Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4


ZMIANY:
2019-02-21 07:52:01: Dodano plik Załącznik nr 2 - fragment rzutu.pdf
2019-02-21 07:52:01: Dodano plik wzór umowy.pdf
Więcej >>>
2019-02-21 07:52:01: Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc
2019-02-21 07:52:00: Dodano plik ogłoszenie .doc
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Lokal dla seniorów w ramach pomocy dla ludzi starszych – opracowanie projektu”.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
 
Zakres opracowania:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy części budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej 58 w Krośnie celem dostosowania do pełnienia funkcji lokalu dla seniorów.
Zamawiający wymaga uzyskania przez Wykonawcę ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę na zakres objęty zamówieniem.
 
Dokumentacja projektowa winna obejmować następujący zakres rzeczowy robót:
 1. przebudowę pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku w celu ich dostosowania do pełnienia funkcji lokalu dla seniorów,
 2. umożliwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do lokalu poprzez istniejący zewnętrzny podnośnik, dostosowanie sanitariatu do potrzeb tych osób,
 3. przebudowę wewnętrznych instalacji w zakresie wynikającym ze zmiany funkcji pomieszczeń oraz montaż podliczników energii elektrycznej i wody,
 4. remont pomieszczeń oraz sanitariatu:
 5. wyposażenie w szafę wnękową,
 6. montaż uniwersalnego sufitowego uchwytu do projektora,
 7. wszelkie inne roboty konieczne do zmiany funkcji pomieszczeń,
 8. roboty towarzyszące, prace wykończeniowe i odtworzeniowe.
Szczegółowy opis zakresu zamówienia znajduje się w dołączonej dokumentacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Data składania ofert:
2019-03-01 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKustroń Paweł 2019-02-20 07:49:00
PublikującyPaweł Kustroń 2019-02-21 07:51:23
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2019-02-21 07:52:01
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie 53.00 KbPlik doc
2. SIWZ + Załączniki 110.50 KbPlik doc
3. wzór umowy 280.81 KbPlik pdf
4. Załącznik nr 2 - fragment rzutu 384.95 KbPlik pdf

Rejestr zmian
GK.7021.5.2019.B                                                                           Krosno, dnia 12.02.2019 r.
 
 
OGŁOSZENIE
dotyczące  zamówienia poniżej  30 tys. EURO
 
GMINA  KROSNO , 38 - 400  Krosno  ul. Lwowska  28A  tel. (0-13) 47 - 43 - 629 ,
fax. ( 0-13 ) 47 - 43 - 624; NIP  684 - 00 - 13 - 798 ;  REGON  000526989
 
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
„Bieżące wykonywanie w 2019 roku mechanicznego czyszczenia kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna”.
Data składania ofert:
2019-02-26 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZaborowski Krzysztof 2019-02-12 13:38:00
PublikującyKrzysztof Zaborowski 2019-02-15 13:38:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 764.48 KbPlik pdf
2. SWIZ 1 2.26 MBPlik pdf
3. Formularz ofertowy 261.88 KbPlik pdf
4. Wyliczenie wartości zamówienia 318.44 KbPlik pdf
5. Wykaz nośników kosztorysowych 191.66 KbPlik pdf
6. Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym 261.33 KbPlik pdf
7. Oświadczenie 457.87 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-02-14 15:00:15: Dodano plik Zdjęcia.zip
2019-02-14 15:00:15: Dodano plik wzór umowy.pdf
Więcej >>>
2019-02-14 15:00:15: Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc
2019-02-14 15:00:15: Dodano plik Przedmiar.zip
2019-02-14 15:00:15: Dodano plik ogłoszenie .doc
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Zwiększamy aktywność fizyczną – remont sali gimnastycznej w MZS nr 8 w Krośnie”.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 - Roboty budowlane
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45262690-4 - Remont starych budynków
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45442100-8 - Roboty malarskie
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
 
Zakres opracowania:
Przedmiotem zamówienia jest remont sali gimnastycznej w Miejskim Zespole Szkół nr 8 w budynku przy ul. Prochownia 7 w Krośnie. Sala gimnastyczna o wymiarach wewnętrznych 10,0 x 17,6 m wyposażona w wyeksploatowaną podłogę sportową na ruszcie drewnianym oraz wykładzinę PVC o gr. 6 mm.
 
