Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2


ZMIANY:
2018-04-11 14:46:58: Dodano plik 2. Zapytanie ofertowe.pdf
2018-04-11 14:34:10: Dodano plik 3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
Więcej >>>
2018-04-11 14:33:45: Dodano plik Dokumentacja geolog-inżynierska.rar
D.7011.28.2.2018.J                                                               Krosno, dnia 11 kwietnia 2018 r.
 
Zainteresowani Wykonawcy
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych
 
Zamawiający: Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km 0+000 do 0+130 w Krośnie”.
Data składania ofert:
2018-04-19 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2018-04-11 14:30:00
PublikującyJakub Jaskulski 2018-04-11 14:31:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2018-04-11 14:46:58
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Dokumentacja geolog-inżynierska 25.03 MBPlik rar
2. Załącznik nr 1 - formularz oferty 47.50 KbPlik doc
3. Zapytanie ofertowe 2.85 MBPlik pdf

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV:
90000000-7 - usługa odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90410000-4 - usługi usuwania ścieków
 
 
Data składania ofert:
2018-04-11 14:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2018-03-28 09:34:00
PublikującyDorota Nitka 2018-03-29 10:17:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 130.50 KbPlik doc
2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 106.00 KbPlik doc
3. Formularz ofertowy 50.50 KbPlik doc
4. Formularz cenowy 78.50 KbPlik doc
5. Oświadczenie 28.50 KbPlik doc
6. Wykaz wykonywanych prac 37.50 KbPlik doc
7. Wykaz sprzętu 31.00 KbPlik doc
8. Wykaz osób 34.50 KbPlik doc

Rejestr zmian
Zakres prac obejmuje:
- roboty ziemne (wykopy pod fundamenty urządzeń oraz koryto pod utwardzany plac);
- wykonanie fundamentów wraz z osadzeniem łączników pod urządzenia;
- dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej;
- ułożenie obrzeży 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem;
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm;
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabiliz. mech. o gr. 10 cm;
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej typu Nostalit na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm (kolor szary, grafitowy i czerwony);  
- prace wykończeniowe, uporządkowanie terenu, humusowanie i obsianie trawą.
 
Data składania ofert:
2018-04-05 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2018-03-20 09:46:00
PublikującyDorota Nitka 2018-03-20 09:54:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie ofertowe 42.50 KbPlik doc
2. Specyfikacja techniczna 54.00 KbPlik doc
3. Druk oferty 37.50 KbPlik doc
4. Kosztorys 128.98 KbPlik pdf
5. Przedmiar 187.75 KbPlik pdf
6. SSTWIRB 142.84 KbPlik pdf
7. Część opisowa 693.88 KbPlik pdf
8. rys. D1 855.18 KbPlik pdf
9. rys. D2 1.24 MBPlik pdf
10. rys. D3 1.43 MBPlik pdf
11. rys. D 4 644.97 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-03-15 14:56:40: Dodano plik zaproszenie.pdf
2018-03-15 14:56:16: Dodano plik Załącznik nr 3 - Wykaz osób.doc
Więcej >>>
2018-03-15 14:56:00: Dodano plik załącznik nr 2 - formularz oferty.doc
2018-03-15 14:55:43: Dodano plik Załącznik Nr 1 - Wzór umowy.docx
2018-03-15 14:55:27: Dodano plik załączik nr 4 - raport z przeglądu szczegułowego 5-letniego.pdf
D.7011.11.2.2017.S                                                          Krosno, dnia 15 marzec  2018 r.
 
 
                                                                  wg rozdzielnika
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 
„Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu mostowego wraz
z koncepcją remontu/przebudowy zlokalizowanego w ciągu ulicy Paderewskiego nad potokiem Lubatówka w Krośnie”.

