Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4

GK.7021.7.3.2019.B                                                                         Krosno, dnia 15.04.2019 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
dotyczące  zamówienia poniżej  30 tys. euro w trybie przetargowym
(zgodnie z zapisem § 10 załącznika do Zarządzenia nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zmienionego Zarządzeniem Nr 1059/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15.04.2014 r.
 
GMINA MIASTO KROSNO, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON 000526989,
tel. 13 47 43 632, fax. 13 47 43 624,  e-mail: gk@um.krosno.pl, www.krosno.pl,
Data składania ofert:
2019-04-29 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZaborowski Krzysztof 2019-04-15 10:30:00
PublikującyKrzysztof Zaborowski 2019-04-16 12:04:33
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 1010.00 KbPlik pdf
2. SIWZ 3.06 MBPlik pdf
3. Formularz ofertowy załacznik nr 2 44.50 KbPlik doc

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV:
 • 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
 • 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
 • 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
 • 71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy
 • 71540000-5 Usługi zarządzania budową
Data składania ofert:
2019-04-23 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2019-04-11 15:12:00
PublikującyKrzysztof Zaborowski 2019-04-12 13:12:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie Insp Nadz OZE publ 1.26 MBPlik pdf
2. Zalaczniki 2, 3, 4 ,5 117.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-04-11 08:14:31: Dodano plik wzór umowy.pdf
2019-04-11 08:14:31: Dodano plik szkic sali.pdf
Więcej >>>
2019-04-11 08:14:31: Dodano plik SIWZ+ załączniki.pdf
2019-04-11 08:14:31: Dodano plik Przedmiar robót.xls
2019-04-11 08:14:31: Dodano plik ogłoszenie .doc
2019-04-11 08:14:31: Dodano plik Inwentaryzacja wentylator2-tablica znamionowa.jpg
2019-04-11 08:14:31: Dodano plik Inwentaryzacja wentylator1- tablica znamionowa.jpg
2019-04-11 08:14:30: Dodano plik 02.04.2019.zip
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Zespół Szkół Ponadgimnazialnych Nr 3 ul. Tysiąclecia 5 – modernizacja budynku”.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 - Roboty budowlane
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45262690-4 - Remont starych budynków
45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45442100-8 - Roboty malarskie
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
 
Zakres opracowania:
Przedmiotem zamówienia jest remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazialnych Nr 3 przy ul. Tysiąclecia 5 w Krośnie. Sala gimnastyczna nr 028 o wymiarach wewnętrznych 10,9 x 22,05 m wyposażona w podłogę na ruszcie drewnianym oraz wykładzinę PVC.
 
Zakres prac obejmuje między innymi:
 • Demontaż istniejącego wyposażenia sali.
 • Odmalowanie stalowych kratownic dachowych oraz elementów stalowych mocowania drabinek gimnastycznych.
 • Demontaż i montaż istniejących opraw oświetleniowych LED.
 • Wymianę wentylatorów ściennych,
 • Malowanie ścian oraz sufitów.
 • Montaż nowego wyposażenia sportowego sali gimnastycznej- drabinki gimnastyczne,
 • Montaż nowych osłon ochronnych z siatki na oknach,
 • Prace porządkowe.
 
Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w dokumentacji dołączonej do postepowania.
Data składania ofert:
2019-04-19 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKustroń Paweł 2019-04-11 08:10:00
PublikującyPaweł Kustroń 2019-04-11 08:13:30
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2019-04-11 08:14:31
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 02.04.2019 3.31 MBPlik zip
2. Inwentaryzacja wentylator1- tablica znamionowa 2.61 MBPlik image
3. Inwentaryzacja wentylator2-tablica znamionowa 2.69 MBPlik image
4. ogłoszenie 55.50 KbPlik doc
5. Przedmiar robót 42.00 KbPlik xls
6. SIWZ+ załączniki 1.98 MBPlik pdf
7. szkic sali 87.72 KbPlik pdf
8. wzór umowy 300.24 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-04-02 15:11:52: Usunięto plik ogłoszenie .doc
2019-04-02 15:11:44: Usunięto plik Przedmiar.zip
Więcej >>>
2019-04-02 15:11:35: Usunięto plik SIWZ + Załączniki.doc
2019-04-02 15:11:21: Usunięto plik wzór umowy.pdf
2019-04-02 15:11:08: Usunięto plik Zdjęcia.zip
2019-04-02 15:09:17: Dodano plik Zdjęcia.zip
2019-04-02 15:09:17: Dodano plik wzór umowy.pdf
2019-04-02 15:09:17: Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc
2019-04-02 15:09:17: Dodano plik Przedmiar.zip
2019-04-02 15:09:17: Dodano plik ogłoszenie .doc
2019-04-02 10:26:34: Dodano plik Załącznik Nr 4 zdjęcia.zip
2019-04-02 10:26:34: Dodano plik Załącznik Nr 3.pdf
2019-04-02 10:26:34: Dodano plik Wzór umowy.pdf
2019-04-02 10:26:34: Dodano plik SIWZ + Załączniki Nr 1, Nr 2.doc
2019-04-02 10:26:34: Dodano plik ogłoszenie .doc
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Modernizacja budynku DPS nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie – projekt zewnętrznej windy”.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
 
Zakres opracowania:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zewnętrznej windy osobowo-towarowej przystosowanej do transportu łóżek szpitalnych. Usytuowanie windy przy budynku Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 4a w Krośnie.
 
