Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3


ZMIANY:
2018-06-21 14:21:21: Dodano plik wzór umowy zakwaterowania.doc
2018-06-21 14:20:54: Dodano plik wzór oferty zakwaterowania.doc
Więcej >>>
2018-06-21 14:20:20: Dodano plik ogłoszenie zapytanie ofertowe zakwaterowania.docx
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi zakwaterowania i wyżywienia dla 2 stażystów, odbywających staż  w Boguchwale w miesiącu lipcu w ramach realizowanego projektu pn. „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata  2014  - 2020.
Usługa zakwaterowania i wyżywienia dla 2 stażystów odbywających staż w Boguchwale  w miesiącu lipcu 2018r. w dniach: 2.07.–  6.07.;   9.07. –  13.07.;   16.07.- 20.07.;   23.07.   –  27.07.2018r.
razem: 16 noclegów, 16 śniadań, 20 obiadów, 16 kolacji na osobę,
wyżywienie wg schematu:
poniedziałki                                       -           obiad, kolacja
wtorki, środa czwartki                       –          śniadanie, obiad, kolacja
piątki                                                  -           śniadanie, obiad
I. Określenie szczegółowych warunków:
- 1 pokój  2-osobowy, przy każdym  pokoju dostęp do  węzła sanitarnego;
- konieczne jest całodobowe zapewnienie ciepłej wody;
- zamówienie realizowane w jednym miejscu;
- obiekt musi być czysty, estetyczny i bezpieczny, z niezniszczonym wyposażeniem (meble,    kafelki, armatura łazienkowa);
- przyjazd stażystów na miejsce zakwaterowania w każdy poniedziałek , wyjazd w każdy piątek po   obiedzie, w godzinach popołudniowych.
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości osób i tym samym ilości dób noclegowych. Wówczas rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
 
Data składania ofert:
2018-06-26 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGregorczyk Grażyna 2018-06-21 14:19:00
PublikującyWiktor Więcek 2018-06-21 14:19:00
Modyfikował(a) Wiktor Więcek 2018-06-21 14:21:21
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie zapytanie ofertowe zakwaterowania 14.70 KbPlik doc
2. wzór oferty zakwaterowania 1.97 MBPlik doc
3. wzór umowy zakwaterowania 2.00 MBPlik doc

Rejestr zmian
Zakres prac obejmuje rozbiórkę pomnika poległych w walce z faszyzmem, wolnostojącego, żelbetowego z elementami z rur stalowych, zlokalizowanego w Krośnie na placu Monte Cassino na działce o numerze ewidencyjnym 2504, obręb Śródmieście.
Data składania ofert:
2018-06-22 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2018-06-11 14:35:00
PublikującyDorota Nitka 2018-06-12 14:40:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie + zał. 1 i 2 81.00 KbPlik doc
2. Załacznik nr 3 - pozwolenie na budowe 1.24 MBPlik pdf
3. Projekt rozbiórki 5.31 MBPlik pdf
4. Przedmiar robót 89.39 KbPlik pdf
5. SST 111.57 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-06-08 07:51:56: Dodano plik wzór umowy.pdf
2018-06-08 07:51:56: Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc
Więcej >>>
2018-06-08 07:51:56: Dodano plik ogłoszenie .doc
2018-06-08 07:51:56: Dodano plik Dokumentacja projektowa.zip
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M.Konopnickiej 5 - modernizacja budynku – wykonanie wentylacji wraz z instalacją zasilającą.

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wentylacji stołówki i kuchni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. M. Konopnickiej 5 w Krośnie.
Zakres prac obejmuje:
 • wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewnej dla potrzeb stołówki i kuchni,
 • wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej w oparciu o okapy kuchenne,
 • wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej z pomieszczenia przygotowalni,
 • zmianę istniejącego gazowego przepływowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej na model z zamknięta komorą spalania wraz z wykonaniem przewodu powietrzno-spalinowego w istniejącym kanale kominowym,
 • wykonanie instalacji elektrycznej dla systemu wentylacji,
 • wykonanie zabudowy pionów wentylacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu.
Szczegółowo zakres prac opisany jest w załączonym projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót
Data składania ofert:
2018-06-18 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKamińska Kazimiera 2018-06-08 07:48:00
PublikującyPaweł Kustroń 2018-06-08 07:49:11
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2018-06-08 07:51:56
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Dokumentacja projektowa 1.93 MBPlik zip
2. ogłoszenie 38.50 KbPlik doc
3. SIWZ + Załączniki 104.50 KbPlik doc
4. wzór umowy 291.33 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-05-28 10:26:54: Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc
2018-05-28 10:26:53: Dodano plik ogłoszenie .doc
Więcej >>>
2018-05-28 10:26:53: Dodano plik Krosno_SPnr5_przedm.pdf
2018-05-28 10:26:53: Dodano plik Ekspertyza techniczna.pdf
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 – modernizacja budynku” – modernizacja przewiązki.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
 