 
 1. Przedmiot Zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu mostowego  nr JNI: 30006214 w ciągu drogi gminnej nr 119636R, km 0+231 ( ul. I. J. Paderewskiego) nad potokiem Lubatówka wraz koncepcją remontu/przebudowy przedmiotowego obiektu z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów i norm:
 1. ustawa Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.);
 2. ustawa o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.);
 3. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2016 r poz. 124);
 4. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. poz. 63 z późn. zm.);
 5. oraz inne obowiązujące przepisy i normy, według których należy wykonać przedmiot zamówienia.
Data składania ofert:
2018-03-23 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-03-23 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2018-03-15 14:54:00
PublikującyJakub Jaskulski 2018-03-15 14:54:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2018-03-15 14:56:40
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Raport 3.45 MBPlik pdf
2. Wzór umowy 50.73 KbPlik doc
3. Oferta 31.50 KbPlik doc
4. Wykaz osób 40.50 KbPlik doc
5. Zaproszenie 347.76 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-03-13 11:22:11: Dodano plik Załącznik nr 2- Wykaz osób.doc
2018-03-13 11:22:11: Dodano plik Załącznik nr 1 - druk oferta.doc
Więcej >>>
2018-03-13 11:22:11: Dodano plik dunikowska.JPG
2018-03-13 11:22:11: Dodano plik dunik2.JPG
2018-03-13 11:22:11: Dodano plik Zaproszenie do składania ofert Dunikowski.doc
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac remontowych i budowlanych nagrobka Dunikowskich znajdującego się na cmentarzu przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie (sektor A3, nr rzędu A, nr grobu 11).
Data składania ofert:
2018-03-19 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłRymar Marta 2018-03-12 11:21:00
PublikującyMarta Rymar 2018-03-13 11:21:35
Modyfikował(a) Marta Rymar 2018-03-13 11:22:11
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zaproszenie do składania ofert Dunikowski 531.00 KbPlik doc
2. dunik2 122.05 KbPlik txt
3. dunikowska 112.64 KbPlik txt
4. Załącznik nr 1 - druk oferta 29.00 KbPlik doc
5. Załącznik nr 2- Wykaz osób 33.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-03-01 13:17:25: Dodano plik Załącznik nr 1 - Wykaz osób.doc
2018-03-01 13:16:53: Dodano plik Zaproszenie do składania ofert park kulturowy.doc
Więcej >>>
2018-03-01 13:16:15: Dodano plik OFERTA.doc
MKZ.4125.01.06.2018.R                                                                             Krosno, dnia 28.02.2018 r.
 
                                                                 
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 
„Przygotowanie dokumentacji do wpisu Zespołu Staromiejskiego Miasta Krosna
na listę Parków Kulturowych”
 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury powołania Parku Kulturowego „Zespół Staromiejski Krosna”. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą następujące elementy: 
1) Przygotowanie i opracowanie Planu Ochrony Parku Kulturowego „Zespół Staromiejski Krosna” Plan ochrony Parku kulturowego powinien zawierać następujące problematyki:
a) zagadnienia wstępne planu  ochrony parku kulturowego (podstawy opracowania, metoda przygotowania, przesłanki i inicjatywy utworzenia parku kulturowego, uwarunkowania prawne powołania parku kulturowego, określenie granic i struktury parku kulturowego);
b) zdefiniowanie celów ochrony krajobrazu kulturowego i zabytków Krosna oraz określenie zasad ochrony walorów  kulturowych i kształtowania krajobrazu (wytyczne dla ochrony, kierunki zadań ochrony obiektów zabytkowych i ich otoczenia);
c) analiza historyczna i konserwatorska;
d) analiza ekspozycji zespołu staromiejskiego Krosna (wskazanie ciągów i punktów widokowych oraz ciągów i punktów kluczowych, zarówno charakterystycznych jak i uzupełniających)
e) analiza strategiczna SWOT (mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń);
f) zasady zarządzania parkiem kulturowym (wdrażanie, promowanie i monitorowanie realizacji planu ochrony parku kulturowego, zasady aktualizacji planu ochrony, organizacja systemu finansowania, zadania zarządu i rady parku, współpraca z instytucjami i zainteresowanymi grupami społecznymi).
Do planu Ochrony należy załączyć mapę obszaru Parku Kulturowego, zawierającą granice parku, lokalizację najważniejszych obiektów zabytkowych, oś kompozycji przestrzennej (widokowej) oraz położenie ogródków gastronomicznych, słupów i tablic ogłoszeniowych.