Dostęp do windy z zewnątrz musi odbywać się za pomocą kontrolowanego dostępu za pomocą wideodomofonu. Urządzenie może być otwierane tylko przez pracowników budynku za pomocą elektronicznego systemu lub przez osobę posiadającą kod dostępu/kartę magnetyczną/kluczyk. Osoby postronne nie mogą samodzielnie otworzyć drzwi z zewnątrz i korzystać z windy bez zgody użytkownika. Dla użytkowników wewnątrz budynku należy zapewnić pełną dostępność windy oraz wyposażyć w system pierwszeństwa dostępu (jazda szpitalna) na kod dostępu/czytnik kart magnetycznych/kluczyk. Szczegóły rozwiązań dostępu do windy należy uzgodnić z Użytkownikiem obiektu.

Zamówienie obejmuje także zaprojektowanie rozwiązania umożliwiającego samodzielny dostęp osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim do pomieszczeń na parterze – obecnie w holu budynku na parterze zamontowany został podjazd o konstrukcji demontowalnej, jednak jego wykorzystanie możliwe jest tylko przy pomocy opiekuna.
 
Szczegółowy opis zakresu zamówienia znajduje się w dołączonej dokumentacji oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Data składania ofert:
2019-04-15 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKustroń Paweł 2019-04-02 10:23:00
PublikującyPaweł Kustroń 2019-04-02 10:23:00
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2019-04-02 15:11:52
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie 57.00 KbPlik doc
2. SIWZ + Załączniki Nr 1, Nr 2 134.50 KbPlik doc
3. Wzór umowy 279.43 KbPlik pdf
4. Załącznik Nr 3 4.08 MBPlik pdf
5. Załącznik Nr 4 zdjęcia 34.23 MBPlik zip

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-04-02 15:12:55: Dodano plik Zdjęcia.zip
2019-04-02 15:12:55: Dodano plik wzór umowy.pdf
Więcej >>>
2019-04-02 15:12:55: Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc
2019-04-02 15:12:55: Dodano plik Przedmiar.zip
2019-04-02 15:12:55: Dodano plik ogłoszenie .doc
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Zwiększamy aktywność fizyczną – remont sali gimnastycznej w MZS nr 8 w Krośnie”.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 - Roboty budowlane
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45262690-4 - Remont starych budynków
45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45442100-8 - Roboty malarskie
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
 
Zakres opracowania:
Przedmiotem zamówienia jest remont sali gimnastycznej w Miejskim Zespole Szkół nr 8 w budynku przy ul. Prochownia 7 w Krośnie. Sala gimnastyczna o wymiarach wewnętrznych 10,0 x 17,6 m wyposażona w wyeksploatowaną podłogę sportową na ruszcie drewnianym oraz wykładzinę PVC o gr. 6 mm.
 
Zakres prac obejmuje między innymi:
 • Demontaż istniejącego wyposażenia sali.
 • Rozbiórkę istniejącej podłogi sportowej.
 • Odmalowanie stalowych kratownic dachowych.
 • Malowanie ścian oraz sufitów.
 • Montaż nowego wyposażenia sportowego sali gimnastycznej.
 • Montaż nowych osłon na grzejnikach
 • Wykonanie podłogi sportowej.
 • Prace porządkowe i opracowanie dokumentacji powykonawczej.
Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w dokumentacji dołączonej do postępowania.
Data składania ofert:
2019-04-12 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKustroń Paweł 2019-04-02 15:05:00
PublikującyPaweł Kustroń 2019-04-02 15:06:00
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2019-04-02 15:12:55
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie 55.50 KbPlik doc
2. Przedmiar 240.02 KbPlik zip
3. SIWZ + Załączniki 145.50 KbPlik doc
4. wzór umowy 302.87 KbPlik pdf
5. Zdjęcia 53.99 MBPlik zip

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-04-01 13:41:57: Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc
2019-04-01 13:41:57: Dodano plik ogłoszenie .doc
Więcej >>>
2019-04-01 13:41:57: Dodano plik DDL Polanka- modernizacja pmieszczen - instalacja odgromowa.pdf
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„DDL Polanka – modernizacja pomieszczeń” – instalacja odgromowa  
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
 
