Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3

Wykonanie remontu sterowania automatyki AKPiA fontanny na krośnieńskim Rynku dz. nr 3188/2 obręb Śródmieście.
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45317100-3 Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
48960000-5 Pakiety oprogramowania do sterowników systemowych
48961000-2 Sterowniki Ethernet
50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne
48983000-2 Pakiety oprogramowania do opracowywania programów
Data składania ofert:
2019-01-04 11:30:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2018-12-13 11:19:00
PublikującyDorota Nitka 2018-12-14 11:30:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załacznik nr 1 - druk oferty 256.88 KbPlik pdf
2. Rzut z góry 219.22 KbPlik pdf
3. Fotgrafia niecki fontanny 2.37 MBPlik pdf
4. Fotgrafia niecki fontanny - widok 2 1.88 MBPlik pdf
5. Lokalizacja czujnika 558.08 KbPlik pdf
6. Mapa sytuacyjna 285.76 KbPlik pdf
7. Schemat fontanny rys. 1 1.12 MBPlik pdf
8. Schemat fontanny rys. 1a 1.09 MBPlik pdf
9. Schemat fontanny rys. 2 2.72 MBPlik pdf
10. Schemat fontanny rys. 3 49.39 KbPlik pdf
11. Schemat fontanny rys. 4 4.16 MBPlik pdf
12. Specyfikacja techniczna 459.18 KbPlik pdf
13. Zapytanie ofertowe 703.15 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeprowadzaniu kontroli podstawowej, funkcjonalnej i regularnej – bieżącej urządzeń zabawowych, urządzeń sportowych, w tym konserwacji i naprawie urządzeń, w które wyposażone są place zabaw, boiska sportowe i siłownie plenerowe objęte niniejszym postępowaniem, a które zlokalizowane są na terenie miasta Krosna. W zakres zadania wchodzić będzie również utrzymanie porządku i estetyki na przedmiotowych placach zabaw, boiskach sportowych i siłowniach plenerowych wraz z koszeniem nawierzchni zielonych boisk sportowych wskazanych przez Zamawiającego.
Data składania ofert:
2018-12-14 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2018-12-04 11:34:00
PublikującyDorota Nitka 2018-12-05 11:40:00
Modyfikował(a) Wiktor Więcek 2018-12-05 15:34:20
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ - Utrzymanie placów zabaw, boisk sportowych i siłowni plenerowych w 2019 r. 114.50 KbPlik doc
2. Załacznik nr 1 - druk oferty 37.50 KbPlik doc
3. Załacznik nr 2 - kosztorys ofertowy 123.50 KbPlik doc
4. Załacznik nr 3 - wykaz osób 41.00 KbPlik doc
5. Załacznik nr 4 - wykaz placów zabaw, boisk sportowych i siłowni plenerowych 57.50 KbPlik doc
6. Ogłoszenie 73.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

                                    
1. Opis przedmiotu zamówienia:                                                                                         
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych - CPV: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe 

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa pn. „Systemy sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych” dla 2 nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie, ul. Tysiąclecia 5 w miesiącu grudniu 2018r. w ramach projektu  „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata  2014  - 2020
Data składania ofert:
2018-12-07 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGregorczyk Grażyna 2018-12-04 15:29:00
PublikującyWiktor Więcek 2018-12-05 13:29:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. wzór_oferty_szkolenie_zsp3 1.98 MBPlik doc
2. zapytanie_ofertowe_szkolenie_zsp3 126.89 KbPlik doc
3. wzór_umowa_szkolenie_zsp3 2.00 MBPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-11-05 14:32:26: Dodano plik załącznik Nr 6 - załącznik graficzny.pdf
2018-11-05 14:32:05: Dodano plik załącznik Nr 5 - opinie i uzgodnienia.pdf
Więcej >>>
2018-11-05 14:31:41: Dodano plik załącznik Nr 4 - koncepcja.pdf
2018-11-05 14:31:21: Dodano plik Załącznik nr 3 - Wykaz osób.doc
2018-11-05 14:31:00: Dodano plik załącznik nr 2 - formularz oferty.doc
2018-11-05 14:30:38: Dodano plik Załącznik Nr 1c - Umowa powierzenia.docx
2018-11-05 14:30:15: Dodano plik Załącznik nr 1b - Wzór umowy nadzór autorski.doc
2018-11-05 14:29:47: Dodano plik Załącznik Nr 1a - Wzór umowy.docx
2018-11-05 14:29:13: Dodano plik zaproszenie do składania ofert.pdf
D.7011.74.2.2018.S                                                                 Krosno, dnia 05 listopada 2018 r.
 