2) Przygotowanie i opracowanie Uchwały Rady Miasta Krosna o rozpoczęciu procedury utworzenia parku kulturowego, a następnie o utworzeniu parku kulturowego
Celem uchwały jest zebranie zasad zawartych w planie ochrony parku kulturowego jako aktu prawa miejscowego oraz umożliwienie ich skutecznego stosowania. Uchwałao utworzeniu parku kulturowego powinna precyzyjnie określać jego granice, sposób ochrony i główne kierunki działań. Niezwykle istotnymi zagadnieniami są zakazy
i ograniczenia w zakresie robót budowlanych, handlu, gastronomii i reklamy (np. prowadzenia robót budowlanych, prowadzenia działalności usługowej, zwłaszcza w ogródkach gastronomicznych, organizacji wydarzeń kulturowych, umieszczania nośników reklamowych i nośników informacji wizualnej).
Uchwała powinna odnosić się do następujących zagadnień:
 1. nakazu  utrzymania obiektów znajdujących się na obszarze parku w należytym stanie;
 2. wyprowadzenie niepożądanych branż, zaniżających poziom zabytkowej części miasta;
 3. ograniczenie ruchu samochodowego i motorowego na obszarze parku;
 4. poprawa wizualna i estetyczna witryn sklepowych, walka ze szpecącymi reklamami;
 5. nowe i ciekawe nasadzenia roślin i krzewów na obszarze parku;
 6. walka z nielegalnym handlem;
 7. zasady umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną parku kulturowego;
 8. zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury;
 9. zasady składania lub magazynowania odpadów.
 
Dokumentacja powinna zostać opracowana w oparciu o konsultacje społeczne oraz zatwierdzona przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
z siedzibą w Przemyślu

 
Podczas opracowywania dokumentacji wykonawca na bieżąco będzie kontaktował się z Zamawiającym celem uzyskania akceptacji przyjętych rozwiązań.
 
 1. Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a także zawierać pozytywną opinię Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedziba w Przemyślu.
 2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem przy wykonywaniu podobnych realizacji (dokumentacja park kulturowy, pomnik historii inne opracowania z zakresu dziedzictwa kulturowego).
 3. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia i realizowania czynności związanych
  z wykonaniem przedmiotu zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy
  z Zamawiającym, tak aby postęp prac dawał gwarancję zakończenia ich w terminie umownym.
 
Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
 
 1. Termin realizacji zamówienia:
  1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w następujących terminach:
 1. rozpoczęcie prac: od dnia podpisania umowy,
 2. zakończenie prac: 30.05.2018 r.
 
3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotowego zadania będzie się odbywać na podstawie faktury końcowej wystawionej po prawidłowym wykonaniu kompletnego zadania.
Płatność nastąpi w terminie do 7 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
 
4. Sposób przygotowania oferty:
a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „OFERTA”.
b) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
c) Na kopercie zawierającej ofertę wraz z załącznikami należy umieścić napis tytułu zamówienia „Przygotowanie dokumentacji do wpisu Zespołu Staromiejskiego Miasta Krosna na listę Parków Kulturowych” – Miejski Konserwator Zabytków UM Krosna. Nie otwierać przed 08-03-2018r. przed godz. 12:00.
5. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna - ul. Lwowska 28a w pokoju nr 01.
6. Termin składania ofert upływa dnia  8-03-2018r. o godz. 12:00.
7. Kryterium oceny ofert:
- cena - 60%
- doświadczenie w opracowywaniu podobnych dokumentacji – 40%
8. Szczegółowe informacje w sprawach dotyczących zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miasta Krosna w godz.: poniedziałek: 730 - 163º; wtorek – czwartek: 730 - 153º; piątek: 730 - 143º w pokoju nr 31 i pod numerem telefonu  0-13-47-436-31.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, w szczególności w przypadku braku wystarczających środków finansowych
w budżecie miasta.
10. W przypadku wystąpienia omyłek pisarskich w ofercie Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich poprawy.
 
 
 
 
Wykaz załączników:
 1. Wykaz osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie
  w zakresie przedmiotu zamówienia.
 2. Oferta
 
 
Data składania ofert:
2018-03-08 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłRymar Marta 2018-03-01 11:14:00
PublikującyMarta Rymar 2018-03-01 12:00:00
Modyfikował(a) Marta Rymar 2018-03-01 13:17:25
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. oferta 31.50 KbPlik doc
2. zaproszenie do składania ofert 533.50 KbPlik doc
3. zał.1 33.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-03-01 14:20:08: Usunięto plik Załącznik nr 1 - Wykaz osób.doc
2018-03-01 14:19:54: Usunięto plik Grobowiec 2a.pdf
Więcej >>>
2018-03-01 14:19:36: Usunięto plik Oferta grobowiec 2.doc
2018-03-01 14:17:51: Dodano plik Załącznik nr 1 - Wykaz osób.doc
2018-03-01 14:17:28: Dodano plik Oferta grobowiec 2.doc
2018-03-01 14:15:47: Dodano plik Grobowiec 2a.pdf
2018-03-01 13:57:38: Dodano plik Zaproszenie do składania ofert grobowiec.pdf
2018-03-01 13:52:44: Dodano plik Załącznik nr 1 - Wykaz osób.doc
2018-03-01 13:52:16: Dodano plik OFERTA.doc
2018-03-01 13:49:47: Dodano plik Program prac kons. Ceglany grobowiec z końca XIX wieku.pdf
MKZ.4125.05.07.2018.R                                                                           Krosno, dnia 1 marca 2018 r.
 