Zakres prac do wykonania przy realizacji zadania pn.: „Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 – modernizacja budynku” – modernizacja przewiązki”   
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót mających na celu wymianę pokrycia dachu przewiązki pomiędzy budynkiem szkoły, a budynkiem Sali gimnastycznej, naprawa podmurówki na elewacji zewnętrznej, naprawa wypraw tynkarskich, naprawa pęknięć wewnątrz budynku wraz malowaniem, prace towarzyszące.

Zakres prac:
 • Rozebranie istniejącego pokrycia i obróbek blacharskich z blachy cynkowo, tytanowej,
 • Wykonanie pokrycia dachu membraną dachową z PCV,
 • Wykonanie obróbek blacharskich,
 • Rozebranie ocieplenia podmurówki,
 • Wykonanie nowego ocieplenia podmurówki,
 • Wykonanie naprawy tynków żywicznych na schodach zewnętrznych,
 • Naprawa tynków wewnątrz budynku wraz z malowaniem,
 • Prace towarzyszące.
Szczegółowo zakres prac opisany jest w załączonym przedmiarze robót oraz ekspertyzie technicznej będącymi podstawą wykonania w/w prac..
 
Data składania ofert:
2018-06-08 13:30:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKustroń Paweł 2018-05-28 10:25:00
PublikującyPaweł Kustroń 2018-05-28 10:26:10
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2018-05-28 10:26:54
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ekspertyza techniczna 3.53 MBPlik pdf
2. Krosno_SPnr5_przedm 278.18 KbPlik pdf
3. ogłoszenie 38.50 KbPlik doc
4. SIWZ + Załączniki 83.50 KbPlik doc

Rejestr zmian
Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE
Data składania ofert:
2018-05-23 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2018-05-15 08:11:00
PublikującyDorota Nitka 2018-05-16 08:13:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ z załącznikami 210.00 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-04-11 14:46:58: Dodano plik 2. Zapytanie ofertowe.pdf
2018-04-11 14:34:10: Dodano plik 3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
Więcej >>>
2018-04-11 14:33:45: Dodano plik Dokumentacja geolog-inżynierska.rar
D.7011.28.2.2018.J                                                               Krosno, dnia 11 kwietnia 2018 r.
 
Zainteresowani Wykonawcy
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych
 
Zamawiający: Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km 0+000 do 0+130 w Krośnie”.
Data składania ofert:
2018-04-19 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2018-04-11 14:30:00
PublikującyJakub Jaskulski 2018-04-11 14:31:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2018-04-11 14:46:58
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Dokumentacja geolog-inżynierska 25.03 MBPlik rar
2. Załącznik nr 1 - formularz oferty 47.50 KbPlik doc
3. Zapytanie ofertowe 2.85 MBPlik pdf

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV:
90000000-7 - usługa odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90410000-4 - usługi usuwania ścieków
 
 
Data składania ofert:
2018-04-11 14:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2018-03-28 09:34:00
PublikującyDorota Nitka 2018-03-29 10:17:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 130.50 KbPlik doc
2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 106.00 KbPlik doc
3. Formularz ofertowy 50.50 KbPlik doc
4. Formularz cenowy 78.50 KbPlik doc
5. Oświadczenie 28.50 KbPlik doc
6. Wykaz wykonywanych prac 37.50 KbPlik doc
7. Wykaz sprzętu 31.00 KbPlik doc
8. Wykaz osób 34.50 KbPlik doc

Rejestr zmian
Zakres prac obejmuje:
- roboty ziemne (wykopy pod fundamenty urządzeń oraz koryto pod utwardzany plac);
- wykonanie fundamentów wraz z osadzeniem łączników pod urządzenia;
- dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej;
- ułożenie obrzeży 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem;
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm;
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabiliz. mech. o gr. 10 cm;
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej typu Nostalit na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm (kolor szary, grafitowy i czerwony);  
- prace wykończeniowe, uporządkowanie terenu, humusowanie i obsianie trawą.
 