 
                                                                  wg rozdzielnika
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
  1. Opis przedmiotu zamówienia:
 
„Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie”.
Data składania ofert:
2018-11-15 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-15 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2018-11-05 14:28:00
PublikującyJakub Jaskulski 2018-11-05 14:29:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2018-11-05 14:32:26
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zaproszenie 3.35 MBPlik pdf
2. Wzór umowy 60.66 KbPlik doc
3. Wzór umowy 109.00 KbPlik doc
4. Umowa 46.48 KbPlik doc
5. Formularz 74.00 KbPlik doc
6. Wykaz osób 45.00 KbPlik doc
7. Koncepcja 1.21 MBPlik pdf
8. Opinie i uzgodnienia 2.55 MBPlik pdf
9. Załącznik graficzny 2.65 MBPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-10-04 13:21:40: Dodano plik Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc
2018-10-04 13:20:42: Dodano plik Załącznik nr 2 - Przedmiar - Wykaz cen czynników produkcji.doc
Więcej >>>
2018-10-04 13:19:58: Usunięto plik Załącznik nr 2 - Przedmiar - Wykaz cen czynników produkcji.doc
2018-10-04 13:19:43: Usunięto plik Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc
2018-10-04 11:41:37: Dodano plik Załącznik nr 5 - Projekt stałej organizacju ruchu.pdf
2018-10-04 11:40:46: Dodano plik Załącznik nr 4 - Projekt wykonawczy.pdf
2018-10-04 11:40:16: Dodano plik Załącznik nr 3 - STWiORB.pdf
2018-10-04 11:39:52: Dodano plik Załącznik nr 2 - Przedmiar - Wykaz cen czynników produkcji.doc
2018-10-04 11:39:21: Dodano plik Załącznik nr 2 - Przedmiar robót.pdf
2018-10-04 11:38:46: Dodano plik Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc
2018-10-04 11:38:16: Dodano plik Zaproszenie do składania ofert.pdf
D.7011.62.5.2018.J                                                                                   Krosno, dnia 04.10.2018 r.
 
                                                                                  Zainteresowani wykonawcy
 
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
Na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
  1. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Bema
    w Krośnie realizowanego w ramach projektu pn. „Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Mieście Krośnie” dofinansowanego z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka
    na lata 2018-2020
 
  1. Zakres zadania obejmuje wykonanie:
- uzupełnienia oznakowania poziomego,
- montaż kompletnego oznakowania pionowego – inteligentnego systemu identyfikacji pieszych z lampą LED pod znakiem D-6,
- montaż systemu nawierzchni antypoślizgowej,
- montaż systemu monitoringu rejonu przejścia dla pieszych,
Data składania ofert:
2018-10-11 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2018-10-04 11:37:00
PublikującyJakub Jaskulski 2018-10-04 11:37:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2018-10-04 13:21:40
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zaproszenie do składania ofert 1.16 MBPlik pdf
2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty 34.00 KbPlik doc
3. Załącznik nr 2 - Przedmiar robót 93.25 KbPlik pdf
4. Załącznik nr 2 - Przedmiar - Wykaz cen czynników produkcji 34.50 KbPlik doc
5. Załącznik nr 3 - STWiORB 975.96 KbPlik pdf
6. Załącznik nr 4 - Projekt wykonawczy 15.48 MBPlik pdf
7. Załącznik nr 5 - Projekt stałej organizacju ruchu 3.28 MBPlik pdf

Rejestr zmian
OGŁOSZENIE
dotyczące  zamówienia poniżej  30 tys. EURO
GMINA  MIASTO KROSNO, 38 - 400  Krosno,  ul. Lwowska  28a  tel. 13 47 43 324,
fax . 13 47 43 327    NIP  684 00 13 798  REGON  370440809
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
Usługę szkoleniową pn. „Warsztaty kulinarne” dla 2 nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie, ul. Szpetnara 9 w ramach projektu  „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata  2014  - 2020.                                        
                                                                                      
1. Opis przedmiotu zamówienia:                                                                                         
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych - CPV: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa pn. „Warsztaty kulinarne” dla 2 nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie, ul. Szpetnara 9 w miesiącu październik 2018r. w ramach projektu  „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata  2014  - 2020.Określenie szczegółowych warunków:
1. Zorganizowanie w miesiącu październik 2018r. szkolenia w ilości min. 24 godz. z tematyką obejmującą m.in.: kuchnia domowa - podstawowe potrawy domowej kuchni przygotowywane w stylu tradycyjnym oraz nowoczesnym; rodzaje przyrządzanych potraw podczas warsztatu kulinarnego: przystawki/sałatki, zupy, dania główne mięsne, dania rybne, dania wegetariańskie, przystawki/sałatki, zupy, dania mięsne, dania rybne.
Miejsce szkolenia: siedziba firmy szkoleniowej.
2. Wydania zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu szkolenia.
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia liczby uczestników szkolenia, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
3. Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ”OFERTA”,
b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,
c) w przypadku składania oferty w formie pisemnej na kopercie należy umieścić napis usługa szkoleniowa pn. „Warsztaty kulinarne” w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”.
Data składania ofert:
2018-10-04 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGregorczyk Grażyna 2018-10-01 16:15:00
PublikującyWiktor Więcek 2018-10-01 16:15:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. zapytanie_ofertowe_szkolenie_warsztaty_kulinarne 125.51 KbPlik doc
2. wzór_umowa__szkolenie_warsztaty_kulinarne 2.00 MBPlik doc
3. wzór_oferty_szkolenie_warsztaty_kulinarne 1.98 MBPlik doc