 
                                              
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 „Prace konserwatorskie nagrobków na starym cmentarzu w Krośnie ”
w zakresie przeprowadzenia prac budowlanych i konserwatorskich grobowca nr 178 sektor XI usytuowanego na starym cmentarzu przy ul. Krakowskiej w Krośnie.
 
Generalnym założeniem podejmowanych prac jest przeprowadzenie szeroko zakrojonych działań naprawczych skoncentrowanymi przede wszystkim na:
- przywróceniu właściwości technicznych uszkodzonym elementom grobowca,
- eliminacji przekształceń plastyczno - estetycznych,
- rekonstrukcji wybranej tkanki zabytku.
Powyższe pozwoli na przybliżeniu pierwotnego wyrazu estetycznego oraz zasadniczo uratuje istnienie zabytku. Grobowiec w znacznym procencie utracił historyczną substancję zabytkową. Zachowanym, elementom ze względu na głęboko rozwinięte procesy degradacyjne, grozi nie bezpieczeństwo dalszego bezpowrotnego zniszczenia. Dlatego proponuje się aby zasadnicze prace prowadzić ze szczególną uwagą i poszanowaniem dla zachowanej historycznej substancji zabytkowej. Przemurowania wykonywać w niezbędnym zakresie zaś rekonstrukcje i uzupełnienia ograniczyć do tych które znacząco wpływają na czytelności formy, jak i techniczną trwałość poszczególnych partii grobowca.
 
Harmonogram realizacji prac:
Proponowane postępowanie konserwatorskie:
 1. Wykonanie wykopu wzdłuż ścian grobowca, usunięcie warstwy gruntu ze sklepienia, usunięcie gruzu i zanieczyszczeń z wnętrza grobowca.
 2. Usunięcie niefachowo wykonanych kitów, przemurowań
 3. Dezynfekcja powierzchni murowych i kamienia preparatem biobójczym.
 4. Zasadnicze oczyszczenie powierzchni wątku ceglanego z gliny i innych zanieczyszczeń.
 5. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej – pionowej i poziomej.
 6. Odwodnienie posadowienia grobowca przy zastosowaniu drenażu „francuskiego”.
 7. Oczyszczenie powierzchni kamienia i cegły z brudu, nawarstwień biologicznych i sztucznej patyny przy zastosowaniu metod stosowanych przy obiektach zabytkowych.
 8. Odsolenie wybranych partii murów oraz kamienia – metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska.
 9. Impregnacja wzmacniająca kamienia i części murowych preparatem krzemoorganicznym.
 10. Przemurowanie wybranych fragmentów grobowca zaprawą wapienno piaskową
 11. Iniekcja niewielkich spękań muru przy zastosowaniu suspensji cementowej.
 12. Wykonanie iniekcji scalająco-wzmacniającej oraz zbrojeń spękań konstrukcyjnych muru.
 13. Rekonstrukcja zerwanych odcinków sklepienia oraz pozostałych części murowych, wykonanie niezbędnych uzupełnień cegły.
 14. Spoinowanie zaprawą o podwyższonej hydrauliczności, zawierającą wapno trasowe.
 15. Uzupełnienie partii tynkowanych zaprawą tynkarską – zadaszenie.
 16. Zabezpieczenie zadaszenia grobowca warstwą hydroizolacyjną – szlam mineralny odpornych na promieniowanie uv.
 17. Usunięcie głęboko strukturalnych zaplamień kamienia będących skutkiem rozkładu
 18. Uzupełnienie ubytków kamienia zaprawą mineralną.
 19. Hydrofobizacja powierzchni kamienia i murów ceglanych preparatem krzemoorganicznym.
 20. Scalenie kolorystyczne
 
Prace należy prowadzić na podstawie programu prac konserwatorskich oraz zgodnie z uzyskaną decyzją znak: K-IRN.5144.29.2018.EL z dnia 21 lutego 2018 r.
 