Data składania ofert:
2018-04-05 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2018-03-20 09:46:00
PublikującyDorota Nitka 2018-03-20 09:54:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie ofertowe 42.50 KbPlik doc
2. Specyfikacja techniczna 54.00 KbPlik doc
3. Druk oferty 37.50 KbPlik doc
4. Kosztorys 128.98 KbPlik pdf
5. Przedmiar 187.75 KbPlik pdf
6. SSTWIRB 142.84 KbPlik pdf
7. Część opisowa 693.88 KbPlik pdf
8. rys. D1 855.18 KbPlik pdf
9. rys. D2 1.24 MBPlik pdf
10. rys. D3 1.43 MBPlik pdf
11. rys. D 4 644.97 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-03-15 14:56:40: Dodano plik zaproszenie.pdf
2018-03-15 14:56:16: Dodano plik Załącznik nr 3 - Wykaz osób.doc
Więcej >>>
2018-03-15 14:56:00: Dodano plik załącznik nr 2 - formularz oferty.doc
2018-03-15 14:55:43: Dodano plik Załącznik Nr 1 - Wzór umowy.docx
2018-03-15 14:55:27: Dodano plik załączik nr 4 - raport z przeglądu szczegułowego 5-letniego.pdf
D.7011.11.2.2017.S                                                          Krosno, dnia 15 marzec  2018 r.
 
 
                                                                  wg rozdzielnika
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 
„Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu mostowego wraz
z koncepcją remontu/przebudowy zlokalizowanego w ciągu ulicy Paderewskiego nad potokiem Lubatówka w Krośnie”.

 
 1. Przedmiot Zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu mostowego  nr JNI: 30006214 w ciągu drogi gminnej nr 119636R, km 0+231 ( ul. I. J. Paderewskiego) nad potokiem Lubatówka wraz koncepcją remontu/przebudowy przedmiotowego obiektu z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów i norm:
 1. ustawa Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.);
 2. ustawa o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.);
 3. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2016 r poz. 124);
 4. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. poz. 63 z późn. zm.);
 5. oraz inne obowiązujące przepisy i normy, według których należy wykonać przedmiot zamówienia.
Data składania ofert:
2018-03-23 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-03-23 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2018-03-15 14:54:00
PublikującyJakub Jaskulski 2018-03-15 14:54:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2018-03-15 14:56:40
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Raport 3.45 MBPlik pdf
2. Wzór umowy 50.73 KbPlik doc
3. Oferta 31.50 KbPlik doc
4. Wykaz osób 40.50 KbPlik doc
5. Zaproszenie 347.76 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-03-13 11:22:11: Dodano plik Załącznik nr 2- Wykaz osób.doc
2018-03-13 11:22:11: Dodano plik Załącznik nr 1 - druk oferta.doc
Więcej >>>
2018-03-13 11:22:11: Dodano plik dunikowska.JPG
2018-03-13 11:22:11: Dodano plik dunik2.JPG
2018-03-13 11:22:11: Dodano plik Zaproszenie do składania ofert Dunikowski.doc
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac remontowych i budowlanych nagrobka Dunikowskich znajdującego się na cmentarzu przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie (sektor A3, nr rzędu A, nr grobu 11).
Data składania ofert:
2018-03-19 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłRymar Marta 2018-03-12 11:21:00
PublikującyMarta Rymar 2018-03-13 11:21:35
Modyfikował(a) Marta Rymar 2018-03-13 11:22:11
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zaproszenie do składania ofert Dunikowski 531.00 KbPlik doc
2. dunik2 122.05 KbPlik txt
3. dunikowska 112.64 KbPlik txt
4. Załącznik nr 1 - druk oferta 29.00 KbPlik doc
5. Załącznik nr 2- Wykaz osób 33.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 23 czerwca 2018r. 04:13:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.