Rejestr zmian
1. Opis przedmiotu zamówienia:                                                                                         
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych - CPV: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w zakresie „Barista I i II stopnia” dla 4 nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie, ul. Szpetnara 9 w miesiącach wrzesień/październik 2018r. w ramach projektu  „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata  2014  - 2020.Określenie szczegółowych warunków:
1. Zorganizowanie w miesiącach wrzesień/październik 2018r. szkolenia w ilości min. 30 godz. z tematyką obejmującą m.in.: podstawy teoretyczne, Espresso – część praktyczna, kawy mleczne, kawy deserowe, latte art., alternatywne metody parzenia kawy, warsztaty.
Miejsce szkolenia: sale w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie lub siedziba firmy szkoleniowej (preferowane miejsce szkolenia -  sale w ZSP2).
2. Wydania zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu szkolenia.
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia liczby uczestników szkolenia, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
3. Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ”OFERTA”,
b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,
c) w przypadku składania oferty w formie pisemnej na kopercie należy umieścić napis usługa szkoleniowa w zakresie „Barista I i II stopnia” dla 4 nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie, ul. Szpetnara 9 w miesiącach wrzesień/październik 2018r.
 
Data składania ofert:
2018-08-24 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGregorczyk Grażyna 2018-08-22 09:20:00
PublikującyWiktor Więcek 2018-08-22 09:20:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. zapytanie ofertowe - szkolenie barista 125.46 KbPlik doc
2. wzór oferty - szkolenie barista 1.98 MBPlik doc
3. wzór umowa - szkolenie barista 2.00 MBPlik doc

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych - CPV:
80500000-9 – Usługi szkoleniowe
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w zakresie „Projektowanie i stylizacja ubiorów” dla 2 nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krośnie, ul. Podkarpacka 16 w miesiącu wrzesień 2018r. w ramach projektu  „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata  2014  - 2020.Określenie szczegółowych warunków:
1. Zorganizowanie w miesiącu wrześniu 2018r. szkolenia w ilości max.40 godz. z tematyką obejmującą m.in.: analizę kolorystyczną, typy sylwetek oraz zasady doboru odpowiedniej garderoby, case study history, stylizacja ubioru personalna, metamorfoza wizerunku, stylizacja estradowa.
2. Wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia liczby uczestników szkolenia, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
 
Data składania ofert:
2018-08-23 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGregorczyk Grażyna 2018-08-20 11:25:00
PublikującyWiktor Więcek 2018-08-20 11:25:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. zapytanie ofertowe 125.15 KbPlik doc
2. wzór umowy 2.00 MBPlik doc
3. wzór oferty 1.97 MBPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-08-02 12:31:14: Dodano plik załącznik nr 6 przedmiar.pdf
2018-08-02 12:30:55: Dodano plik Załącznik Nr 5 - STWiORB.docx
Więcej >>>
2018-08-02 12:30:32: Dodano plik Załącznik Nr 4 - Wzór umowy.doc
2018-08-02 12:30:13: Dodano plik Załącznik nr 3 - Wykaz osób.doc
2018-08-02 12:29:54: Dodano plik Załącznik Nr 2 - Wykaz cen czynników produkcji.doc
2018-08-02 12:29:19: Dodano plik załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
2018-08-02 12:28:50: Dodano plik 20180802120758643.pdf
2018-08-02 12:28:48: Dodano plik 20180802120758643.pdf
2018-08-02 12:28:04: Usunięto plik Załącznik Nr 2 - Przedmiar robót.pdf
2018-08-02 12:27:56: Usunięto plik Załącznik Nr 4 - STWiORB.docx
2018-08-02 12:27:45: Usunięto plik Załącznik Nr 5 - Wzór umowy.doc
2018-08-02 12:27:32: Usunięto plik Załącznik Nr 7 - Rysunek orientacyjny.pdf
2018-08-02 12:26:25: Dodano plik Załącznik Nr 2 - Przedmiar robót.pdf
2018-08-02 12:26:02: Dodano plik Załącznik Nr 4 - STWiORB.docx
2018-08-02 12:25:41: Dodano plik Załącznik Nr 5 - Wzór umowy.doc
2018-08-02 12:25:21: Dodano plik Załącznik Nr 7 - Rysunek orientacyjny.pdf
D.7011.46.2.2017.S                                                              Krosno, dnia 2 sierpnia  2018 r.
 