 1. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia i realizowania czynności związanych
  z wykonaniem przedmiotu zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym, tak aby postęp prac dawał gwarancję zakończenia ich w terminie umownym.
 Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
 1. Termin realizacji zamówienia:
  1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w następujących terminach:
 1. rozpoczęcie prac: od dnia podpisania umowy,
 2. zakończenie prac: 15.10.2018 r.
3.  Okres gwarancji:
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych prac  wynosi 3 lata.
4. Warunki płatności:
Rozliczenie za wykonanie przedmiotowego zadania będzie się odbywać na podstawie faktury końcowej wystawionej po prawidłowym wykonaniu kompletnego zadania.
Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
5. Sposób przygotowania oferty:
a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „OFERTA”.
b) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
c) Na kopercie zawierającej ofertę wraz z załącznikami należy umieścić napis tytułu zamówienia „Prace konserwatorskie nagrobków na starym cmentarzu w Krośnie ” w zakresie przeprowadzenia prac budowlanych i konserwatorskich grobowca nr 178 sektor XI usytuowanego na starym cmentarzu przy ul. Krakowskiej w Krośnie – Miejski Konserwator Zabytków UM Krosna.
Nie otwierać przed 08-03-2018r. przed godz. 12:00.

6. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oraz wypełniony druk wykazu personelu przewidzianego do realizacji zamówienia (załącznik Nr 1) należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna - ul. Lwowska 28a w pokoju nr 01.
7. Termin składania ofert upływa dnia  08-03-2018r. o godz. 12:00.
9. Kryterium oceny ofert: cena - 100% 
10. Szczegółowe informacje w sprawach dotyczących zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miasta Krosna w godz.: poniedziałek: 730 - 163º; wtorek – czwartek: 730 - 153º; piątek: 730 - 143º w pokoju nr 31 i pod numerem telefonu  0-13-47-436-31.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, w szczególności w przypadku braku wystarczających środków finansowych
w budżecie miasta.
12. W przypadku wystąpienia omyłek pisarskich w ofercie Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich poprawy.
 
Data składania ofert:
2018-03-08 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłRymar Marta 2018-03-01 12:30:00
PublikującyMarta Rymar 2018-03-01 13:00:00
Modyfikował(a) Marta Rymar 2018-03-01 14:20:08
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. program prac konserwatorskich 732.94 KbPlik pdf
2. oferta 31.50 KbPlik doc
3. zał.1 33.50 KbPlik doc
4. zaproszenie do składania ofert 169.30 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-03-01 14:22:08: Dodano plik Grobowiec 2a.pdf
2018-03-01 14:21:43: Dodano plik Załącznik nr 1 - Wykaz osób.doc
Więcej >>>
2018-03-01 14:21:20: Dodano plik Oferta grobowiec 2.doc
2018-03-01 14:20:52: Dodano plik Program prac kons. - Nicklos Percy Fraser.pdf
MKZ.4125.05.08.2018.R                                                                       Krosno, dnia 1 marca 2018 r.
 
 
                                              
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
„Prace konserwatorskie nagrobków na starym cmentarzu w Krośnie ” 
w zakresie przeprowadzenia prac budowlanych i konserwatorskich grobowca Niclos Percy Faser usytuowanego na starym cmentarzu przy ul. Krakowskiej w Krośnie.
 
