Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem na okres do 31 grudnia 2022 r. infrastruktury wytworzonej w ramach realizacji projektu pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie” (branża lotnicza) w celu prowadzenia działalności polegającej na kształceniu ustawicznym

ZMIANY:
2018-02-26 16:07:46: Dodano wynik do przetargu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem na okres do 31 grudnia 2022 r. infrastruktury wytworzonej w ramach realizacji projektu pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie” (branża lotnicza) w celu prowadzenia działalności polegającej na kształceniu ustawicznym.
 
Przedmiot najmu obejmuje laboratoria lotnicze zlokalizowane w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie, ul. Tysiąclecia 5, wraz z pomieszczeniami przynależnymi, a także statki powietrzne i urządzenia dodatkowe wraz z miejscem hangarowym, znajdującym się w budynku przy ul. Lotników 20 w Krośnie, szczegółowo opisane w „Warunkach Przetargu”. Infrastruktura przeznaczona jest do prowadzenia działalności w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i zostanie oddana w najem na czas określony do 31.12.2022 r.

Wywoławczy czynsz ryczałtowy wynosi  600,00 zł.  Wywoławcza stawka jednostkowa za godzinę zegarową najmu laboratorium wynosi 32,50 zł. Wywoławcza stawka jednostkowa za godzinę zegarową lotu statku powietrznego wynosi 12,00 zł. Do cen uzyskanych w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu, kryteriach oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty zostały określone w „Warunkach Przetargu”.

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 26.02.2018 r. do godz. 10.00, w Sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie, ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.02.2018 r. o godz. 11.00 w sali nr 025 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie, ul. Tysiąclecia 5.

Wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) powinno wpłynąć przelewem na rachunek bankowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie nr 44 1240 2311 1111 0010 6149 4238  w terminie do dnia 26.02.2018 r. do godz. 10.00. W tytule należności należy umieścić zapis: „Wadium za najem infrastruktury”.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna: www.bip.umkrosno.pl w zakładce „Gospodarka nieruchomościami”, pozycja „Przetargi” oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie: www.zsp3.krosno.pl. Pytania dotyczące przetargu należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres ri@um.krosno.pl, wpisując w tytule wiadomości „Przetarg na najem infrastruktury”.

Organizatorowi Przetargu przysługuje prawo zmiany warunków przetargu, odwołania przetargu przed upływem terminu składania ofert lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. Informację o zmianie warunków przetargu lub odwołaniu przetargu podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.
 
Data składania ofert:
2018-02-26 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-02-26 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŚnieżek Anna 2018-01-24 09:11:00
PublikującyAnna Śnieżek 2018-01-24 09:11:50
Modyfikował(a) Anna Śnieżek 2018-02-26 16:07:46
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Warunki Przetargu 752.09 KbPlik pdf
2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu najmu 576.17 KbPlik pdf
3. Załącznik nr 2 - Formularz oferty 107.50 KbPlik doc
4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy najmu 823.95 KbPlik pdf

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 26 marca 2019r. 00:22:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.