Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2


ZMIANY:
2018-01-18 13:58:54: Dodano plik Zalacznik nr 4 Warunki prowadzenia robot w pasie drogowym.doc
2018-01-18 13:58:08: Dodano plik Zalacznik nr 3 Wykaz cen czynnikow produkcji do oferty.doc
Więcej >>>
2018-01-18 13:57:33: Dodano plik Zalacznik nr 2 Wyliczenie Wartosci Robot.doc
2018-01-18 13:56:43: Dodano plik Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy.doc
2018-01-18 13:56:11: Dodano plik SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.doc
2018-01-18 13:55:40: Dodano plik SIWZ.doc
Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna:
1) Czyszczenie kanałów deszczowych włącznie ze studniami rewizyjnymi, wywóz osadu na miejsce zwałki,
2) Czyszczenie wpustów ulicznych włącznie z przykanalikami,
3) Systematyczne czyszczenie wpustów ulicznych szczególnie w okresie jesieni (liście, igliwie, błoto),
4) Czyszczenie korytek linowych,
5) Kontrola szczelności i stanu technicznego kanałów i studni rewizyjnych (zakres robót ustalany będzie każdorazowo przez Zamawiającego z Wykonawcą według zaistniałych potrzeb).

 
Data składania ofert:
2018-02-05 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2018-01-18 13:53:00
PublikującyDorota Nitka 2018-01-18 14:00:00
Modyfikował(a) Dorota Nitka 2018-01-18 13:58:54
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 59.50 KbPlik doc
2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 44.50 KbPlik doc
3. Załacznik nr 1 - Druk oferty 30.00 KbPlik doc
4. Załacznik nr 2 - Wyliczenie wartości robót 26.00 KbPlik doc
5. Załącznik nr 3 - Wykaz cen czynników produkcji 23.00 KbPlik doc
6. Załącznik nr 4 - Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym 27.00 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-01-16 07:46:36: Dodano plik PRZEDMIARY.zip
2018-01-16 07:46:36: Dodano plik PIERWOTNY PROJEKT MONTAŻU RZEŹB.zip
Więcej >>>
2018-01-16 07:46:36: Dodano plik ELEKTRYKA.zip
2018-01-16 07:46:36: Dodano plik ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA.zip
2018-01-16 07:46:36: Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Zagospodarowanie skwerku przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzka i Lwowska”.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000 -7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe.
45262300-4 Betonowanie
45233300 - 9 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
 
Zakres prac obejmujący zagospodarowanie skwerku przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzka i Lwowska.
 
Szczegółowy zakres prac jest opisany w załącznikach.
Data składania ofert:
2018-01-31 13:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKustroń Paweł 2018-01-16 07:43:00
PublikującyPaweł Kustroń 2018-01-16 07:43:00
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2018-01-16 07:46:36
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ + Załączniki 84.00 KbPlik doc
2. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 5.53 MBPlik zip
3. ELEKTRYKA 22.42 MBPlik zip
4. PIERWOTNY PROJEKT MONTAŻU RZEŹB 6.98 MBPlik zip
5. PRZEDMIARY 2.47 MBPlik zip

Rejestr zmian
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na dworcu autobusowym w Krośnie, stanowiący własność Gminy Miasto Krosno, położony przy ul. Kolejoweji ul. Naftowej w Krośnie na działkach o numerach 236/23 o pow. 0,2039 ha, 236/29 o pow. 0,1827 ha, 236/30 o pow. 0,0175 ha, 236/31 o pow. 0,2525 ha, 236/32 o pow. 0,2436 ha, 236/33 o pow. 0,059 ha - obręb ewidencyjny Przemysłowa”.
Wykonawca będzie wykonywał usługę na własny rachunek i ryzyko w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w oparciu o regulamin dworca autobusowego i aktualne uchwały Rady Miasta Krosna oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Krosna.
 
Data składania ofert:
2017-12-29 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2017-12-21 14:27:00
PublikującyDorota Nitka 2017-12-21 14:30:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 - wzór umowy 75.00 KbPlik doc
2. Załącznik nr 2 - druk oferty 17.11 KbPlik doc
3. Załącznik nr 3 - Przedmiar robót 36.50 KbPlik doc

Rejestr zmian
GMINA MIASTO KROSNO
ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno, tel. 13 43 675 43,
faks  13 43 628 65; NIP  684-00-13-798;  REGON  000526989
 
ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia pn. „Usługa serwisowa dla 58 komputerów stacjonarnych DELL zakupionych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna” oraz 108 komputerów (72 komputery stacjonarne HP oraz 36 komputerów przenośnych ACER) zakupionych w ramach projektu pn. „Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna”.