        Grobowiec, stanowi niewątpliwie cenny i wartościowy zabytek. Posiada wysoki poziom artystyczny, walory historyczne, kompozycyjne oraz technologiczne. Generalnym założeniem podejmowanych prac jest przeprowadzenie pełnej konserwacji, w wyniku której zostanie przybliżony oryginalny wygląd estetyczny grobowca, równocześnie z szeroko zakrojonymi działaniami naprawczymi skoncentrowanymi przede wszystkim na przywróceniu właściwości technicznych uszkodzonym elementom. Proponuję się, aby część zabiegów przeprowadzić w pracowni. Przeprowadzenie prac w warunkach pracownianych podniesie precyzje wykonania oraz ograniczy nakład pracy. w związku z tym w pierwszym etapie prac należy zdemontować wybrane elementy grobowca i przetransportować je do pracowni konserwatorskiej. Powyższe dotyczy elementów mobilnych i łatwo demontowalnych tj. granitowego obelisku oraz marmurowego przedstawienia. Bezpośrednie prace przy elementach kamiennych skierowane będą w pierwszym rzędzie na eliminacji zasadniczych przyczyn wpływających na złą kondycję poszczególnych materiałów oraz partii zabytku. Niezwykle istotnym będzie zabieg dezynfekcji i zatrucia mikroflory poprzez min. dwuetapowe działanie środkiem biobójczym. Nawarstwienia na powierzchni kamienia w postaci zabrudzeń oraz sztucznej patyny, proponuję się usunąć przy zastosowaniu metody lub metod charakteryzujących się optymalnymi właściwościami pod względem skuteczności oraz bezpieczeństwa dla obiektu zabytkowego, tym samym właściwa metoda oczyszczania wybrana winna zostać na podstawie przeprowadzonych prób oczyszczania.
        Przed zasadniczym usunięciem nawarstwień osłabioną lokalnie strukturę kamienia zaleca się wzmocnić preparatami krzemoorganicznymi (dot. marmuru Carrara). Zabieg konsolidacji strukturalnej,(zalecana metoda kąpieli), należy ponowić w pełnym zakresie tuż po usunięciu nawarstwień oraz ewentualnym odplamianiu (dot. marmuru Carrara). W sposób szczególny należy potraktować kwestię uzupełnień ubytków kamienia. Uzupełnieniu podlegać winny wszystkie ubytki, które znacząco wpływają na czytelności formy, jak i techniczną trwałość poszczególnych partii grobowca. W miejscu niewielkich ubytków kamienia proponuje się, aby zastosować barwione kity cementowe lub poliestrowe stosowane w praktyce konserwatorskiej. Proporcje poszczególnych komponentów masy cementowej należy dobrać w sposób doświadczalny tak, aby uzupełnienie w optymalnym stopniu było kompatybilne pod względem właściwości fizycznych, chemicznych jak i estetycznych z uzupełnianym kamieniem (dot. Uzupełnień mineralnych). Uzupełnienia wymagające wzmocnienia należy zbroić drutem przy zastosowaniu tzw. pajączków, klamer z drutu nierdzewnego oraz włókien polipropylenowych (zbrojenie rozproszone). Polerowane powierzchnie granitowego obelisku proponuje się poddać ponownemu spolerowaniu. Delikatny szlif może zostać wykonany jedynie w patiach silnie zdegradowanych. Zachowane elementy stalowego ogrodzenia należy podać kompleksowym zabiegom konserwatorskim in Situ. Nie zachowane elementy winny zostać zrekonstruowane w technice tożsamej dla elementów historycznych. Końcowo w ramach prewencji konserwatorskiej, kamienne partie grobowca (dot. Carrara) należy poddać impregnacji hydrofobowej.
 
Harmonogram realizacji prac:
1. Demontaż wybranych elementów grobowca i transport na teren pracowni (elementów kamiennych).
2. Wykonanie wykopu wzdłuż ścian grobowca.
3. Oczyszczenie powierzchni piwniczki, opaski betonowej, wykonanie ewentualnych uzupełnień i spoinowania wątku ceglanego.
4. Usunięcie warstwy gruntu z wewnętrznej części grobowca (nad sklepieniem).
5. Wykonanie niezbędnych prac technicznych wokół posadowienia obelisku
6. Oczyszczenie licowej powierzchni opaski betonowej metodą stosowaną przy obiektach zabytkowych.
7. Sklejenie fragmentu opaski betonowej
8. Iniekcja spękań
9. Uzupełnienie ubytków betonowej opaski zaprawą cementową sporządzoną fabrycznie lub indywidualnie.
10. Zabezpieczenie, odsłoniętej części sklepienia grobowca warstwą izolacji przeciw wilgociowej przy zastosowaniu foli budowlanej alternatywnie papy bitumicznej lub szlamu hydroizolacyjnego..
11. Odwodnienie wzdłuż ścian piwnicy grobowej metodą drenażu francuskiego.
12. Zastąpienie nasypu ziemnego (nad sklepieniem piwnicy grobowej) żwirem filtracyjnym.