Zakres prac obejmuje między innymi:
 • Demontaż istniejącego wyposażenia sali.
 • Rozbiórkę istniejącej podłogi sportowej.
 • Odmalowanie stalowych kratownic dachowych.
 • Montaż nowych opraw oświetleniowych LED. Opracowanie projektu oraz dobór opraw i osprzętu po stronie Wykonawcy.
 • Malowanie ścian oraz sufitów.
 • Montaż nowego wyposażenia sportowego sali gimnastycznej.
 • Montaż nowych osłon na grzejnikach
 • Wykonanie podłogi sportowej na legarach.
 • Prace porządkowe i opracowanie dokumentacji powykonawczej.
 
Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w dokumentacji dołączonej do postepowania.
Data składania ofert:
2019-02-26 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKustroń Paweł 2019-02-14 14:55:00
PublikującyPaweł Kustroń 2019-02-14 14:57:56
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2019-02-14 15:00:15
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie 55.00 KbPlik doc
2. Przedmiar 246.25 KbPlik zip
3. SIWZ + Załączniki 146.00 KbPlik doc
4. wzór umowy 302.58 KbPlik pdf
5. Zdjęcia 53.99 MBPlik zip

Rejestr zmian
1. Opis przedmiotu zamówienia:                                                                                         
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych - CPV: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w zakresie „Szkolenie z programów Insert GT wykorzystywanych w nauce zawodu logistyk” dla 2 nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie, ul. Bohaterów Westerplatte 20 w terminie  luty/marzec  2019r. w ramach projektu  „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata  2014  - 2020.
Data składania ofert:
2019-02-15 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGregorczyk Grażyna 2019-02-12 11:25:00
PublikującyWiktor Więcek 2019-02-12 11:39:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. wzór_oferty_szkolenie_zsp4 1.97 MBPlik doc
2. wzór_umowy_szkolenie_zsp4 2.00 MBPlik doc
3. zapytanie_ofertowe_szkolenie_zsp4 126.89 KbPlik doc

Rejestr zmian
1. Opis przedmiotu zamówienia:                                                                                         
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych - CPV: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie „Savoir-vivre” dla 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie, ul. Szpetnara 9 w ramach realizowanego projektu pn. „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego  RPO – WP na lata 2014-2020.
Data składania ofert:
2019-02-15 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGregorczyk Grażyna 2019-02-12 11:10:00
PublikującyWiktor Więcek 2019-02-12 11:10:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. wzór_oferty_szkolenia_zsp2 1.98 MBPlik doc
2. wzór_umowa_szkolenie_zsp2 2.00 MBPlik doc
3. zapytanie_ofertowe_szkolenie_zsp2 125.93 KbPlik doc

Rejestr zmian
GK.7021.4.2019.B                                                                                                                   Krosno, dnia 21.01.2019 r.
 
OGŁOSZENIE
dotyczące  zamówienia poniżej  30 tys. euro w trybie przetargowym
(zgodnie z zapisem § 10 załącznika do Zarządzenia nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zmienionego Zarządzeniem Nr 1059/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15.04.2014 r.
 
GMINA MIASTO KROSNO, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON 000526989, tel. 13 47 43 632, fax. 13 47 43 624,  e-mail: gk@um.krosno.pl, www.krosno.pl,
Data składania ofert:
2019-02-06 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2019-01-25 07:54:00
PublikującyKrzysztof Zaborowski 2019-01-25 07:53:00
Modyfikował(a) Krzysztof Zaborowski 2019-02-13 12:46:02
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 342.80 KbPlik pdf
2. Załącznik nr 2 511.25 KbPlik pdf
3. Załącznik nr 3 315.70 KbPlik pdf
4. Załącznik 4 381.01 KbPlik pdf
5. Załącznik nr 5 273.42 KbPlik pdf
6. Zapytanie ofertowe 1.77 MBPlik pdf
7. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia 1.07 MBPlik pdf

Rejestr zmian

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

 
OK.033.1.37.2018.U                                                                                                                                   Krosno, 2018-12-18 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro

GMINA MIASTO KROSNO
ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno, tel. 13 43 675 43,
faks  13 43 628 65; NIP  684-00-13-798;  REGON  000526989

 
ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia pn.
 