Szczegóły postępowania w załącznikach
Data składania ofert:
2017-12-27 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłWeron Marcin 2017-12-15 13:25:00
PublikującyMarcin Weron 2017-12-15 13:25:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 645.74 KbPlik pdf
2. Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy 152.62 KbPlik pdf

Rejestr zmian
GMINA MIASTO KROSNO
ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno, tel. 13 43 675 43,
faks  13 43 628 65; NIP  684-00-13-798;  REGON  000526989
 
ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia pn. „Usługa dostępu do Internetu i wsparcia technicznego dla 58 komputerów zakupionych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna” oraz 108 komputerów zakupionych w ramach projektu pn. „Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna”.

Szczegóły postępowania w załącznikach

 
Data składania ofert:
2017-12-27 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłWeron Marcin 2017-12-15 13:20:00
PublikującyMarcin Weron 2017-12-15 13:20:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 776.51 KbPlik pdf
2. Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy 236.25 KbPlik pdf
3. Załącznik 2 Mapa Beneficjentów 3.74 MBPlik txt
4. Załącznik 3 Wykaz sprzętu 77.12 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2017-10-20 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGregorczyk Grażyna 2017-10-12 15:08:00
PublikującyWiktor Więcek 2017-10-12 15:08:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. wzór oferty 1.97 MBPlik doc
2. wzór umowy 2.00 MBPlik doc
3. zapytanie ofertowe 16.46 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2017-09-26 12:01:43: Usunięto plik Zaproszenie.pdf
2017-09-26 12:00:38: Dodano plik Zaproszenie.pdf
Więcej >>>
2017-09-26 12:00:15: Dodano plik Załącznika nr 2 – Przedmiaru robót.pdf
2017-09-26 11:59:47: Dodano plik Załącznik nr 3 - Wykaz osób.doc
2017-09-26 11:59:27: Dodano plik Zaproszenie.pdf
2017-09-26 11:58:57: Dodano plik Załącznik nr 1 - Oferta.doc
D.7011.56.2.2017.J                                                                            Krosno, dnia 26.09.2017 r.
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
Na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
 
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty: 
 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie: Suchodół, dz. o nr ewid. 2130/1, 2131/1, 2148/5, 2136/1, 2146/1, 2137/3, 2150/1, 2153/1, 2152/1, 2149/1, 2154/1, 2155/6
 
 
Data składania ofert:
2017-10-02 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2017-09-26 11:58:00
PublikującyJakub Jaskulski 2017-09-26 11:58:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2017-09-26 12:01:43
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zaproszenie 835.33 KbPlik pdf
2. Oferta 32.00 KbPlik doc
3. Wykaz osób 32.00 KbPlik doc
4. Przedmiar robót 293.44 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Zakres prac obejmuje zagospodarowanie skwerku przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzka i Lwowska.
Data składania ofert:
2017-08-25 13:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGomółka Sławomir 2017-08-16 08:56:00
PublikującyMaria Gancarz 2017-08-17 08:56:00
Modyfikował(a) Maria Gancarz 2017-08-17 08:59:23
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ + załączniki + materiały przetargowe 37.21 MBPlik zip

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000 - 7 Roboty budowlane
45223100 - 7 Montaż konstrukcji metalowych 
45233222 - 1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
 
 
Data składania ofert:
2017-07-10 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2017-06-30 13:50:00
PublikującyDorota Nitka 2017-06-30 13:55:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie+ załączniki 1-3 100.50 KbPlik doc
2. Armii Krajowej 1.20 MBPlik zip
3. Kolejowa 1 1.17 MBPlik zip
4. Kolejowa 2 1.10 MBPlik zip
5. Popiełuszki 1.03 MBPlik zip

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2017-06-28 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGregorczyk Grażyna 2017-06-26 08:00:00
PublikującyWiktor Więcek 2017-06-26 08:05:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. zapytanie ofertowe zakwaterowania. 15.08 KbPlik doc
2. wzór oferty zakwaterowania 1.98 MBPlik doc
3. wzór umowy zakwaterowania 2.00 MBPlik doc

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 20 stycznia 2018r. 01:48:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.