Detal metaloplastyczny
13. Oczyszczenie elementów stalowego ogrodzenia z nadmiaru efektu korozji.
14. Rekonstrukcja i uzupełnienie niezachowanych elementów ogrodzenia oraz w pierwotnej technice wykonania.
15. Naniesienie podkładowej powłoki antykorozyjnej
16. Naniesienie warstwy dekoracyjno – zabezpieczającej w kolorze ciemny grafit.
17. Montaż poszczególnych elementów ogrodzenia.
Oprawa architektoniczno - rzeźbiarska
18. Dezynfekcja powierzchni kamienia preparatem biobójczym.
19. Oczyszczenie powierzchni kamienia z brudu, nawarstwień biologicznych i sztucznej patyny przy zastosowaniu metod stosowanych przy obiektach zabytkowych.
20. Usunięcie głęboko strukturalnych zaplamień kamienia będących skutkiem rozkładu mikrobiologicznego.
21. Impregnacja wzmacniająca preparatem krzemoorganicznym.
22. Uzupełnienie ubytków kamienia.
23. Hydrofobizacja powierzchni betonowych
24. Hydrofobizacja marmuru Carrara preparatem nanocząsteczkowym
25. Zabezpieczenie polerowanych powierzchni granitu tzw. wzmacniaczem koloru i kolejno woskiem mikrokrystalicznym.
26. Transport oraz montaż poszczególnych elementów grobowca.
27. Fugowanie zaprawą zawierającą wapno trasowe
28. Scalenie kolorystyczne farbą na bazie spoiwa krzemoorganicznego
29. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej - opisowej i fotograficznej.
 
Prace należy prowadzić na podstawie programu prac konserwatorskich oraz zgodnie z uzyskaną decyzją znak: K-IRN.5144.28.2018.EL z dnia 21 lutego 2018 r.
 
 1. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia i realizowania czynności związanych
  z wykonaniem przedmiotu zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy
  z Zamawiającym, tak aby postęp prac dawał gwarancję zakończenia ich w terminie umownym.
 
Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
 1. Termin realizacji zamówienia: zamawiający wymaga realizacji zamówienia w następujących terminach: rozpoczęcie prac: od dnia podpisania umowy, zakończenie prac: 15.10.2018 r.
3.  Okres gwarancji:
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych prac projektowych wynosi 3 lata.
4. Warunki płatności:
Rozliczenie za wykonanie przedmiotowego zadania będzie się odbywać na podstawie faktury końcowej wystawionej po prawidłowym wykonaniu kompletnego zadania.
Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
5. Sposób przygotowania oferty:
a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „OFERTA”.
b) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
c) Na kopercie zawierającej ofertę wraz z załącznikami należy umieścić napis tytułu zamówienia „Prace konserwatorskie nagrobków na starym cmentarzu w Krośnie ” 
w zakresie przeprowadzenia prac budowlanych i konserwatorskich grobowca Niclos Percy Faser usytuowanego na starym cmentarzu przy ul. Krakowskiej w Krośnie  – Miejski Konserwator Zabytków UM Krosna. Nie otwierać przed 08-03-2018r. przed godz. 12:00.
6. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oraz wypełniony druk wykazu personelu przewidzianego do realizacji zamówienia (załącznik Nr 1) należy złożyć
w Urzędzie Miasta Krosna - ul. Lwowska 28a w pokoju nr 01.
7. Termin składania ofert upływa dnia  08-03-2018r. o godz. 12:00.
9. Kryterium oceny ofert: cena - 100% 
10. Szczegółowe informacje w sprawach dotyczących zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miasta Krosna w godz.: poniedziałek: 730 - 163º; wtorek – czwartek: 730 - 153º; piątek: 730 - 143º w pokoju nr 31 i pod numerem telefonu  0-13-47-436-31.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, w szczególności w przypadku braku wystarczających środków finansowych
w budżecie miasta.
12. W przypadku wystąpienia omyłek pisarskich w ofercie Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich poprawy.
 
Data składania ofert:
2018-03-08 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłRymar Marta 2018-03-01 12:00:00
PublikującyMarta Rymar 2018-03-01 13:00:00
Modyfikował(a) Marta Rymar 2018-03-01 14:22:08
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. program prac konserwatorskich 1.18 MBPlik pdf
2. oferta 32.00 KbPlik doc
3. zał.1 33.50 KbPlik doc
4. zaproszenie do składania ofert 184.56 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-02-15 11:17:50: Dodano plik wyjaśnienia 15.02.2018.doc
2018-02-12 10:30:26: Dodano plik ogłoszenie .doc
Więcej >>>
2018-02-12 10:30:26: Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc
2018-02-12 10:30:26: Dodano plik pomieszczenie 126.jpg
2018-02-12 10:30:26: Dodano plik pomieszczenie 118 i 119.jpg
2018-02-12 10:30:26: Dodano plik pom 116,117.jpg
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
 45000000-7 - Roboty budowlane
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45331220-4  Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45442100-8 - Roboty malarskie
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlano – montażowych w systemie projektuj i buduj polegających na wykonaniu instalacji klimatyzacji typu split wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego dla sześciu pomieszczeń biurowych w obiekcie MOPR przy ul. Piastowskiej 58 w Krośnie .
 