 
Usługa serwisowa dla komputerów zakupionych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.


 
Część I: „Usługa serwisowa dla 108 komputerów (72 komputery stacjonarne HP oraz 36 komputerów przenośnych ACER) zakupionych w ramach projektu pn. „Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna”
 
Część II: „Usługa serwisowa dla 58 komputerów stacjonarnych DELL zakupionych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”
Data składania ofert:
2018-12-27 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłWeron Marcin 2018-12-18 09:02:00
PublikującyDaniel Skotnicki 2018-12-19 09:02:21
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik 1- Oferta Serwis 44.00 KbPlik doc

Rejestr zmian
OK.033.3.35.2018.U                                                                                                                                     Krosno, 2018-12-14
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro

GMINA MIASTO KROSNO
ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno, tel. 13 43 675 43,
faks  13 43 628 65; NIP  684-00-13-798;  REGON  000526989
 
ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia pn. „Usługa dostępu do Internetu i wsparcia technicznego dla komputerów zakupionych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.
 
Część I: „Usługa dostępu do Internetu i wsparcia technicznego dla 108 komputerów zakupionych w ramach projektu pn. „Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna”
 
Część II: „Usługa dostępu do Internetu i wsparcia technicznego dla 58 komputerów zakupionych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”
Data składania ofert:
2018-12-27 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłWeron Marcin 2018-12-18 13:33:00
Publikujący Administrator 2018-12-18 13:33:17
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 Oferta Internet 53.00 KbPlik doc
2. Załącznik nr 2 Mapa Beneficjentów 7.85 MBPlik image
3. Załącznik nr 3 Wykaz sprzętu. 35.25 KbPlik doc

Rejestr zmian

                                    
1. Opis przedmiotu zamówienia:                                                                                         
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych - CPV: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe 

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa pn. „Systemy sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych” dla 2 nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie, ul. Tysiąclecia 5 w miesiącu grudniu 2018r. w ramach projektu  „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata  2014  - 2020
Data składania ofert:
2018-12-07 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGregorczyk Grażyna 2018-12-04 15:29:00
PublikującyWiktor Więcek 2018-12-05 13:29:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. wzór_oferty_szkolenie_zsp3 1.98 MBPlik doc
2. zapytanie_ofertowe_szkolenie_zsp3 126.89 KbPlik doc
3. wzór_umowa_szkolenie_zsp3 2.00 MBPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-11-05 14:32:26: Dodano plik załącznik Nr 6 - załącznik graficzny.pdf
2018-11-05 14:32:05: Dodano plik załącznik Nr 5 - opinie i uzgodnienia.pdf
Więcej >>>
2018-11-05 14:31:41: Dodano plik załącznik Nr 4 - koncepcja.pdf
2018-11-05 14:31:21: Dodano plik Załącznik nr 3 - Wykaz osób.doc
2018-11-05 14:31:00: Dodano plik załącznik nr 2 - formularz oferty.doc
2018-11-05 14:30:38: Dodano plik Załącznik Nr 1c - Umowa powierzenia.docx
2018-11-05 14:30:15: Dodano plik Załącznik nr 1b - Wzór umowy nadzór autorski.doc
2018-11-05 14:29:47: Dodano plik Załącznik Nr 1a - Wzór umowy.docx
2018-11-05 14:29:13: Dodano plik zaproszenie do składania ofert.pdf
D.7011.74.2.2018.S                                                                 Krosno, dnia 05 listopada 2018 r.
 
 
                                                                  wg rozdzielnika
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 
„Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie”.
Data składania ofert:
2018-11-15 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-15 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2018-11-05 14:28:00
PublikującyJakub Jaskulski 2018-11-05 14:29:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2018-11-05 14:32:26
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zaproszenie 3.35 MBPlik pdf
2. Wzór umowy 60.66 KbPlik doc
3. Wzór umowy 109.00 KbPlik doc
4. Umowa 46.48 KbPlik doc
5. Formularz 74.00 KbPlik doc
6. Wykaz osób 45.00 KbPlik doc
7. Koncepcja 1.21 MBPlik pdf
8. Opinie i uzgodnienia 2.55 MBPlik pdf
9. Załącznik graficzny 2.65 MBPlik pdf

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 22 lutego 2019r. 10:12:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.