 
                                                                  wg rozdzielnika
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
  1. Opis przedmiotu zamówienia:
 
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Białobrzegi,
dz. o nr ewid. 1580/1”

 
Data składania ofert:
2018-08-09 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-09 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2018-08-02 12:21:00
PublikującyJakub Jaskulski 2018-08-02 12:21:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2018-08-02 12:31:14
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zaproszenie 908.62 KbPlik pdf
2. Zaproszenie 908.62 KbPlik pdf
3. Druk oferty 33.00 KbPlik doc
4. Wykaz czynników 35.50 KbPlik doc
5. Wykaz osób 36.00 KbPlik doc
6. Wzór umowy 154.00 KbPlik doc
7. Stwiorb 104.21 KbPlik doc
8. Przedmiar 290.65 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-07-03 15:30:25: Dodano plik oferta+zał..docx
2018-07-03 15:29:01: Dodano plik 2-Zaproszenie do składania ofert Rynek 5.doc
Więcej >>>
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik plan zagosp.20161129_0001 X5 (1).pdf
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik plan zagosp.20161129 X6 (1).pdf
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik Opis techniczny nowy xx (1).pdf
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW (3).pdf
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik DSC_0280.JPG
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik DSC_0279.JPG
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik DSC_0278.JPG
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik Rynek 5.jpg
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik I - 3 - rynek 5 (2).pdf
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik I - 4 - rynek 5 (1).pdf
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik I - 1 - rynek 5-8 - format A1 (1).pdf
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik PB - 17 - Wizualizacja 1 - A3.pdf
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik PB - 21 - Wizualizacja 5 - A3.pdf
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik PB - 20 - Wizualizacja 4 - A3.pdf
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik PB - 19 - Wizualizacja 3 - A3.pdf
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik PB - 18 - Wizualizacja 2 - A3.pdf
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik PB - 03 - Rynek 5 (5).pdf
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik PB - 02 - Rzut posadzki - format A1 (2).pdf
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik PB - 04 - Rynek 5 - Schody - A3.pdf
2018-07-03 15:27:35: Dodano plik PB - 01 - Rzut posadzki - format A1 (2).pdf
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
  1. Opis przedmiotu zamówienia:
 
„Prace remontowe i budowlane kamienicy Rynek 5 w Krośnie”
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Przeprowadzenie prac remontowych podcienia kamienicy Rynek 5 w Krośnie. 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni i wymiana jej na nową wraz z wykonaniem nowych warstw podbudowy i warstw izolacyjnych. Zakres prac remontowych i budowlanych obejmują również tynki sklepień podcienia wraz z uporządkowaniem instalacji elektrycznych widocznych w strefie ciągów pieszych.
 
Data składania ofert:
2018-07-18 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłRymar Marta 2018-07-03 15:20:00
PublikującyMarta Rymar 2018-07-03 15:19:43
Modyfikował(a) Marta Rymar 2018-07-03 15:30:25
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. PB - 01 - Rzut posadzki - format A1 (2) 230.55 KbPlik pdf
2. PB - 04 - Rynek 5 - Schody - A3 1.36 MBPlik pdf
3. PB - 02 - Rzut posadzki - format A1 (2) 229.61 KbPlik pdf
4. PB - 03 - Rynek 5 (5) 1.58 MBPlik pdf
5. PB - 18 - Wizualizacja 2 - A3 1020.17 KbPlik pdf
6. PB - 19 - Wizualizacja 3 - A3 469.41 KbPlik pdf
7. PB - 20 - Wizualizacja 4 - A3 872.16 KbPlik pdf
8. PB - 21 - Wizualizacja 5 - A3 492.88 KbPlik pdf
9. PB - 17 - Wizualizacja 1 - A3 592.21 KbPlik pdf
10. I - 1 - rynek 5-8 - format A1 (1) 5.58 MBPlik pdf
11. I - 4 - rynek 5 (1) 2.52 MBPlik pdf
12. I - 3 - rynek 5 (2) 3.31 MBPlik pdf
13. Rynek 5 420.08 KbPlik image
14. DSC_0278 4.26 MBPlik txt
15. DSC_0279 4.39 MBPlik txt
16. DSC_0280 4.31 MBPlik txt
17. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW (3) 116.57 KbPlik pdf
18. Opis techniczny nowy xx (1) 137.97 KbPlik pdf
19. plan zagosp.20161129 X6 (1) 1.30 MBPlik pdf
20. plan zagosp.20161129_0001 X5 (1) 1.16 MBPlik pdf
21. SIWZ 576.50 KbPlik doc
22. oferta+zał. 20.77 KbPlik doc

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 16 grudnia 2018r. 12:37:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.