Zakres robót zamówienia obejmuje:
 • wykonanie projektu przebudowy istniejącej rozdzielni elektrycznej głównej RG oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej  kompletnej wraz z tablicą zasilania na potrzeby projektowanej instalacji klimatyzatorów  typu split.
 • przygotowanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami i opracowaniami w celu uzyskania warunków, uzgodnień oraz wymaganych aktualnymi przepisami pozwoleń ( ewentualna zmiana umowy przyłączeniowej z PGE , itp.) wraz z ich uzyskaniem, Wszystkie przygotowane wnioski o uzyskanie warunków oraz wymaganych decyzji należy  wcześniej przedstawić Zamawiającemu celem ich sprawdzenia.
 • Wykonanie niezbędnych obliczeń i dobór urządzeń w technologii typu split dla 6 pomieszczeń biurowych z wytycznymi dla branży elektrycznej.  Urządzenia powinny być wyposażone w jednostki inwerterowe, klasa  wydajności energetycznej chłodzenia min A++, wyposażone w piloty bezprzewodowe, filtry powietrza,                         o mocach wynikającej z obliczeń, jednak nie mniejszych niż: 4,2 kW dla pom. 1.20, 3,5kW dla pom. Nr 117, 119 i 126, 2kW dla pom. 116/1 i 2,5kW dla pom. 116/2. Oznaczenia pomieszczeń wg załączonych rysunków.
 • opracowanie projektu w wszystkich branżach (elektryczna , sanitarna) – 3 egz                   w terminie do 5 tygodni od podpisania umowy.:
 • Dostawa i montaż kompletnych urządzeń w 6 pomieszczeniach biurowych;
 • wykonanie zasilania elektrycznego wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami dla urządzeń klimatyzacyjnych;
 • Wykonanie niezbędnych instalacji: freonowej i elektrycznej , instalacji skroplin                      z jednostek wewnętrznych, instalacje prowadzone po wierzchu ścian w listwach instalacyjnych z maskownicami.
 • wykonanie niezbędnych robót budowlanych towarzyszących, prac wykończeniowych, m.in. obróbki murarskie, odtworzenie stanu pomieszczeń, naprawa powstałych uszkodzeń, prace malarskie/glazurnicze;
 • Oferent winien dokonać wizji lokalnej w obiekcie i określić niezbędny zakres robót.
 • zabezpieczenie pomieszczenia podczas robót budowlano – montażowych (pomieszczenie jest użytkowane w sposób ciągły w godzinach pracy);
 • próby, uruchomienie instalacji oraz wykonanie pomiarów dla instalacji elektrycznej;
 • przeszkolenie personelu w zakresie użytkowania,
 • przeglądy gwarancyjne w okresie obowiązywania gwarancji.
Data składania ofert:
2018-02-26 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKamińska Kazimiera 2018-02-12 10:27:00
PublikującyPaweł Kustroń 2018-02-12 10:27:00
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2018-02-15 11:17:50
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. pom 116,117 74.09 KbPlik image
2. pomieszczenie 118 i 119 83.63 KbPlik image
3. pomieszczenie 126 49.42 KbPlik image
4. SIWZ + Załączniki 87.00 KbPlik doc
5. ogłoszenie 26.50 KbPlik doc
6. wyjaśnienia 15.02.2018 19.00 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-02-14 12:14:09: Dodano plik 4. Załącznik nr 1 - Wykaz osób.doc
2018-02-14 12:13:39: Dodano plik 3. OFERTA.doc
Więcej >>>
2018-02-14 12:13:13: Dodano plik zaproszenie do składania ofert 1.1.pdf
D.7011.4.2.2018.S                                                             Krosno, dnia 14.02.2018 r.
 
                                                               
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 
„Wykonanie odwiertów kontrolnych wraz z projektem wzmocnienia konstrukcji podłoża drogowego”
 
Data składania ofert:
2018-02-21 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2018-02-14 12:12:00
PublikującyJakub Jaskulski 2018-02-14 12:12:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2018-02-14 12:14:09
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zaproszenie 200.20 KbPlik pdf
2. Oferta 32.00 KbPlik doc
3. Wykaz osób 34.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 23 kwietnia 2018r. 05:30:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.