Zakres prac do wykonania przy realizacji zadania pn.: „DDL Polanka – modernizacja pomieszczeń” – instalacja odgromowa     
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót mających na celu modernizację instalacji odgromowej budynku DDL w Polance przy ul. ks. S. Decowskiego 46
Zakres prac:
 • Demontaż istniejącej instalacji odgromowej – zwody pionowe
 • Demontaż części chodników oraz odtworzenie ich po wykonaniu instalacji odgromowej
 • Wykonanie zwodów pionowych instalacji odgromowej
 • Pomiary kontrolne
Szczegółowo zakres prac opisany jest w załączonej dokumentacji.
Data składania ofert:
2019-04-11 13:30:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKustroń Paweł 2019-04-01 13:38:00
PublikującyPaweł Kustroń 2019-04-01 13:38:00
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2019-04-01 13:41:57
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. DDL Polanka- modernizacja pmieszczen - instalacja odgromowa 341.04 KbPlik pdf
2. ogłoszenie 37.50 KbPlik doc
3. SIWZ + Załączniki 65.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-04-08 11:41:09: Dodano plik Informacja o wyborze oferty.pdf
GK.7021.6.2019.B                                                                              Krosno, dnia 18.03.2019 r.
 
OGŁOSZENIE
dotyczące  zamówienia poniżej  30 tys. euro w trybie przetargowym
(zgodnie z zapisem § 10 załącznika do Zarządzenia nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zmienionego Zarządzeniem Nr 1059/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15.04.2014 r.
 
GMINA  MIASTO  KROSNO, 38 - 400  Krosno ul. Lwowska  28A  tel. (0-13) 47- 43 - 629,
fax. ( 0-13 )   47 - 43 - 625; NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON  000526989.
Data składania ofert:
2019-03-28 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2019-03-18 10:35:00
PublikującyKrzysztof Zaborowski 2019-03-20 10:36:00
Modyfikował(a) Krzysztof Zaborowski 2019-04-08 11:41:09
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. załącznik nr 1 44.50 KbPlik doc
2. Załącznik nr 2 418.16 KbPlik pdf
3. załącznik nr 3 716.79 KbPlik pdf
4. Załącznik nr 4 253.87 KbPlik pdf
5. Ogłoszenie 789.35 KbPlik pdf
6. SIWZ 5.00 MBPlik pdf
7. Informacja ogłosznie o wyborze wykonawcy 236.99 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-04-08 12:19:44: Dodano plik Informacja -ogłoszenie.pdf
GK.7021.3.2019.B                                                                                 Krosno, dnia 18.03.2019r.
 
OGŁOSZENIE
dotyczące  zamówienia poniżej  30 tys. euro w trybie przetargowym
(zgodnie z zapisem § 10 załącznika do Zarządzenia nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zmienionego Zarządzeniem Nr 1059/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15.04.2014 r.
 
GMINA MIASTO KROSNO, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON 000526989, tel. 13 47 43 632, fax. 13 47 43 624,  e-mail: gk@um.krosno.pl, www.krosno.pl,
 
Data składania ofert:
2019-03-27 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2019-03-18 14:32:00
PublikującyKrzysztof Zaborowski 2019-03-18 14:33:00
Modyfikował(a) Krzysztof Zaborowski 2019-04-08 12:19:44
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 2.58 MBPlik pdf
2. Formularz ofertowy załącznik nr 1 260.33 KbPlik pdf
3. Oświadczenie wykonawcy 438.06 KbPlik pdf
4. Informacja ogłoszenie o wyniakach postepowania 232.27 KbPlik pdf

Rejestr zmian
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro

GMINA MIASTO KROSNO
ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno, tel. 13 43 675 43,
faks  13 43 628 65; NIP  684-00-13-798;  REGON  000526989
ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia 

pn. „Usługa dostępu do Internetu i wsparcia technicznego dla 58 komputerów zakupionych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”
 
Data składania ofert:
2019-03-26 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłWeron Marcin 2019-03-19 08:55:00
PublikującyMarcin Weron 2019-03-19 08:55:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 828.35 KbPlik pdf
2. Załącznik 1 Oferta Internet 52.50 KbPlik doc
3. Załącznik nr 2 Mapa Beneficjentów. 7.85 MBPlik image

Rejestr zmian
1. Opis przedmiotu zamówienia:    
     
                                                                               
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych - CPV: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i   przeprowadzenie szkolenia w zakresie „Dekoracje cukiernicze” dla 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie, ul. Szpetnara 9 w ramach realizowanego projektu pn. „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego  RPO – WP na lata 2014-2020.
Data składania ofert:
2019-03-04 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGregorczyk Grażyna 2019-02-25 14:10:00
PublikującyWiktor Więcek 2019-02-25 14:15:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. zapytanie_ofertowe_szkolenie_dekoracje_cukiernicze 126.15 KbPlik doc
2. wzór_umowa__szkolenie_dekoracje_cukiernicze 2.00 MBPlik doc
3. wzór_oferty_szkolenie_dekoracje_cukiernicze 1.98 MBPlik doc

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 19 kwietnia 2019r. 17:20:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.