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów
45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

 
Data składania ofert:
2018-02-23 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-02-23 10:00:00
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-02-08 13:37:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-02-08 13:37:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 104.11 KbPlik txt
2. SIWZ, Załączniki 1, 8, 9, 10 282.00 KbPlik doc
3. Załącznik nr 2 - TER 29.96 KbPlik pdf
4. Załącznik do TER 28.08 KbPlik doc
5. Załącznik nr 3 - Wykaz cen czynników produkcji 35.00 KbPlik doc
6. Załącznik nr 4 - STWiORB 1.53 MBPlik doc
7. Załącznik nr 5 - Wzór umowy 187.00 KbPlik doc
8. Załącznik nr 6 - Wykaz obiektów mostowych 15.95 KbPlik doc
9. Załącznik nr 7 - Opis techniczny 19.07 KbPlik doc

Rejestr zmian